De Koekeloerepoezewoefkes was de eerste carnavalsgroep die uitsluitend bestond uit vrouwen. De groep werd in 1969 opgericht onder de naam De Zwitserse Vrienden en ging vanaf 1970 verder als De Koekeloerepoezewoefkes. De groep van voorzitster Emilia Brulin zou in totaal 6 stoeten meelopen.

De Zwitserse Vrienden

Ontstaan

Emilia Brulin kwam in 1968 op het gedacht om een carnavalsgroep op te richten die uitsluitend bestond uit vrouwen. Zo ontstond De Zwitserse Vrienden, dat in 1969 voor het eerst in de Aalsterse stoet te zien was. De wagen van De Zwitserse Vrienden werd gemaakt in de Couverture, waar toen enkel ook de wagen van De Kamillekes gemaakt werd. De groep beeldde een vakantie in Zwitserland uit, waar ze opgewacht werden door Zwitserse meisjes in folkloristische klederdracht.[1] 

Het jaar nadien werd de groep omgedoopt tot De Koekeloerepoezewoefkes, dat in totaal nog 5 stoeten mee zou gaan.[2] 

Thema's en Prijzen

Jaar Thema Categorie Plaats in

Klassement

1969 Aalstenaars op vakantie in Zwitserland Aalsterse Komische Groepen met Praalwagen en Muziek 2de Prijs

De Zwitserse vrienden liepen in de stoet van 1969 mee met het thema 'Aalstenaars op vakantie in Zwitserland'. Hierbij waren de leden van deze vrouwengroep gekleed in Zwitserse traditionele klederdracht.[3]

De Koekeloerepoezewoefkes

Emilia Brulin

Vanaf 1970 werd de groep omgedoopt tot De Koekeloerepoezewoefkes, waarbij Emilia Brulin de drijvende kracht achter de groep was. Voorzitster Emilia zorgde bijna voor alles binnen haar groep; ze maakte de kostuums en bouwde de groep op eigen kosten verder uit. Haar echtgenoot Louis Van Pottelbergh (Prins Carnaval 1960) stond in voor de bouw van de wagen van de groep.

De groep werd lid van het AKV en ondertekende in 1970 mee het eisenprogramma van het carnavalsverbond. De Koekeloerepoezewoefkes bouwde voor haar vijfjarige bestaan twee reuzen: Reus Koekeloer en reuzin Poezeken. De vrouwengroep stelde Serge Tronçon aan als Prins Woefken.

Leden

De leden van de groep moesten geen lidgeld betalen en werden de zondag en maandag van carnaval ten huize Van Pottelbergh uitgenodigd om er op kosten van Emilia Brulin te genieten van een maaltijd. Hun kostuum kregen ze cadeau van Emilia. De groep bestond naast Emilia Brulin uit Yvonne Thienpont, Maria Thienpont, Lea Becqué, Rose-Marie Becqué, Josée Van Droogenbroeck, Sandra Tronçon, Sonja Van der Meersche, Suzanne De Wolf, Sonja Van der Vreken en Mary-Rose Van Pottelbergh.[4]

Het veranderende carnaval betekende voor de groep de doodsteek. De praalwagens werden op andere manieren gebouwd en Louis Van Pottelbergh, die de wagern van de groep steeds in zijn eentje bouwde, kon deze evolutie niet meer bijbenen. Voor Emilia was het financieel ook niet meer haalbaar om alles nog zelf te bekostigen, waarop de groep na carnaval 1974 ontbonden werd.[5]

Thema's en prijzen

Overzicht

Jaartal Thema (prijs) Categorie Plaats in klasement
1970 De indringsters Aalsterse Komische Groepen onbekend
1971 Jubeleren Aalsterse Komische Groepen 1e Prijs met gelukwensen
1972 Angkor Aalsterse Komische Groepen onbekend
1973 Het vijfjarig bestaan Aalsterse Komische Groepen 2de Prijs
1974 Van een brave poessykat en plezante muizekens Groepen met Praalwagen (Grote Groepen) 27

Thema's per jaar

 • 1970: De Indringsters.
 • 1971: Jubeleren. De groep vormde de entourage van een jubilerend lid van het Feestcomité.

De Koekeloerepoezewoefkes 1971 (Foto via CD-Rom '75 Stoeten' van DAK)

 • 1972: Angkor


 • 1973: Het Vijfjarig bestaan. De Koekeloerepoezewoefkes vierden in 1973 hun vijfjarige bestaan met Reus Koekeloer en reuzin Poezeken.

De Koekeloerepoezewoefkes 1973 (Foto via CD-Rom '75 Stoeten' van DAK)

 • 1974: Van een brave poessykat en plezante muizekens.

De Koekeloerepoezewoefkes (Foto via CD-Rom '75 Stoeten' van DAK)

Redactie

Tekst en foto's

 • Tekst: Sören Delclef - AjoinPedia
 • Foto's: Boek aalst Karnaval van Ghysens J. & Baert K., CD-ROM '75 stoeten' van Dokumentatiecentrum Aalst Karnaval

Bronnen

 1. Het Laatste Nieuws, 15 februari 1969
 2. Freddy Van Pottelbergh via Facebookgroep 'Ge zè van Oilsjt as ge...'
 3. De Gazet van Aalst, 15 februari 1969
 4. Ghysens J. & Baert K. (1975), aalst Karnaval, Uitgeverij Veys
 5. De Voorpost, 21 februari 1992
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.