Den Oilsjtersen Aftelkalender werd in het leven geroepen door De Pagadetten in 1989. De kalender werd in 1998 overgenomen door De Moikes en in 2018 zette het KBA deze traditie verder. Met deze scheurkalender kunnen de carnavalisten aftellen naar Aalst Carnaval De afscheurblaadjes zijn steeds voorzien van leuke anekdotes en grappen, volledig geschreven in het Aalsters dialect.

De Pagadetten

Aftelkalender 1993 van De Pagadetten

In 1989 kwamen De Pagadetten met iets nieuws op de markt: een afscheurkalender, die aftelde naar carnaval.

Gedurende 50 dagen konden carnavalisten met de kalender aftellen naar 27 februari 1989, de dag van carnaval. Op de achterkant van de afscheurblaadjes waren Aalsterse teksten over bezienswaardigheden, gastronomie, taal en bekende carnavalisten te lezen. Ook de wedstrijden van Eendracht Aalst stonden vermeld op de afscheurblaadjes. De aftelkalender werd opgemaakt door Piet De Koninck en De Pagadetten.

Aftelkalender 1992 van De Pagadetten

De kalender werd door de leden van De Pagadetten van deur tot deur verkocht voor 120 frank en was ook verkrijgbaar in De Steeg, De Graaf van Egmont en bij Antoine Van der Heyden.[1]

De aftelkalender van De Pagadetten had succes en kreeg het jaar nadien meteen een opvolger. De Pagadetten hadden ditmaal de teksten voor de afscheurblaadjes vanop een taalwedstrijd met enkele carnavalisten gehaald. Alle sappige uitspraken die ze tijdens deze taalwedstrijd opgevangen hadden, werden gebruikt voor de afscheurblaadjes. Naast deze uitspraken, werd er ook aandacht besteed aan carnavalsliedjes en raadseltjes.[2]

In 1992 introduceerden De Pagadetten nieuwe rubrieken, zoals 'd'istoere' en 'prinsjenhistoere'. In 1996 zorgden Karel De Naeyer, Kris Van Der Cammen, Kamiel Sergant en Cyriel Temmerman mee voor de teksten op de afscheurkalender. De prijs van de kalender was ondertussen 150 frank geworden.

De Moikes

Verderzetten van de traditie

Aftelkalender 1998 van De Moikes

Vanaf 1998 namen De Moikes het initiatief van De Pagadetten over om een aftelkalender voor carnaval uit te brengen. De Pagadetten vonden de moed niet meer om de aftelkalender samen te stellen en waren overgestapt naar een aftelpuzzel. De Moikes wilden niet dat de aftelkalender verloren zou gaan en besloten hierop om de traditie van de aftelkalender verder te zetten.

De opbrengsten van de kalenderverkoop zou door De Moikes worden gebruikt om hun 'Groeite Prois De Moikes' te financieren. Bij het maken van hun aftelkalender maakten ze gebruik van citaten uit den Oilsjtersen Diksjoneir van Jan Louies. Bij de aftelkalender van De Moikes werd gedurende 30 dagen afgeteld naar carnaval. De kalender liep aanvankelijk zelfs door tot één week na carnaval...tot de prijsuitreiking van 'de Groeite Prois De Moikes'.[3]

Het team achter de kalender bestond uit Serge Adriaenssens, Erik Hendrickx, Michel Van Brempt, Dirk Van Hoorde en Nicole Vinck. De kalender kende meteen succes en werd bij de eerste uitgave door De Moikes 880 keer verkocht.

Twee kalenders?

De Moikes met hun kalender in 2000 (Het Nieuwsblad - 22/12/2000)

Ook het Arendcarnaval kreeg in 2000 zijn eigen aftelkalender van De Moikes. Deze Arend-editie had echter niet het verhoopte succes en was hierdoor maar een eenmalig uitgegeven.

In 2001 werden er tot grote verbazing twee aftelkalenders aangekondigd. De Pagadetten hadden immers besloten om na vijf jaar terug een eigen aftelkalender op de markt te brengen, maar ook De Moikes brachten nietsvermoedend hun aftelkalender uit.[4] De Pagadetten kondigden in de krant aan dat ze de concurrentie wilden aangaan met De Moikes, waarbij ze opnieuw zouden kiezen voor een aftelkalender die 50 dagen aftelde naar carnaval. Voor het ontwerp van hun kalender gingen ze beroep doen op Gert Schatteman.

Michel Van Brempt van De Moikes vond het jammer dat De Pagadetten niet eerst met De Moikes gepraat hadden, omdat er anders een samenwerking kon ingezeten hebben. De aftelkalender van De Pagadetten kwam er uiteindelijk toch niet; de groep stuurde wel een foto naar de kranten, maar vermelde als telefoonnummer de verantwoordelijke van De Moikes.[5][6][7]

Tekenaars en Nominetten

Aftelkalender 2012 De Moikes: voor het eerst met een Nominette.

In 2002 werd de prijs van de aftekalender van De Moikes aangepast aan de invoering van de euro. Voortaan zou de prijs van de aftelkalender 3 euro bedragen, of 121 frank. Wie zijn kalender voor 31 december 2001 kocht, kon nog genieten van een promotieprijs van 100 frank.[8]

In 2003 maakten De Moikes voor het eerst geen eigen ontwerp voor de aftelkalender. De Moikes gebruikten een reproductie van 'De Zotte Madam'; een schilderij van de in Duitsland wonende Aalstenaar Paul Van de Winkel.[9]

Nominette bij de aftekalender 2011

De kalender werd steeds beter en ook aan de vormgeving werd meer aandacht besteed. De Moikes werkten hiervoor samen met verschillende tekenaars, zoals Gert Schatteman (2004), Jeroen Goubert (2005-2009), Dennis De Wolf (2013-2015) en Erwin Vanmol (2016-2017). Vanaf 2012 zorgde Lieven Goubert voor de teksten op de afscheurblaadjes.

Sinds 2011 werd bij elke aftelkalender een lintje van Nominette bijgevoegd. De eerste keer was dit naar aanleiding van '15 joor Groeite Prois De Moikes'.[10] In 2013 lieten ze een lintje maken voor de allereerste Prins Carnaval, Robert Renoncourt (Kakelaki), omdat deze nooit een nominette uitgebracht had. De traditie van de lintjes voor Prins Carnaval begonnen immers nadat hij Prins geweest was. Er konden ook luxebladen met de nominetjes van De Moikes aangeschaft worden. De prijs van de aftelkalender werd door de toegenomen kwaliteit en het toevoegen van een lintje opgetrokken tot 5 euro.

Thema's

De aftelkalender 2015 van De Moikes.

De aftelkalender ging steeds meer rond een bepaald thema werken, wat door het publiek erg gesmaakt werd. Zo oogstte de kalender in 2015, die ging over de Aalsterse volksfiguren Vosse Kilo, Poesjkapelle, Zwert Lowieken en Dolfken den Trommeleer, bijzonder veel succes. De tekening voor deze kalender was een ontworpen van Dennis De Wolf.

In 2016 stond de aftelkalender in het teken van 'de groeite prois De Moikes', die voor de 20ste keer uitgereikt werd. Bij de aftelkalender was een nominetje te verkrijgen, waarop een kikker afgebeeld stond die als bekende carnavalsfiguur gekleed was (Keizer Carnaval, een Gille, een cantinière en een Voil Jeannet). De kikker verwees naar de sponsor die de Groeite Prois De Moikes al 19 jaar sponsorde; Duopaint, het bedrijf van Michel Van Brempt.

In 2017 werd de laatste aftelkalender uitgebracht door De Moikes; deze stond in het teken van Jean-Paul De Boitselier. In totaal brachten De Moikes 20 aftelkalenders uit.

KBA

KBA.jpg

Om het voortbestaan van de aftelkalender te garanderen werd in 2017 het KBA, of 't Kommetei tot Behaad van den Aftelkalender, opgericht. Achter het KBA zaten de personen die zich de laatste jaren hadden ingezet voor de kalender van De Moikes, met als kernteam Lieven Goubert, Michel Van Brempt en Nicole Vinck. Het KBA benoemde de aftelkalender ook prompt tot Oilsjters Weireldeirfgoed.

Kamiel Sergant ontving zijn aftekalender 2019 van het KBA. (Foto: KBA)

De aftelkalender van het KBA kreeg ook een eigen Facebookpagina, waarop een promotiecampagne verscheen met o.a. Donald Trump en Kim Jong Un. Tekenaar Erwin Vanmol werd gecontacteerd voor de layout van de eerste kalender van het KBA in 2018. Op de kalender was een Voil Jeanet te zien, die ook op de bijhorende nominetjes te zien was. Net zoals bij De Moikes ging de opbrengst van de aftelkalender naar een carnavalsprijs: 'De Groeite Prois KBA - 't beste in de stoet'.

Michel Van Brempt en Nicole Vinck verkochten de aftelkalender in 2018 in de werkhallen. (Foto: KBA)

In 2019 ging de kalender over '50 joor Koizer Kamiel'. Hierbij kreeg het KBA de hulp van Mia Sergant, AjoinPedia en Erwin Vanmol. Zoals de traditie het wil, was de kalender opnieuw vergezeld van een nominetje. Het KBA schonk de eerste aftelkalender en een ingekaderde karikatuur aan Kamiel Sergant, rond wie de kalender draaide.[11]

Voor de opmaak van de kalender van 2020 werd het KBA uitgebreid met Sören Delclef en Gert Kiekepoos.

2020: Dendermonde

Aftelkalender 2020.jpg

De aftelkalender van 2020 draaide rond de Ros Beiaardommegang en de vete tussen Aalst en Dendermonde. Om de kalender voor te stellen trok het KBA richting Dendermonde, waar ze op het gemeentehuis ontvangen werden door burgemeester Piet Buyse. De kalender werd er voorgesteld in het bijzijn van de pers.

KBA-voorzitter Michel Van Brempt verontschuldigde de Aalsterse burgemeester D'Haese, die het te druk zou hebben met zijn restaurant. Op een ludieke wijze werd de kalender voorgesteld, met de nodige aandacht voor de vete tussen Aalst en Dendermonde. Michel stelde voor om de strijdbijl niet te begraven, "het immers is te plezant". Piet Buyse kreeg van het KBA de eerste aftelkalender overhandigd, alsook een karikatuur en een kader met de nominetten van dat jaar. Piet Buyse riep de vete tussen Aalst en Dendermonde uit tot werelderfgoed en besloot de avond met de uitspraak "met zulke vijanden, heb je geen vrienden nodig".


Kalender zonder carnaval

Julien De Cock kreeg in december 2020 de eerste aftelkalender overhandigd van het KBA (©KBA)

Voor 2021 besliste het KBA om toch een aftelkalender uit te brengen, ook al zal er geen carnaval gevierd worden. Door de Coronacrisis besliste de stad immers om Aalst Carnaval 2021 niet te laten doorgaan. Het KBA wil de traditie echter in eer houden en zal ook in 2021 een aftelkalender naar Vastenavond uitbrengen.

Als thema koos het KBA deze keer voor de Ajuinboer, die in 2021 vijfenzeventig jaar zal bestaan. De eerste aftelkalender werd symbolisch overhandigd aan Julien De Cock, de huidige Ajuinboer.

De aftelkalender is voor 5 euro te verkrijgen in de volgende verkooppunten: Duopaint - Albrechtlaan, Liebaut - Koolstraat, Klisjee creatief - Bredestraat, De Wolf - Moorselbaan, Hubo - Albrechtlaan, De kaasmolen - Dendermondse steenweg, De ridder - Heilig Hartlaan, Dranken Picqueur - Gentsesteenweg, John Twin Music - Gentsestraat, Las Fiestas - Gentsesteenweg, 't Krantemanneke - Welvaartstraat, Pers- en loterijshop den Arend - Binnenstraat, Krantenwinkel Benoit - Hogeweg, Brico - Pierre Corneliskaai en Happy Feeling Tenson Store - Molenstraat.


Varia

 • In 2006 koos carnavalsgroep De Poipleplekkers de aftekalender als thema voor de stoet. De kalender van De Moikes vierde immers dat jaar zijn 10de verjaardag. De groep beloofde om De Moikes te helpen om 1000 aftelkalenders te verkopen.[12]
 • In 2017 was op de cd van Beschomt, Woor Zen Die Handjes, een liedje te horen dat verwees naar de aftelkalender. Michel Van Brempt van De Moikes werkte mee aan het liedje, waarin hij aftelde van 10 naar 1, gevolgd door "Springeuhhhh", dat tevens de titel van het lied was.
 • Op 22 november 2017 kreeg de aftelkalender een eigen Facebookpagina onder de naam 'Oilsjtersen aftelkalender'.
 • In 2018 werd de aftekalender verwerkt in de stoet door de Steijnzoel'n, met het thema 'Weir tellen af'.
 • In augustus 2019 verschenen berichten over de Ros Beiaardommegang op de Facebookpagina van de aftelkalender. Even later werden de berichten opnieuw verwijderd, waardoor het leek dat de pagina even overgenomen was door Dendermondenaren. Het bleek uiteindelijk om een promotiestunt te gaan voor de kalender van 2020.

Bronnen

 1. De Voorpost, 8 december 1989
 2. De Voorpost, 7 december 1990
 3. Het Laatste Nieuws, 2 januari 1999
 4. Het Laatste Nieuws, 19 december 2000
 5. Het laatste Nieuws, 29 december 2000
 6. Het Laatste Nieuws, 22 december 2000
 7. Het Laatste Nieuws, 15 februari 2001
 8. Het Volk, 30 november 2001
 9. Het Laatste Nieuws, 9 december 2003
 10. Het Laatste Nieuws, 21 december 2010
 11. Lieven Goubert
 12. Het Laatste Nieuws, 27 januari 2006
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.