Alfons De Smet (°Aalst 15/03/1934 - †Overboelare 12/12/2014)

**onder constructie**

Fons was geboren in 1934 aan de wijk Mijlbeek in Aalst.

In Aalsterse middens was hij gekend als Fong van de Koizer of Fong van 't Containerpark, verwijzende naar het café dat hij uitbaatte of zijn job in het containerpark.

In 1994 nam Fons de taak van Ajuinboer op zich. In overleg met de familie van Albert Verbestel, Kamiel Sergant, het Feestcomité, Jan Dooms en burgemeester De Maght werd Fons aangesteld als nieuwe Ajuinboer van Aalst. Fons liep zelf al enkele jaren rond met het idee om Albert Verbestel op te volgen als ajuinboer. In carnavalsmiddens was Fons gekend als losse carnavalist, waarbij hij elke stoet wel opviel. Bij het bezoek van de koning en koningin in 1978 sleurde hij koninklijke toilette mee in de stoet en ook de burgemeesters van Aalst voerde hij op als typetjes; zo was Anny De Maght achtereenvolgens de Oilige Blaa Maagt en De Oizeren Lady.

Fons wou Ajuinboer worden als eerbetoon aan Albert, maar ook om de traditie van deze figuur te herstellen. De dochter van Albert Verbestel gaf haar zegen aan Fons en schonk hem de originele belforthoed van Albert. Fons koos ervoor om geen kopie te zijn van Albert; hij koos voor een blauwe kiel, een mand ajuinnen, klompen en een rode zakdoek. De klemtoon lag bij Fons vooral op het boerenaspect. In de stoet werd Fons vergezeld door de originele begeleider van Albert: lijfwacht Marc Vertonghen.

Bij carnaval 1994 liep Fons nog onofficieel mee; iedereen was wel al akkoord, maar hij moest in de loop van het jaar nog officieel aangesteld worden door de stad. Hij verkocht daarom nog geen gouden ajuintjes tijdens zijne erste stoet, maar het was wel de bedoeling om dit vanaf zijn officiele aanstelling wel te doen. De opbrengst zou Fons schenken aan instellingen Schoonderhage en Levensvreugde, waar Fons als vrijwilliger werkte.[1]

  1. Het Nieuwsblad, 11 februari 1994
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.