August De Man (°25/01/1895-†?/06/1981) stichtte De Ware Gilles en was hiermee één van de pioniers van de Aalsterse Gilles-traditie. Hij was bijna 50 jaar voorzitter van de vereniging en maakte ook meer dan 20 jaar deel uit van het Aalsterse Feestcomité. Naast zijn inzet voor het Aalst Carnaval, stond Gust ook bekend als verdediger van de arbeidsbelangen.

Het Houten Dorp

Gust, getekend door Frans Wauters (©Aalst met de Grimlach, Wauters F.)

Gust woonde in de Volksverheffingstraat, in het zogenaamde Houten Dorp. Het Houten dorp ontstond na de Eerste Wereldoorlog, toen het tekort aan huizen werd opgevangen door de bouw van houten chalets. In Aalst werden deze barakken o.a. gebouwd in de omgeving van de Sint-Annalaan en de Vooruitzichtstraat, waarnaar in de volksmond verwezen werd met Het Houten Dorp.

Gust werd een belangrijke figuur in zijn wijk en was voorzitter van De Vriendenkring van den Weerstand van het Houten Dorp, die in 1943 opgericht werd. Hij was ook een belangrijke figuur binnen handbalmaatschappij Het Houten Dorp, die op zijn adres stond geregistreerd.

August was gehuwd met Bertha Van den Brempt, met wie hij twee zonen had. Eén van zijn zonen stierf echter bij een bombardement op 11 mei 1940. Gust oefende in zijn leven verschillende beroepen uit; zo werkte hij o.a. bij brouwerij De Geest, de Viscose en in een schoenenfabriek in de August Marcelstraat.

Gust overleed in 1981 in rustoord St.-Job, waar hij met zijn vrouw naartoe verhuisd was in 1978. Een jaar later zou ook zijn vrouw er overlijden.[1][2][3]

De Gilles

Door Eendracht Veel Vermaak

Gust op het reglement van De Ware Gilles in 1926 (©aalst Karnaval, Ghysens J. en Baert K.)

Samen met Maurice Meersman en Jozef Goossens stichtte Gust in 1923 de carnavalsgroep Door Eendracht Veel Vermaak, die aanvankelijk boeren en boerinnen uitbeeldden in de stoet. De leden van de groep waren vooral afkomstig uit de barakken van het Houten Dorp en was ontstaan in 't Peperstraatje. De groep werd begeleid door enkele accordeonisten en oogstte hierdoor veel succes, tot in de stad Roubaix.

In 1926 beslisten Maurice en August om de Gilles van Binche uit te beelden in de stoet, na een oproep van het Feestcomité om een Aalsterse versie van de gekende Gilles de Binche te creëren. Maurice en Gust trokken naar Binche om er de gilles aan het werk te zien en raakten erdoor gefascineerd. Alfred Kelders zorgde er mee voor dat de volkse kledij van de groep ingeruild werd voor echte gilleskledij. Aanvankelijk liepen er 9 gilles mee met papieren hoeden. Een struisvogelhoed was in die tijd immers nog te duur. De groep stond sinds 1926 bekend als De Ware Gilles, maar pas in 1930 zou de naam Door Eendracht Veel Vermaak officieel vervangen worden door De Ware Gilles. Gust bouwde de groep verder uit en in de topjaren liepen er 60 gilles mee in de stoet.

De Ware Gilles

Gust (midden) met enkele van zijn Ware Gilles (Foto: Stef Van De Velde)

Door de positieve financiële toestand van de groep konden ze in 1932 tien echte pluimenhoeden aankopen en bij de 35e stoet waren alle papieren hoeden van de Ware Gilles vervangen door echte pluimenhoeden De groep nam jaarlijks deel aan verschillende stoeten in binnen- en buitenland. Hun inkomsten verdienden ze o.a. door het verkopen van steunkaarten.

Bij het 30-jarig bestaan van de groep waren enkel August De Man en Maurice Meersman overgebleven van de oorspronkelijke leden. De Aalstenaars waren erg fier op hun gilles, waardoor Gust een populaire figuur was in Aalst. In 1955 werd over hem geschreven onder de rubriek Populaire Ajuinen in de krant Het Ajuintje. Het blad opperde er in deze rubriek zelfs voor om August uit te roepen tot Prins Carnaval.

In 1971 beslisten de Ware Gilles ermee op te houden, door een gebrek aan jonge leden en financiële middelen. De Aalsterse gillestraditie leek ten einde te komen, maar onder impuls van Gustaaf De Stobbeleir en Bert Van Hoorick werd een nieuwe gillesgroep opgericht; de Aalsterse Gilles. Gust werd, omwille van zijn inzet voor de gillesfiguur in Aalst, benoemd tot erevoorzitter van de nieuwe gillesgroep. Gust deelde zijn ervaringen met de nieuwe groep, door hen de traditionele gillesdansen aan te leren.[4][5][6][7]

Feestcomité

August werd in 1948 lid van het Feestcomité, als afgevaardigde van de socialistische partij BSP. Zijn partij bleef hem bij elke nieuwe bestuursperiode afvaardigen naar het Feestcomité, omdat hij er bekend stond als een zeer actief en vlijtig lid. Op deze manier werd hij ook belangrijk bij de organisatie van Aalst Carnaval.

Naast Aalst Carnaval, hielp Gust ook mee bij de organisatie van de Handelsbeurs. Gust was er vaak te vinden achter de toog of als zaalbediende. Om hem te bedanken voor zijn inzet tijdens de Handelsbeurs, werden Gust en zijn vrouw op de Bloemenfeeverkiezing 1974 speciaal in de bloemetjes gezet.

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 1976 besliste Gust om zijn plaats in het Feestcomité af te staan aan de nieuwe generatie. Aanvankelijk werd hij wel nog naar de vergaderingen van het Feestcomité gevoerd, maar al snel voelde Gust dat dit hem niet echt meer af ging. Hij was toen immers al 81 jaar. In zijn periode bij het Feestcomité maakte Gust drie voorzitters mee: dr. Cornelis, Alfons Singelijn en Gilbert Claus. [8][9][10]

Het Feestcomité in 1975, met August De Man 5e van links. (©aalst Karnaval, Ghysens J. & Baert K.)

Varia

 • Gust was in totaal 45 jaar lang lid van de Ware Gilles. Hij was er actief van het begin tot het einde van de groep.
 • In 1946 organiseerde Gust met de Vriendenkring het Houten Dorp een uitstap naar Breendonk en Antwerpen.[11]
 • Bij een ludieke tentoonstelling van de Draeckenieren in 1977 was één van de tentoongestelde objecten een archeologische vondst, die omschreven werd als 'Collecte Gust De Man = Uitwerpsel van de eerste Ware Gilles'.[12]

Redactie

Tekst en foto's

 • Tekst: Sören Delclef - AjoinPedia
 • Foto's: De Voorpost, Stef Van De Velde, boek aalst Karnaval (Ghysens J. & Bart K.), boek Aalst met de Grimlach (Wauters F.)

Bronnen

 1. Het Nieuwsblad, 18 april 1934
 2. De Voorpost, 15 september 1978
 3. Nieuwe Gazet van Aalst, 13 augustus 1982
 4. Het Ajuintje, 1 februari 1955
 5. Voor Allen, 29 januari 1972
 6. De Voorpost, 27 januari 1978
 7. De Gazet van Aalst, 8 juni 1958
 8. De Voorpost, Speciale Karnavaluitgave (1980)
 9. De Gazet van Aalst, 2 oktober 1965
 10. De Voorpost, 6 september 1974
 11. O.F.-F.I. Denderstreek, 25 augustus 1846
 12. De Voorpost, 8 april 1977
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.