De Keininklekke Pot is een lied van het Corum Alostum Imperiale uit 1978.

Ontstaan

Het lied werd geschreven naar aanleiding van het bezoek van koning Boudewijn en koningin Fabiola aan Aalst Carnaval ter gelegenheid van de 50ste carnavalsstoet. Het vorstenpaar nam in 1978 plaats op een verwarmde tribune, terwijl Frans Wauters hen uitleg verschafte bij de verschillende groepen. Er moesten volgens het protocol ook nieuwe toiletten gebouwd worden voor het koninklijke bezoek, omdat de bestaande niet voldeden. Naar aanleiding hiervan maakte het Corum Alostum Imperiale het lied De Keininklekke Pot.

Met hun koninklijke pot trokken ze dat jaar ook in de stoet. Of Fabiola en Boudewijn het lied begrepen hebben, is niet geweten...[1][2]

Tekst

Aal d’Ajoinen meiget weiten

‘t es een ier ver onze stad

wa dat hier heit opgezeiten

es het Keininklèkke gat

Oh la die jee, O ha die O….

De wei-ceipot mé zèn leinink

komt er confortaubel veir

zelfs de sjaufel van de Keinink

heit ver ‘ t hangen plosj te veil

Oh la die jee, O ha die O….

Vér mé smauk te kennen kakken

vol gevoel en fantasie

es de pot spesiool gebakken

hier in ons academie

Oh la die jee, O ha die O….

Da papier hier op da rolleken

tricolorig gefabrikeird

es bestemd ver ‘n foin holleken

mé Sponsje reik geparfumeird

Oh la die jee, O ha die O….

Fabiolla moet heer ni rekken

want de chasse hangt op zèn plosj

da z’al zittend nog kaan trekken

oon de Keininklèkke flosj

Oh la die jee, O ha die O….

Mor de zeideles van ‘t lieken

es zu simple as bonjoer

wie nen neis heit kaan het rieken

iederien moet nor de koer

Oh la die jee, O ha die O….

Het Corum Alostum Imperiale met hun koninklijke pot tijdens Aalst Carnaval 1978 (©De Voorpost - 10/02/1978)

Varia

  • Daniël Jacobus was de voorzanger van het lied.
  • Het Corum Alostum Imperiale bracht het lied regelmatig bij hun rondgang in de Aalsterse cafés tijdens Aalst Carnaval.[3]
  • Het lied De Keininklekke Pot werd in 2018 uitgebracht op de cd 'MuzikOilsjt vol.8 - Corum Alostum Imperiale'. Het werd voor de cd ingezongen door Hendrik Daelman.

Redactie

Tekst en foto's

  • Tekst: Sören Delclef - AjoinPedia
  • Foto's: tekening Frans Wauters uit Het Nieuwsblad, De Voorpost

Bronnen

  1. De Voorpost, 10 februari 1978
  2. Het Nieuwsblad, 9 februari 1994
  3. De Voorpost, 6 juli 1979
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.