Wikia


De Excentrieken

Categorie:

Groep van 25 personen en meer (1923-1924), Kleine groep (vanaf 1925)

Periode:

1923-1953

Bestuur:

Robert Renoncourt (voorzitter), Arthur Dierick, Omer Dierick, Maria Van den Abeele

Gekende leden:

Robert Renoncourt

De Excentrieken (daarvoor gekend als 'Hoe Zotter Hoe Liever') was één van de verenigingen die in 1923 in de eerste Aalsterse carnavalstoet meeliep. De groep veranderde in 1925 hun naam van 'Hoe Zotter Hoe Liever' naar 'De Exentrieken'. De groep bleef bestaan tot 1953.

Geschiedenis Edit

De groep 'Hoe Zotter Hoe Liever' werd in 1923 opgericht door Robert Renoncourt, Arthur en Omer Dierick en Maria Van den Abeele. Daarnaast liepen o.a. ook Anastasie De Bruyn en Albertine Renoncourt mee met de groep. Het lokaal van de groep was gevestigd in de Molendries nummer 27. Ze namen deel aan de eerste carnavalsstoet in 1923 met het thema 'Cirkus Zotta'. Ook in 1924 beeldden ze dit thema uit.

In 1925 werd de naam van de groep veranderd in De Excentrieken. De groep werd uitgebreid met o.a. Suzanne Dellaert en Alfons Smekens. De groep hield haar thema's steeds geheim, waardoor in verschillende carnavalsbrochures vaak een vraagteken naast de groep geplaatst werd. De groep beeldde echter bijna elk jaar een groep clowns uit.

Hoe Zotter Hoe Liever

Cirkus Zotta (Bron: Archief Sören Delclef)

In 1953 hielpen de Excentrieken mee bij de eerste optocht van de Oude Garde. Samen met de Aalsterse Gilles en de Jacquetten vergezelden ze de cantinière en de fanfare door de Aalsterse straten op de zaterdag voor carnaval.

Na de aanstelling van Robert Renoncourt tot de eerste Prins Carnaval in 1953, hielden vele belangrijke leden van de groep op met hun carnavalsactiviteiten, waardoor de groep stopgezet werd.

Thema's en prijzen Edit

1925-1

De Excentrieken in 1925 (Bron: Collectie Jos Ghysens - CD-ROM DAK 75 Stoeten van Aalst)

De groep liep mee in de stoet van 1923 tot 1953. Doordat ze hun thema steeds geheim hielden tot het einde, werd dit niet altijd vermeld in de pers of het programmaboekje. Hierdoor zijn vele thema's van de groep onbekend, al was men vaak gekleed als clowns.

  • 1923: Cirkus Zotta - 1e prijs bij de groepen van 25 personen en meer
  • 1924: Cirkus Zotta - 7e prijs bij de groepen van 25 personen en meer
  • 1925: Drie Excentrieken en een voyageur - 4e prijs bij de groepen van 1 tot 9 personen
  • 1927: 2e prijs d - winnaar Schaal Clotman Pil
  • 1928: 1e prijs bij de kleine groepen
  • 1929: Cirkus Roberty
  • 1938: Bijzondere vermelding
  • 1949: Speciale vermelding met gelukwensen
  • 1952: Bijzondere hulde
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.