De Prinsengarde
Logo prinsengarde.jpg
'

Categorie:

Vereniging van ex-Prinsen

Periode:

1989-heden

Bestuur:

Patrick De Neve (voorzitter)

De Prinsengarde der Stad Aalst, kortweg de Garde, is een vereniging die bestaat uit ex-prinsen carnaval. De Prinsengarde werd in 1989 opgericht door Frank Van Rymenant en Patrick De Neve als alternatief voor de Prinsencaemere.

Stichting[bewerken | brontekst bewerken]

Patrick en Frank (De Voorpost -04/01/1991)

Vanaf 1 april 1989 werd met de Prinsengarde een tweede vereniging van ex-prinsen carnaval in Aalst opgericht. Voordien werd het woord Prinsengarde gebruikt voor de ruiters die tijdens de stoet Prins Carnaval begeleidden.

De Prinsengarde werd opgericht door Patrick De Neve en Frank Van Rymenant, twee prinsen die geweigerd hadden om toe te treden tot de Prinsencaemere. Aanvankelijk dachten velen dat de oprichting van de Prinsengarde een grap was, maar toen het Stadsbestuur de subsidie van de Prinsencaemere halveerde om ook een subsidie aan de Prinsengarde te kunnen geven, wist iedereen dat het bittere ernst was.

Frank Van Rymenant en Patrick De Neve ((Foto: http://www.jwdpictures.be)

Bij de oprichting kondigden de enige twee leden, Frank en Patrick, aan dat ze een reeks shows zouden organiseren ten voordele van de verschillende carnavalsgroepen. In maart '89 werd een brief rondgestuurd naar de carnavalsgroepen, waarin hen 5000 tot 7000 Frank beloofd werd bij deelname aan de shows. 15 carnavalsgroepen gingen in op deze oproep. Daarnaast werd ook een eigen Prinsendag aangekondigd. De Garde stond aanvankelijk niet open voor leden van de Prinsencaemere, maar wel voor toekomstige Prinsen Carnaval.[1][2]

Rivaliteit met de Caemere[bewerken | brontekst bewerken]

Prinsengarde voor carnavalisten[bewerken | brontekst bewerken]

Patrick en Frank (De Voorpost - 01/03/1991)

Vanaf de oprichting van de Prinsengarde ontstond er een soort rivaliteit tussen de Garde en de Caemere. Frank Van Rymenant had bij de oprichting van de Prinsengarde immers gezegd dat hij met de Garde een aantal optredens (de Carréshows) zou organiseren, die ten goede zouden komen voor de kas van de verschillende carnavalsverenigingen. Hij voegde hier aan toe dat dit in schril contrast stond met de shows van de Prinsencaemere, die enkel in het teken van zichzelf stonden.

In 1992 kwam er een toenadering van de Prinsencaemere. Er werd gevraagd om de twee verenigingen te laten samenvloeien, maar het antwoord van Frank Van Rymenant was duidelijk; "nu niet, nooit niet en vanzeleven niet". Op de Prinsendag van dat jaar bevestigde Frank Van Rymenant zijn standpunt nog eens door de Prinsencaemere verouderd te noemen. Aan het einde van de dag zei Frank wel dat hij bereid was om rond de tafel te zitten met het bestuur van de Prinsencaemere. De kritiek van de Garde aan het adres van de Caemere werd een vaste gewoonte op hun jaarlijkse Prinsendag, maar in 1993 stapte men hier vanaf.

Toen Werner in 1995 voor de Prinsengarde koos, werd er op de Prinsendag van de Prinsencaemere een grap over hem gemaakt. Vader Paul Kinoo, die aanwezig was in de zaal, kon er niet mee lachen en liep de zaal uit. Volgens sommigen was de Prinsencaemere er wat over gegaan. In een poging om te verzoenen wou Prins Christophe Troch in 1996 bij de twee verenigingen voor ex-Prinsen aansluiten. Michel Heck van de Prinsengarde stelde echter zijn veto, waardoor Christophe uiteindelijk koos voor de Prinsencaemere. Christophe pleitte wel voor een ludieke rivaliteit, zonder dat één van de twee verenigingen autoritair zou worden.

Verzoening[bewerken | brontekst bewerken]

De rivaliteit tussen de Garde en de Caemere bleef bestaan, maar af en toe werd ook plaats gemaakt voor verbroedering. Zo werden ex-prinsen door zowel de Caemere als de Garde geëerd; ook al maakten ze geen deel uit van de respectievelijke verenigingen.

In 1999 stond de Prinsendag van de Prinsengarde in het teken van een verzoening tussen de twee verenigingen van ex-prinsen. De voorzitter van de Prinsencaemere, Karel De Naeyer, ontving een bronzen ajuin van Michel Heck. Michel zei hierbij dat de Prinsencaemere geen tegenpartij meer was. "Wij zijn collega's geworden die meer een meer willen samenwerken. Een gezamenlijke show moet de carnavalsgroepen ten goede komen."[3]

De oproep van Michel zorgde ervoor dat drie leden van de Prinsencaemere meewerkten aan de carréshow van de Prinsengarde in 2000. Christophe Troch van de Prinsencaemere hoopte dat er meer samenwerkingen zouden komen tussen de Prinsengarde en de -caemere.

In 2004 huldigde Karel De Naeyer op de Prinsendag van de Prinsencaemere Frank Van Rymenant en Werner Kinoo van de Prinsengarde. Karel riep ook op om in de toekomst meer met elkaar samen te werken in plaats van naast mekaar. "Als carnavalisten in hart en nieren moeten we aan hetzelfde zeel trekken."[4]

Blijvende speldenprikken[bewerken | brontekst bewerken]

In 2018 zongen enkele leden van de Prinsengarde de Okkozjekaumer-Medley. Op de foto zien we Freddy Neirinckx, Chris Boone en Peter Vereecken. (Foto: http://www.jwdpictures.be)

De rivaliteit bleef echter bestaan en in de boeken van DAK, geschreven door Prinsencaemere-leden Antoine Van Der Heyden en Karel De Naeyer, werd de Prinsengarde herleid tot een voetnoot, in tegenstelling tot de activiteiten van de Caemere. In één van de carnavalsboeken werd de Garde zelfs omschreven als een weinig originele kopie van de Caemere.

In 2011 verweet Michel Heck de Prinsencaemere ervan dat ze de Prinsenverkiezing kapot zouden maken. De Prinsencaemere lag volgens Michel aan de basis van het tekort aan kandidaten Prins Carnaval in 2011 en 2012. De steun van de Prinsencaemere aan kandidaten zou volgens Michel de tegenstanders afschrikken.[5]

In de carréshow van 2018 zongen Kris De Poorter, Freddy Neirinckx, Peter Vereecken en Chris Boone het lied 'Okkozjekaumer-Medley'. In het lied hadden ze het over de overstap van verschillende prinsen van de Prinsencaemere naar de Prinsengarde, waarbij ze de Prinsengarde omdoopten tot de Okkozejekaumer.

Activiteiten[bewerken | brontekst bewerken]

Carréshows[bewerken | brontekst bewerken]

Opbrengst voor groepen[bewerken | brontekst bewerken]

(Foto: De 50 Prinsen van Aalst - DAK)

De eerste carréshow van de Prinsengarde ging door op 6 en 7 oktober 1989 in zaal ''t Kapelleken'. De show werd mede-georganiseerd door professionals uit Knesselare en Meerbeke en ook 15 Aalsterse carnavalsgroepen deden mee aan de show.

De carréshow werd een succes, waarna in 1990 beslist werd om een tweede carréshow te organiseren. Het aantal voorstellingen werd opgetrokken van 2 naar 3. Er werkten 14 Aalsterse carnavalsgroepen mee aan de show en alles werd gepresenteerd door Kamiel Sergant. De opbrengst van de shows ging naar de Aalsterse carnavalsgroepen.[6][7]

Moeilijke jaren[bewerken | brontekst bewerken]

Carréshow 2012 (Bron: DRA)

Op Prinsendag 1994 kondigde Frank Van Rymenant aan dat de Prinsengarde zou stoppen met hun carréshows. Maar nadat Frank zich een tijd later om persoonlijke redenen teruggetrokken had uit de Prinsengarde, kondigde men toch een nieuwe show aan voor midden december 1995; ze organiseerden een carré-kerstshow. In 1998 had de Prinsengarde een carréshow geprogrammeerd, maar deze show werd later afgeblazen.

Carréshow 2014 (Bron: Johan Delclef)

Na drie jaar afwezigheid hernam de Prinsengarde hun carréshow in 2000. Enkele leden van de Prinsencaemere werkten mee aan deze show: Peter Vereecken, Pascal Solemé, Bart Van Den Neste en Christophe Troch. Ook komiek Dirk Van Voren, Wim Delclef, Hendrik Daelman, zanggroep All4Fun en dansgroep Sabrina traden mee op met de Prinsengarde dat jaar. [8][9]

Er werd beslist om vanaf dan om de twee jaar een carréshow te organiseren. De shows gaan door in CC De Werf. De carréshow groeide uit tot een succes in Aalst.

Dvd[bewerken | brontekst bewerken]

Begin 2019 bracht de Prinsengarde voor het eerst een dvd uit, met daarop de carréshow van 2018. Deze dvd werd gerealiseerd door de Prinsengarde, in samenwerking met Digitale Regio Aalst.

De Prinsengarde tijdens hun carréshow in 2018: Werner Kinoo, Patrick De Neve, Chris Boone, Frank van Rymenant, Peter Vereecken, Kris De Poorter. (Foto: www.jwdpictures.be)

Gastoptredens[bewerken | brontekst bewerken]

Patrick De Neve, Loeken Tatjen en Frank Van Rymenant op Oilsjt Zingt in 2017 (Bron: Facebook Aalst.tv)

Naast de succesvolle carréshows zorgde de Prinsengarde ook voor gastoptredens op o.a. de Aalsterse Avond, het Driekoningenfeest en de Prinsenverkiezing. Ook op Oilsjt Zingt waren leden van de Prinsencaemere aanwezig om de Aalsterse klassiekers te zingen.

Carnavalsquiz[bewerken | brontekst bewerken]

In 2000 organiseerde de Prinsengarde hun eerste carnavalsquiz. De quiz werd een combinatie van kennis en spel en werd gepresenteerd door Patrick De Neve.

In 2001 werd de quiz opnieuw georganiseerd. De zieke Zjieratten kwamen toen als overwinnaar uit de bus. Daarna zou de quiz tweejaarlijks georganiseerd worden, afwisselend met een Carréshow. Later zou deze quiz verdwijnen.[10]

Samenstelling[bewerken | brontekst bewerken]

De Prinsengarde in 1991; Patrick De Neve, Michel Heck en Frank Van Rymenant. (De Voorpost - 01/03/1991)

De Prinsengarde bestond bij de oprichting uit 2 leden; Frank Van Rymenant en Patrick De Neve. Het duurde tot 1992 eer een derde lid de Prinsengarde vervoegde. Prins Carnaval Michel Heck kondigde in 1991 reeds aan dat hij de Prinsengarde boven de -caemere verkoos, waarop hij het jaar nadien opgenomen werd binnen de Prinsengarde.[11]

In 1992 werd de Prinsengarde gereorganiseerd en werden enkele actieve medewerkers aan de vereniging toegevoegd: Werner Kinoo, Walter Van der Steen, Eddy Van Overstraeten, Alain De Vos, Jan De Smet, Pascal Wiggy en Kurt Heerman. Deze medewerkers werden opgenomen als volwaardige leden, met evenveel inspraak als de ex-prinsen.[12]

Prinsendag 2017 (Foto: Johan Delclef)

In 1992 verkondigde voorzitter Frank Van Rymenant dat er geen vrouwelijke leden geduld werden in de vereniging, maar in 2012 steunde de Prinsengarde openlijk kandidaat Stephanie Daeleman. Stephanie koos het jaar daarop voor de Prinsengarde, waardoor vanaf dan ook vrouwen welkom waren.[13]

Naast de ex-prinsen bestaat de Prinsengarde uit een aantal medewerkers. O.a. Geert Bruyneel, Erwin van Montagu, Hans Vermeiren en Yordi Ringoir ondersteunden de Garde bij hun carréshows en Prinsendagen in de jaren 2010.

Jaar Samenstelling
1989 Oprichting door Frank Van Rymenant en Patrick De Neve.

Samenstelling: Frank Van Rymenant en Patrick De Neve

1991 Michel Heck kondigt als Prins Carnaval aan dat hij zal toetreden tot de Prinsengarde.

Samenstelling: Frank Van Rymenant en Patrick De Neve

1992 Michel Heck vervoegt, zoals reeds een jaar eerder werd aangekondigd, de Prinsengarde. Paul (Popol) Kinoo verlaat de Prinsencaemere en is aanwezig op de Prinsendag van de Prinsengarde. Voorlopig wordt hij wel nog geen officieel lid van de Garde.

Samenstelling: Frank Van Rymenant, Patrick De Neve en Michel Heck

1994 De Garde krijgt er wel een nieuw lid bij; Paul Kinoo vervoegt de vereniging.

Samenstelling: Frank Van Rymenant, Patrick De Neve, Michel Heck en Paul Kinoo

1995 Werner Kinoo kiest voor de Prinsengarde. Frank Van Rymenant trekt zich terug uit de Prinsengarde.

Samenstelling: Patrick De Neve, Michel Heck, Paul Kinoo en Werner Kinoo

1997 Chris Van Vaerenbergh vervoegt de Prinsengarde.

Samenstelling: Patrick De Neve, Michel Heck, Paul Kinoo, Werner Kinoo en Chris Van Vaerenbergh

1998 Chris Van Vaerenbergh verlaat de Prinsengarde en stapt over naar de -caemere.

Samenstelling: Patrick De Neve, Michel Heck, Paul Kinoo en Werner Kinoo

1999 Frank Van Rymenant keert terug naar de Garde.

Samenstelling: Frank Van Rymenant, Patrick De Neve, Michel Heck, Paul Kinoo en Werner Kinoo

2003 Peter Vereecken verlaat de Prinsencaemere en wordt op Prinsendag lid van de Prinsengarde.

Samenstelling: Frank Van Rymenant, Patrick De Neve, Michel Heck, Paul Kinoo, Werner Kinoo en Peter Vereecken

2004 Wim Delclef, die in december 2003 de Prinsencaemere verliet, wordt lid van de Prinsengarde.

Samenstelling: Frank Van Rymenant, Patrick De Neve, Michel Heck, Paul Kinoo, Werner Kinoo, Peter Vereecken en Wim Delclef

2005 Tom Vermeir vervoegt de Prinsengarde.

Samenstelling: Frank Van Rymenant, Patrick De Neve, Michel Heck, Paul Kinoo, Werner Kinoo, Peter Vereecken, Wim Delclef en Tom Vermeir

2010 De Prinsengarde verliest Paul (Popol) Kinoo. Hij overlijdt op 71-jarige leeftijd. Wim Delclef verlaat de vereniging.

Samenstelling: Frank Van Rymenant, Patrick De Neve, Michel Heck, Werner Kinoo, Peter Vereecken en Tom Vermeir

2013 Stephanie Daeleman vervoegt de Prinsengarde.

Samenstelling: Frank Van Rymenant, Patrick De Neve, Michel Heck, Werner Kinoo, Peter Vereecken, Tom Vermeir en Stephanie Daeleman

2014 Peter (Den Board) Van Nuffel kiest voor de Prinsengarde. Loeken Tatjen verlaat de Prinsencaemere en wordt lid van de Prinsengarde. Kris De Poorter werkt mee aan de carréshow, maar wordt geen officieel lid van de Garde.

Samenstelling: Frank Van Rymenant, Patrick De Neve, Michel Heck, Werner Kinoo, Peter Vereecken, Tom Vermeir, Stephanie Daeleman, Peter Van Nuffel en Loeken Tatjen

2017 Kris De Poorter, die reeds enkele jaren meewerkte aan de carréshows, wordt lid van de Prinsengarde. Samenstelling: Frank Van Rymenant, Patrick De Neve, Michel Heck, Werner Kinoo, Peter Vereecken, Tom Vermeir, Stephanie Daeleman, Peter Van Nuffel, Loeken Tatjen en Kris De Poorter
2018 Chris Boone, die al jaren inactief was bij de Prinsencaemere, wordt lid van de Prinsengarde.

Samenstelling: Frank Van Rymenant, Patrick De Neve, Michel Heck, Werner Kinoo, Peter Vereecken, Tom Vermeir, Stephanie Daeleman, Peter Van Nuffel, Loeken Tatjen, Kris De Poorter en Chris Boone.

2019 Pascal Solemé stapt over naar de Prinsengarde.

Samenstelling: Frank Van Rymenant, Patrick De Neve, Michel Heck, Werner Kinoo, Peter Vereecken, Tom Vermeir, Stephanie Daeleman, Peter Van Nuffel, Loeken Tatjen, Kris De Poorter, Chris Boone en Pascal Solemé.

De Prinsengarde getekend in 2014. V.l.n.r.: Stephanie Daeleman, Michel Heck, Tom Vermeir, Patrick De Neve, Peter Van Nuffel, Frank Van Rymenant, Peter Vereecken, Freddy Neirinck, Werner Kinoo.

Prinsendag[bewerken | brontekst bewerken]

Prinsendag 1992: Michel Heck wordt lid van de Prisengarde.(De Voorpost - 20/03/1992)

Net zoals de Prinsencaemere viert ook de Prinsengarde hun eigen Prinsendag. Deze Prinsendag wordt steeds georganiseerd op de tweede zaterdag na carnaval. Net zoals de Prinsencaemere een week eerder, wordt de Prinsengarde ontvangen op het stadhuis. Aanvankelijk werd geen Prinsenbuffet georganiseerd, maar na een paar jaar kon men 's avonds ook aan tafel aanschuiven. Hun Prinsendag groeide uit tot een even groot succes als die van de Prinsencaemere; in 2015 was het banket in een recordtempo uitverkocht en moest de Prinsengarde veel mensen teleurstellen.[14]

Frank Van Rymenant en Patrick De Neve bij de voorstelling van de eerste plaat van de Prinsengarde (De Voorpost - 17/01/1992)

De Prinsendag van de Prinsengarde trok aanvankelijk een ander soort publiek aan dan die van de Caemere. Meer jonge mensen en andere groepen, zoals de Popollekes, Roeidsel, de Toisers, de Zieke Zjieratten-Twiekierenniet, de Schoimers, enz. verkozen de dag van de Prinsengarde boven die van de Caemere.

In 1998 ging de Prínsendag van de Garde door zonder keizer Kamiel, Prins Carnaval en leden van het Feestcomité; zij waren immers naar Oostende getrokken voor het Bal du Rat Mort. Om de Prins te vervangen trommelde de Garde Willy Van Mossevelde op. Willy werd in een prinsenpak gestopt en mocht gedurende een uur Prins Carnaval spelen.

Prinsengardehoed dankzij Popoll[bewerken | brontekst bewerken]

Op Prinsendag 1999 kregen de leden van de Prinsengarde een hoed als aanvulling op hun kostuum. Paul Kinoo had bij zijn toetreding tot de Prinsencaemere meteen een Prinsenhoed gekregen, maar na zijn overstap naar de Prinsengarde moest hij het zonder hoed doen. Paul Kinoo besliste hierop om voor zichzelf en zijn collega's van de Prinsengarde een hoed te kopen. Zo ontvingen Patrick, Frank, Michel en Werner een Prinsengardehoed van Paul in 1999.[15]

Huwelijk voor kandidaat Wim Delclef[bewerken | brontekst bewerken]

Wim Delclef was kandidaat Prins Carnaval in 2000 en moest hiervoor zijn huwelijk met Danielle Verschueren uitstellen. De Prinsengarde, die Wim tijdens zijn kandidatuur steunde, bood daarom aan Wim op hun Prinsendag in 2001 een geïmproviseerd huwelijk aan. Schepen Gracienne Van Nieuwenborgh zorgde hierbij voor alle formaliteiten.[16]

Begrafenis van Prins Tommeken[bewerken | brontekst bewerken]

Prinsendag 2005 stond in het teken van de begrafenis van Tom Vermeir, Prins Carnaval 2004. Tom zou toetreden tot de Prinsengarde, waarop deze de voormalige Prins wilden begraven. Tommeken lag in de inkomhal van de feestzaal opgebaard, terwijl in de zaal zelf een altaar stond. De ludieke zitting werd een echte begrafenis, waarbij carnavalsmuziek vervangen werd door Gregoriaanse gezangen. De Prinsengarde haalde ook stoelengeld op, waarbij de ophalers luidop de bedragen afriepen die in het mandje werden gedeponeerd. Ook de paus daagde nog op om de begrafenis bij te wonen.[17]

Huwelijk Patrick en Concita[bewerken | brontekst bewerken]

Op Prinsendag 2012 stond het huwelijk van voorzitter Patrick De Neve en Concita Diaz Martin op het programma. Het huwelijk werd voltrokken door burgemeester Ilse Uyttersprot, die dit zowel in het Aalsters als het Algemeen Nederlands deed. Het huwelijksfeest van Patrick viel samen met het diner van de Prinsengarde, waarop Patrick nog een sneer van de Prinsengarde: "Je moet het maar kunnen, trouwen en al je genodigden doen betalen om die avond op je feest te zijn." Daarna trok de Prinsengarde en hun gevolg naar Salons Carlton om er het diner van de Prinsengarde en het feest van Patrick en Concita mee te maken.[18]

25 jaar Prinsengarde[bewerken | brontekst bewerken]

In 2014 stond de Prinsendag van de Prinsengarde volledig in het teken van hun 25-jarige bestaan. Het feest was extra speciaal doordat Werner Kinoo, lid van de Prinsengarde, dat jaar voor de tweede keer Prins Carnaval was. Op deze feesteditie mocht de Prinsengarde ook twee nieuwe leden verwelkomen: Peter Van Nuffel en Freddy Neirinckx werden opgenomen binnen de Prinsengarde.[19]

De Prinsengarde bestond 25 jaar in 2015 (Foto: Het Nieuwsblad, 18/03/2014)

Propere Voil Jeanetten[bewerken | brontekst bewerken]

Op Prinsendag 2015 hield Michel Heck een pleidooi voor een propere Voil Jeanettenstoet. In zijn pleidooi hekelde hij vooral het gebruik van bloem door sommige Voil Jeanetten.[20] "Het is tijd dat er iets verandert. Ik heb tijdens de Voil Janettenstoet een carnavalist gezien die een zak van 25 kilo bloem met zich meesleurde, bloem die terechtgekomen is in ogen van mensen en een fototoestel heeft kapotgemaakt", zei Michel Heck. Niet enkel bloem, maar ook al het afval dat meegebracht werd tijdens de carnavalsdagen, om daarna achter te laten op de Grote Markt, stootte Michel tegen de borst. Michel pleitte voor een verbod op bloem, maar zowel schepen Ilse Uyttersprot als Feestcomité-voorzitter Christophe Troch waren eerder voorstander van een sensibiliseringscampagne.[21]

Bestuur[bewerken | brontekst bewerken]

Patrick De Neve op het Driekoningenfeest 1995 (Foto: Archief Sören Delclef - AjoinPedia)

Bij de oprichting werd Frank Van Rymenant voorzitter van de Prinsengarde. In 1994 trok Frank zich om persoonlijke redenen terug uit de Prinsengarde, waarna hij opgevolgd werd door Patrick De Neve.

Periode Naam
1989-1994 Frank Van Rymenant (voorzitter)
1995-heden Patrick De Neve (voorzitter)

Muziek[bewerken | brontekst bewerken]

Plaat garde.jpg

De Prinsengarde bracht in 1992 een eerste carnavalsplaat uit. Op de A-kant van de plaat was het lied ''t Sexmaching' te horen en op de B-kant 'Vooil Jeanet'. Beide liedjes werden geschreven door Frank Van Rymenant (tekst) en Luc Van Mossevelde (muziek).

De Prinsengarde stelde eind 2007 hun nieuwe cd voor (Foto: De Standaard - 22/12/2007)

Voor carnaval 1995 bracht de Prinsengarde een eerste verzamel-cd uit met liedjes, onder impuls van Frank Van Rymenant, die zich op dat moment teruggetrokken had uit de de Prinsengarde. 5 jaar later volgde hun tweede verzamel-cd en vanaf dan zou dit een jaarlijkse traditie worden. Op de cd zijn liedjes te horen uit hun carréshows en van de kandidaten Prins Carnaval.

In 2014 brachten ze een compilatie cd-box uit, naar aanleiding van hun 25-jarige bestaan. De box bevatte 105 liedjes die gezongen of geschreven werden, of waaraan is meegewerkt, door iemand van de Prinsengarde.[22]

Jaar Titel
1992 'T Sexmaching/Vooil Jeanet (plaat)
1995 Hiermei Zitje Op A Gemak
2000 Goes Millenium
2001 Carre Royal
2002 't Es Marchandies
2003 Geift Eer Bloeit
2004 Mè Een Vriè Goeie Schoif
2005 Carnavalist Tot In De Kist
2006 XXL
2007 In Kleir
2008 On Tettentoeren
2009 Cirque dAlost
2010 Toernei Gènerale
2011 De Garde Sérrewoerdeg
2012 In t Gat Van De Mert
2013 Het Gelozen Kot
2014 De Aalsterse Prinsengarde 1989 - 2014
2015 Oilsjt, Ne Pot Eiten
2016 Blijven Lachen
2017 Téjoter Op 't Woter
2018 Liekes ver bè den Dozje
2019 Made in Oilsjt

Michel Heck, Paul Kinoo, Patrick De Neve en Werner Kinoo op het Driekoningenfeest 1996 (Foto: Archief Sören Delclef - AjoinPedia)

Varia[bewerken | brontekst bewerken]

 • Anny De Maght is meter van de Prinsengarde.
 • Voor Prinsendag 1992 werd per ongeluk de Prinsencaemere uitgenodigd. De echtgenote van Deken Simon D'Hondt had echter per fax laten weten dat haar man niet aanwezig kon zijn wegens zijn deelname aan het VTM-programma 'Rap Klap'. Antoine Van der Heyden was echter wel aanwezig.
 • In 1999 liet de Prinsengarde Nominetten maken; de vijf leden van de Garde werden erop afgebeeld. In totaal werden 12 verschillende lintjes gemaakt.
 • Naar aanleiding van hun carréshow, bracht de Prinsengarde in 2000 een medaille uit. Ze maakten van de carnavalaffiches uit de pare jaren een miniatuurweergave en brachten die uit op medailles. Eerder deden ze dat al met de onpare jaren.
 • In 2001 liet de Prinsengarde Nominetten maken. De lintjes werden gemaakt in 12 verschillende kleuren.[23]
 • In 2001 maakte de Prinsengarde een videoclip voor hun nummer 'Verboi'. Bij de aankoop van hun cd kreeg men de videoclip er gratis bij.
 • In 2002 liet de Prinsengarde opnieuw Nominetten maken; deze keer koos men voor 14 verschillende kleuren.
 • In 2002 zorgde de Prinsengarde voor een primeur; de 5 leden van de vereniging waren te zien op een postzegel.[24]
 • In 2004 nodigde de Prinsengarde 400 kansarmen uit voor hun carréshow. Hiervoor werkten ze samen met de vereniging Mensen Helpen Mensen van Kamiel Sergant.[25]
 • In 2006 verspreidde de Prinsengarde de sticker Oilsjt Geif d'ons 'n zool.[26]
 • In 2007 bracht de Prinsengarde opnieuw een reeks Nominetten uit; de reeks bevatte 16 lintjes.
 • Op het Gala van Porteplum werd in 2010 het lied 'Das ter oever' van de Prinsengarde uitgeroepen tot het beste lied dat op cd uitkwam dat jaar.[27]
 • In 2012 trouwde Patrick De Neve met Conchita Diaz tijdens de Prinsendag van de Garde.
 • In 2014 vierde de Prinsengarde haar 25-jarig bestaan met de uitgave van een cd-box. Maar liefst 105 liedjes waren te beluisteren op de cd-box met het beste uit de geschiedenis van de Garde.
 • In 2016 haalde de Prinsengarde Nicole en Hugo als gastvedetten naar hun carréshow.
 • Tijdens de carréshow in 2018 werden lintjes uitgedeeld aan de vrouwelijke toeschouwers, naar aanleiding van 30 jaar Prinsengarde. Er waren zeven verschillende kleuren te verkrijgen.
 • Op de première van de carréshow 2018 werd de cd van de Prinsengarde verkocht, maar deze bevatte de verkeerde liedjes. In plaats van de liedjes van de Prinsengarde, werden de liedjes van de Zjieverleppen op de cd gezet. De cd's konden achteraf ingeruild worden voor een exemplaar met de correcte liedjes, maar vele Aalstenaars beschouwden de foute cd al snel als een collectors-item.

Bronnen[bewerken | brontekst bewerken]

 1. De Voorpost, 2 juni 1989
 2. De Voorpost, 22 september 1989
 3. Het Nieuwsblad, 2 maart 1999
 4. Het Nieuwsblad, 2 maart 2004
 5. Het Laatste Nieuws, 14 april 2011
 6. De Voorpost, 2 november 1990
 7. De Voorpost, 4 januari 1991
 8. Het Nieuwsblad, 7 november 2000
 9. Het Nieuwsblad, 13 oktober 2000
 10. Het Nieuwsblad, 16 oktober 2001
 11. De Voorpost, 1 maart 1991
 12. De Voorpost, 20 maart 1992
 13. Het Nieuwsblad, 25 februari 2013
 14. Goeiedag - Aalstnieuws.be, 2 december 2015
 15. Het Laatste Nieuws, 2 maart 1999
 16. Het Laatste Nieuws, 13 maart 2001
 17. Het Laatste Nieuws, 21 februari 2005
 18. Het Nieuwsblad, 6 maart 2012
 19. Het Nieuwsblad, 18 maart 2014
 20. Het Nieuwsblad, 2 maart 215
 21. Het Laatste Nieuws, 3 maart 2015
 22. Het Nieuwsblad, 3 januari 2014
 23. Het Laatste Nieuws, 20 februari 2001
 24. Het Laatste Nieuws, 26 februari 2002
 25. Het Laatste Nieuws, 22 oktober 2004
 26. Het Nieuwsblad, 15 maart 2006
 27. Het Nieuwsblad, 5 november 2010
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.