Het driekoningenfeest werd in 1960 ingevoerd door schepen Gilbert Claus, naar een idee van Gust Van der Stock, en wordt gezien als de opener van het carnavalsseizoen. Aanvankelijk was het een klein gezellig feest, dat georganiseerd werd voor een groep genodigden in de Belfortkelder ter promotie van het komende carnaval. Het groeide echter uit tot een groter feest, dat doorheen de jaren verschillende veranderingen onderging.

In 1981 werd het feest afgevoerd door het Feestcomité, maar onder impuls van het AKV werd het feest hernomen. Vandaag is de organisatie terug in handen van het Feestcomité en staat het feest bekend voor het bepalen van de volgorde van de optredens van kandidaten Prins Carnaval voor de komende prinsenverkiezing. Het feest vindt steeds plaats op de eerste vrijdag na nieuwjaar.

Voor 1960[bewerken | brontekst bewerken]

Het Driekoningenfeest werd in Aalst ook voor 1960 gevierd, al was het toen niet verbonden aan het carnaval. Het Kerkelijk feest herdacht het bezoek van de drie Wijzen uit het Oosten aan de pas geboren Jezus. Het feest werd vooral gevierd binnen het huishouden en de parochie. De moeders bakten wafels en ander gebak, terwijl de kinderen, verkleed als koningen, zingend door de straten gingen en een omhaling gedaan werd ten voordele van de missies.

Maar ook binnen de parochies en verenigingen werden verschillende festiviteiten georganiseerd. Zo organiseerde de Vlaamse ToeristenBond en de Vlaamse Automobilistenbond jaarlijks hun Driekoningenfeest. Hierop werd steeds een Koning verkozen, die een jaar lang die titel mocht behouden. Voor een kleine prijs konden de toeschouwers genieten van muziek, cabaret, een stukje taart, koffie en wijn.

Veranderingen doorheen de tijd[bewerken | brontekst bewerken]

Feest voor genodigden in de Belfortkelder[bewerken | brontekst bewerken]

Driekoningenfeest 1964

Het was op 18 december 1959 dat Gilbert Claus voorstelde om op Driekoningenavond een souper te geven voor de vertegenwoordigers van de pers, radio en televisie. Het idee zou afkomstig geweest zijn van Gust Van der Stock.[1]

Dit feest zou gehouden worden in de Belfortzaal en zou een uitstekende reclame zijn voor de komende carnavalsfeesten. Er werden ook afgevaardigden uitgenodigd van de komische groepen om voor de komische noot te zorgen. De genodigden, onder wie politici en verdienstelijke Aalstenaars, konden in het bijzijn van de stadsmagistraten genieten van een Breughelmaaltijd, die vooral bestond uit ajuinsoep, worsten, vlaaien en bier, geserveerd onder de noemer 'alles van 't varken'. De maaltijd wijzigde na een aantal jaar in hutsepot, maar het varkensvlees en bier bleef centraal staan.

Het eerste feest werd een groot succes, waardoor deze traditie verdergezet werd. Aan lange tafels gezeten, kon men genieten van een lekkere maaltijd en verschillende speeches en optredens. Gust Van der Stock was een vaste waarde op het Driekoningenfeest; met zijn spitsvondige Aalsterse humor kreeg hij steeds de Belfortkelder naar zijn hand.

Voorstelling kandidaten Prins Carnaval[bewerken | brontekst bewerken]

Driekoningenfeest 1974

Vanaf 1968 werden de kandidaten Prins Carnaval voorgesteld tijdens het Driekoningenfeest. De kandidaten konden zich op deze manier een eerste keer tonen aan het Aalsterse publiek. In 1974 ging deze voorstelling echter niet door, omdat het Feestcomité nog maar 1 officiële kandidatuur had binnengekregen. Inde jaren '70 verhuisde het feest naar zaal Madelon op de Grote Markt. Het concept bleef echter hetzelfde; een lekkere maaltijd, amusement en de kandidaten Prins Carnaval. Onder impuls van Alfons Singelijn werd er wel wat gesleuteld aan de formule van het Driekoningenfeest; het feest werd steeds groter, er kwamen meer optredens en de maaltijd raakte steeds meer op de achtergrond. In 1974 schrapte het Feestcomité de traditionele maaltijd met 'alles van 't varken' en werden belegde broodjes aangeboden.

Feest voor iedereen[bewerken | brontekst bewerken]

Driekoningenfeest 1977

In 1975 werd het Driekoningenfeest onder Alfons Singelijn verder vernieuwd. Het feest was niet meer enkel voor genodigden, zoals in de beginjaren, maar was gratis toegankelijk geworden voor het publiek. Hierdoor verdween wel de traditionele maaltijd en moest er verhuisd worden naar een grotere zaal; de Keizershallen. Voortaan zou er op het Driekoningenfeest ook een preselectie georganiseerd worden voor de kandidaten Prins Carnaval. De kandidaten moesten een act brengen voor een jury, waarna de jury mocht beslissen welke kandidaten door mochten gaan naar de uiteindelijke prinsenverkiezing. Het idee van de preselectie kon echter niet behouden blijven, door het gebrek aan kandidaten. In 1977 waren er maar 2 kandidaten, waardoor van een preselectie geen sprake kon zijn. Het eerste feest in de Keizershallen kende nog een aantal problemen, maar de daaropvolgende jaren werd het feest, onder impuls van presentator Kamiel Sergant een succes. De Prinsencaemere kreeg jaarlijks veel lof voor hun optreden op het feest, maar ook de Aalsterse Gilles werden een vaste act. Het Driekoningenfeest kende tijdens deze periode zijn hoogtepunt. Na het afhaken van de Prinsencaemere ging het niveau echter naar beneden.

Feest met toegangsgeld[bewerken | brontekst bewerken]

Driekoningenfeest 1979

In 1979 werd het Driekoningenfeest nogmaals vernieuwd. Het feest bleef plaatsvinden in de Keizershallen, maar opnieuw werd Hutsepot aangeboden aan het publiek. Voor 250 Frank kon men genieten van een maaltijd, drie consumpties en diverse optredens. Dit betekende dus dat het Driekoningenfeest voortaan niet meer gratis was, er moest toegangsgeld betaald worden. Uit protest tegen deze veranderingen bleven heel wat Aalsterse groepen weg van het feest; men vond dat het Feestcomité terug in de tijd ging en het feest opnieuw wou organiseren voor een kleine elite, zoals in de beginjaren van het Driekoningenfeest. De toegangsprijs was veel te duur en men werd verplicht om hutsepot te eten. In 1980 liet het Feestcomité de toeschouwers de keuze voor een hutsepotmaaltijd, men kon hier op voorhand voor inschrijven voor een prijs van 200 Frank. Door deze veranderingen had het Driekoningenfeest echter aan populariteit moeten inboeten.

Afschaffing van het feest?![bewerken | brontekst bewerken]

Driekoningenfeest van het AKV 1983

In 1981 stond Aalst op zijn kop, omdat het Feestcomité besloten had om het Driekoningenfeest af te schaffen. De laatste jaren had het feest niet meer het succes gekend van in de vroegere jaren, waardoor het Feestcomité het Driekoningenfeest afschafte. Achter deze beslissing zaten ook financiële redenen; de financiële situatie van de stadskas zag er immers niet rooskleurig uit. De subsidies aan het Feestcomité werden daardoor met 10% verminderd. Er kwam echter heel wat protest op deze beslissing. Het AKV vond dat dit traditionele feest niet mocht verdwijnen, waardoor ze beslisten om het feest zelf te organiseren. Het feest werd voorafgegaan door een fakkeltocht. Er werd een Brueghelmaatijd aangeboden, bestaande uit pensen en kop, voor 95 Frank; een groot verschil dus met de bedragen die de voorgaande jaren door het Feestcomité gevraagd werden. Regisseur Jean-Paul De Boitselier had enkele vernieuwingen voorzien; het feest evolueerde naar een dansfeest met een dj en er werden drie koningen gekroond. Het AKV kon hierbij rekenen op financiële steen van het bedrijf Amylum.

Twee feesten[bewerken | brontekst bewerken]

Driekoningenfeest van het Feestcomité 1986

In 1984 werden twee Driekoningenfeesten georganiseerd; een feest door het AKV en een feest door het Feestcomité. Bij het Feestcomité, dat het feest in de Belfortkelder organiseerde, daagden een 100-tal feestvierders op, terwijl dat van het AKV kon rekenen op 700 carnavalisten.

Het Feestcomité ging terug naar de traditie van de jaren '60 met een feest in de Belfortkelder en het aanbieden van Hutsepot. Feestcomité-voorzitter Juliaan Vinck was de gastheer van dienst. Het Driekoningenfeest van het Feestcomité was wel betalend, in tegenstelling tot dat van het AKV. Opvallend was dat Kamiel Sergant aanwezig was op het Driekoningenfeest van het Feestcomité, maar niet op dat van het AKV. Kamiel was steevast de presentator op het feest van het Feestcomité.

Driekoningenfeest van het AKV 1986

Het AKV had het concept van hun Driekoningenfeest gewijzigd. Voortaan zou ook een prijsuitreiking plaatsvinden onder de groepen die bij het AKV aangesloten waren. De prijzen in natura, die gesponsord werden door Amylum, werden verdeeld onder de aanwezige groepen aan de hand van ludieke proeven.

In de jaren daarop deed hetzelfde scenario zich steeds voor: twee Driekoningnfeesten, waarbij dat van het AKV veel meer volk trok dan dat van het Feestcomité. Vooral in 1987 viel dit verschil in belangstelling fel op. Dat jaar werden, doordat in diezelfde periode ook het Feest der goedgemutsten in Aalst plaats vond, de twee feesten op dezelfde dag georganiseerd. Het grote publiek koos voor het feest van het AKV.

Opnieuw 1 feest[bewerken | brontekst bewerken]

Driekoningenfeest van het Feestcomité 1991

In 1990 dreigde de geschiedenis zich te herhalen; het Feestcomité besliste om geen Driekoningenfeest meer te organiseren. Het afschaffen van deze traditionele start van het carnavalsjaar, lokte heel wat protest uit. Kamiel Sergant wou het feest niet verloren laten gaan en protesteerde dan ook luid tegen de beslissing. Burgemeester De Maght verklaarde dat het Schepencollege niet tegen het feest was, waarop feestcomité-voorzitter Mortier schuld bekende en toegaf dat hij de zaak verkeerd ingeschat had. Uiteindelijk organiseerde het Feestcomité toch opnieuw een Driekoningenfeest, zij het in vereenvoudigde vorm. De hutsepotmaaltijd werd afgeschaft en er werd een defilé georganiseerd met mogelijke kostuums voor het Feestcomité. Het AKV hield wel vast aan hun (dans)feest in de Sint-Annazaal.

Het werd stilaan wel duidelijk dat het feest van het Feestcomité aan het uitsterven was, maar midden de jaren '90 won het feest opnieuw aan belangstelling. 1994 was een nieuw hoogtepunt voor het Feestcomité; een bomvolle Belfortkelder kon genieten van 3 uur non-stop Aalsterse show. Door het verdwijnen van het Driekoningenfeest van het AKV was het feest van het Feestcomité ook opnieuw het enige Driekoningenfeest in Aalst.

Het Feestcomité had in 1997 ook beslist, om de heringevoerde hutsepotmaaltijd, opnieuw af te schaffen. Het feest kon opnieuw op grote belangstelling rekenen, maar het niveau van de shows was niet altijd even hoog. De Prinsencaemere had zelfs voorgesteld om een orkest in te huren om de stille momenten op te vangen. Gelukkig was Kamiel Sergant nog altijd de presentator van het feest en kon hij met zijn talent voor improvisatie de zaal steeds opnieuw aan het lachen brengen.

Nieuwe generatie[bewerken | brontekst bewerken]

Driekoningenfeest 2010

Tijdens de jaren 2000 verdween de typische humor en de steken naar het stadsbestuur, waardoor de avond meer in het teken stond van de kandidaten Prins Carnaval. Via ludieke proeven werd de volgorde van de optredens van de komende prinsenverkiezing bepaald. Het Driekoningenfeest bleef het echter moeilijk hebben, maar midden de jaren 2010 kwam hier opnieuw beterschap in.

In 2006 verhuisde het Driekoningenfeest naar de Sint-Annazaal. Het Belfort was immers te klein geworden voor de vele geïnteresseerde feestvierders.

Op Zèn Oilsjters[bewerken | brontekst bewerken]

In 2007, 2008 en 2009 ging het Driekoningenfeest niet door en werd dit vervangen door het evenement Op Zèn Oilsjters, dat al in september doorging. Op dit evenement werden de kandidaten Prins Carnaval voorgesteld en werd ook de volgorde van de shows voor de Prinsenverkiezing vastgelegd.

Op Zèn Oilsjters werd samen met de carnavalsbeurs georganiseerd, maar van een carnavaleske sfeer was er echter weinig te merken in september.

Oude traditie[bewerken | brontekst bewerken]

In 2010 werd de traditie van het Driekoningenfeest hersteld. Het feest kwam meer en meer in het teken te staan van het bepalen van de volgorde van de optredens op de prinsenverkiezing, al ging dit in 2011 en 2012 niet door, omdat er maar 1 kandidaat was. Het tijdperk van Kamiel Sergant als presentator van het Driekoningenfeest eindigde in 2014, nadat hij in 2012 al eens verstek had moeten laten wegens herstellende van een hersenbloeding en val. Kamiel had alle veranderingen van het Driekoningenfeest meegemaakt, want hij presenteerde de show al van in de jaren '70. De presentatie werd overgenomen door het Feestcomité, waarbij Florean Verhofstadt bijgestaan werd door de voorzitter van het Feestcomité.

Driekoningenfeest 2016

In 2016 kreeg de ludieke proef van het Feestcomité voor het bepalen van de volgorde veel kritiek. Een van de proeven was immers het verzamelen van bh's bij vrouwen uit de zaal, wat door vele carnavalisten afgedaan werd als platvloers. Volgens Jacquy De Pauw had dit niets meer te maken met de typisch Aalsterse humor, die in de vroegere jaren steeds aanwezig was op het Driekoningenfeest.

Stationsplein[bewerken | brontekst bewerken]

In 2017 kondigde het Feestcomité, onder impuls van voorzitter Dirk Verleysen, een nieuwe verandering aan in de organisatie van het Driekoningenfeest. Voortaan zou het feest plaatsvinden op het Stationsplein. In 2018 werd gekozen voor 6 vaste opdrachten voor de kandidaten, maar het concept bleef hetzelfde als vorig jaar. Het Driekoningenfeest werd gepresenteerd door Filip Van De Winkel.

Na drie jaar op het stationsplein doken er stemmen op over de afschaffing van het Driekoningenfeest. De stad zou immers willen besparen en het Driekoningenfeest zou hier het slachtoffer van worden. De stad liet het Driekoningenfeest echter niet verloren gaan en wijzigde het concept voor 2020.

Nieuw concept in 2020[bewerken | brontekst bewerken]

Voor 2020 keert het Driekoningenfeest terug naar een zaal; Cinema aan de Hopmarkt. Het feest zal ook niet plaatsvinden op de eerste vrijdag na nieuwjaar, zoals dat de gewoonte was, maar op zaterdag 11 januari. Het Driekoningenfeest zal gecombineerd worden met de bekendmaking van de carnavalsaffiche en de vastenavondpop.

Driekoningenfeest per jaar[bewerken | brontekst bewerken]

Jaar Locatie Programma
1960 Belfortzaal Maaltijd: Ajuinsoep, pensen, vlaaien en Aalsterse bieren; speeches en optredens van diverse carnavalisten.
1961 Belfortkelder Maaltijd: Ajuinsoep, pensen, vlaaien en Aalsterse bieren; speeches en optredens van diverse carnavalistens.
1962 Belfortkelder Maaltijd: Ajuinsoep, pensen, vlaaien en Aalsterse bieren; speeches en optredens van diverse carnavalisten.
1963 Belfortkelder Maaltijd: 'Alles van 't varken'; speeches en optredens van diverse carnavalisten.
1964 Belfortkelder Maaltijd: 'Alles van 't varken'; speeches en optredens van diverse carnavalisten.
1965 Belfortzaal Maaltijd: 'Alles van 't varken'; speeches en optredens van diverse carnavalisten.
1966 Belfortkelder Maaltijd: Ajuinsoep, hutsepot en Aalsterse bieren; speeches en optredens van diverse carnavalisten.
1967 Belfortkelder Maaltijd: Hutsepot; speeches en optredens van diverse carnavalisten.
1968 Belfortzaal Maaltijd: Hutsepot; speeches en optredens van diverse carnavalisten; voorstelling kandidaten Prins Carnaval 1968.
1969 Belfortzaal Maaltijd: Hutsepot; speeches en optredens van diverse carnavalisten; voorstelling kandidaten Prins Carnaval 1969.
1970 Carlton Maaltijd; speeches en optredens van diverse carnavalisten; voorstelling kandidaten Prins Carnaval 1970.
1971 Madelon Maaltijd: 'Alles van 't varken'; speeches en optredens van diverse carnavalisten; voorstelling kandidaten Prins Carnaval 1971.
1972 Madelon Maaltijd: 'Alles van 't varken'; speeches en optredens van diverse carnavalisten; voorstelling kandidaten Prins Carnaval 1972.
1973 Madelon Maaltijd: 'Alles van 't varken'; speeches en optredens van diverse carnavalisten; voorstelling kandidaten Prins Carnaval 1973.
1974 Madelon Maaltijd: Belegde broodjes; speeches en optredens van diverse carnavalisten.
1975 Keizershallen Optredens van diverse carnavalisten; voorstelling en preselectie kandidaten Prins Carnaval 1975. Presentator: Jean Monnet.
1976 Keizershallen Optredens van diverse carnavalisten; voorstelling en preselectie kandidaten Prins Carnaval 1976; Orkest: Actif Club 2000; Presentator: Kamiel Sergant.
1977 Keizershallen Optredens van diverse carnavalisten; voorstelling kandidaten Prins Carnaval 1977; Orkest: Actif Club 2000; Presentator: Kamiel Sergant.
1978 Keizershallen Optredens van diverse carnavalisten; voorstelling en preselectie kandidaten Prins Carnaval 1978; Orkest: Actif Club 2000; Presentator: Kamiel Sergant.
1979 Keizershallen Maaltijd: Hutsepot, optredens van diverse carnavalisten; voorstelling kandidaten Prins Carnaval 1979; Orkest: Het Klein Muziekske.
1980 Madelon Mogelijkheid tot maaltijd: Hutsepot, optredens van diverse carnavalisten; voorstelling kandidaten Prins Carnaval 1980; orkest: The Swinging Band.
1981 Madelon Fakkeltocht; mogelijkheid tot maaltijd: Witte & zwarte pensen, kop, boterhammen en bier; kroning van de drie koningen; muziek; regie: Jean-Paul De Boitselier.
1982 De Korenbloem Fakkeltocht; mogelijkheid tot maaltijd: 'alles van 't varken'; kroning van de drie koningen; muziek.
1983 De Korenbloem Fakkeltocht; mogelijkheid tot maaltijd: 'alles van 't varken'; kroning van de drie koningen; muziek: Luc Van Mosselvelde.
1984 Belfortkelder Feest van het Feestcomité: Maaltijd: Hutsepot; speeches en optredens van diverse carnavalisten; afscheid Prins Balou; muziek: Marc De Cock en Jef D'Haese. Presentator: Kamiel Sergant.
1984 Sint-Annazaal Feest van het AKV: Fakkeltocht; prijsuitreiking aanwezige groepen; Voorstelling kandidaten prins carnaval 1984; kroning van de drie koningen; muziek: FS Band .
1985 Belfortkelder Feest van het Feestcomité: Maaltijd: Hutsepot; voorstelling carnavalsprogramma; speeches en optredens van diverse carnavalisten. Presentator: Herman Daelman
1985 Sint-Annazaal Feest van het AKV: Fakkeltocht; prijsuitreiking aanwezige groepen; kroning van de drie koningen; muziek .
1986 Belfortzaal Feest van het Feestcomité: Maaltijd: Hutsepot; voorstelling kandidaten Prins Carnaval; speeches en optredens van diverse carnavalisten; muziek: Marc De Cock. Presentator: Kamiel Sergant.
1986 Sint-Annazaal Feest van het AKV: Fakkeltocht; prijsuitreiking aanwezige groepen; kroning van de drie koningen; muziek: FS Band.
1987 Belfortezaal Feest van het Feestcomité: Maaltijd: Hutsepot; voorstelling kandidaten Prins Carnaval; speeches en optredens van diverse carnavalisten; muziek: Jo De Witte. Presentator: Kamiel Sergant.
1987 Sint-Annazaal Feest van het AKV: Fakkeltocht; prijsuitreiking aanwezige groepen; kroning van de drie koningen; muziek.
1988 Belfortkelder Feest van het Feestcomité: Maaltijd: Hutsepot; voorstelling kandidaten Prins Carnaval; speeches en optredens van diverse carnavalisten; muziek. Presentator: Kamiel Sergant.
1988 Sint-Annazaal Feest van het AKV: Prijsuitreiking aanwezige groepen; kroning van de drie koningen; muziek.
1989 Belfortkelder Feest van het Feestcomité: Maaltijd: Breughelmaaltijd; voorstelling kandidaten Prins Carnaval; speeches en optredens van diverse carnavalisten; muziek. Presentator: Kamiel Sergant.
1989 Sint-Annazaal Feest van het AKV: Prijsuitreiking aanwezige groepen; kroning van de drie koningen; muziek.
1990 Belfortkelder Feest van het Feestcomité: Optredens en speeches door diverse carnavalisten; voorstelling kandidaten Prins Carnaval 1990. Presentator: Kamiel Sergant.
1990 Sint-Annazaal Feest van het AKV: Prijsuitreiking aanwezige groepen; kroning van de drie koningen; muziek.
1991 Belfortzaal Feest van het Feestcomité: Optredens en speeches door diverse carnavalisten; voorstelling kandidaten Prins Carnaval 1991.Presentator: Kamiel Sergant.
1991 Sint-Annazaal Feest van het AKV: Prijsuitreiking aanwezige groepen; kroning van de drie koningen; muziek.
1992 Onthaalcomplex Keizershallen Feest van het Feestcomité: Optredens en speeches door diverse carnavalisten; voorstelling kandidaten Prins Carnaval. Presentator: Kamiel Sergant.
1992 Sint-Annazaal Feest van het AKV: Prijsuitreiking aanwezige groepen; kroning van de drie koningen; muziek.
1993 Belfortkelder Voorstellen carnavalsprogramma; optredens en speeches van diverse carnavalisten; voorstelling kandidaten Prins Carnaval 1993. Presentator: Kamiel Sergant.
1994 Belfortkelder Maaltijd: hutsepot; optredens en speeches van diverse carnavalisten; voorstelling kandidaten Prins Carnaval 1994. Presentator: Kamiel Sergant.
1995 Belfortkelder Maaltijd: hutsepot; optredens en speeches van diverse carnavalisten; voorstelling kandidaten Prins Carnaval 1995. Presentator: Kamiel Sergant.
1996 Belfortzaal Maaltijd: hutsepot; optredens en speeches van diverse carnavalisten; voorstelling kandidaten Prins Carnaval 1996. Presentator: Kamiel Sergant.
1997 Belfortzaal Optredens en speeches van diverse carnavalisten; voorstelling kandidaten Prins Carnaval 1997. Presentator: Kamiel Sergant.
1998 Belfortzaal Optredens en speeches van diverse carnavalisten; voorstelling kandidaten Prins Carnaval 1998. Presentator: Kamiel Sergant.
1999 Belfortzaal Optredens en speeches van diverse carnavalisten; voorstelling kandidaten Prins Carnaval 1999. Presentator: Kamiel Sergant.
2000 Belfortzaal Optredens en speeches van diverse carnavalisten; voorstelling kandidaten Prins Carnaval 2000. Presentator: Kamiel Sergant.
2001 Belfortzaal Optredens en speeches van diverse carnavalisten; voorstelling kandidaten Prins Carnaval 2001. Presentator: Kamiel Sergant.
2002 Belfortzaal Optredens en speeches van diverse carnavalisten; voorstelling kandidaten Prins Carnaval 2002; bepalen volgorde prinsenverkiezing. Presentator: Kamiel Sergant.
2003 Belfortzaal Optredens en speeches van diverse carnavalisten; voorstelling kandidaten Prins Carnaval 2003; bepalen volgorde prinsenverkiezing.
2004 Belfortzaal Optredens en speeches van diverse carnavalisten; voorstelling kandidaten Prins Carnaval 2004; bepalen volgorde prinsenverkiezing.
2005 Belfortzaal Optredens en speeches van diverse carnavalisten; voorstelling kandidaten Prins Carnaval 2005; bepalen volgorde prinsenverkiezing.
2006 Sint-Annazaal Optredens en speeches van diverse carnavalisten; voorstellen kandidaten Prins Carnaval 2006; bepalen volgorde optredens prinsenverkiezing.
2007 - Het Driekoningenfeest werd vervangen door Op Zèn Oilsjters, dat samen met de carnavalsbeurs in september georganiseerd werd.
2008 - Het Driekoningenfeest werd vervangen door Op Zèn Oilsjters, dat samen met de carnavalsbeurs in september georganiseerd werd.
2009 - Het Driekoningenfeest werd vervangen door Op Zèn Oilsjters, dat samen met de carnavalsbeurs in september georganiseerd werd.
2010 Sint-Annazaal Optredens en speeches van diverse carnavalisten; voorstellen kandidaten Prins Carnaval 2010; bepalen volgorde optredens prinsenverkiezing. Presentatie: Kamiel Sergant.
2011 Sint-Annazaal Optredens en speeches van diverse carnavalisten; voorstellen kandidaat Prins Carnaval 2011. Presentatie: Kamiel Sergant.
2012 Sint-Annazaal Optredens en speeches van diverse carnavalisten; voorstellen kandidaat Prins Carnaval 2012. Presentatie: Nicole Ringoir
2013 Sint-Annazaal Voorstellen kandidaten Prins Carnaval 2013; bepalen volgorde optredens prinsenverkiezing; overhandigen oorkonde aan winnende groepen 2012; optredens van diverse carnavalisten. Presentatie: Nicole Ringoir en Kamiel Sergant.
2014 Sint-Annazaal Voorstellen kandidaten Prins Carnaval 2014; bepalen volgorde optredens prinsenverkiezing; overhandigen oorkonde aan winnende groepen 2013; optredens van diverse carnavalisten. Presentatie: Florean Verhofstadt en Christophe Troch.
2015 Sint-Annazaal Voorstellen kandidaten Prins Carnaval 2015; bepalen volgorde optredens prinsenverkiezing; overhandigen oorkonde aan winnende groepen 2014; optredens van diverse carnavalisten. Presentatie: Florean Verhofstadt en Christophe Troch.
2016 Sint-Annazaal Voorstellen kandidaten Prins Carnaval 2016; bepalen volgorde optredens prinsenverkiezing; overhandigen oorkonde aan winnende groepen 2015; optredens van diverse carnavalisten. Presentatie: Florean Verhofstadt en Kenneth Van Lierde.
2017 Stationsplein Voorstellen kandidaten Prins Carnaval 2017; bepalen volgorde optredens prinsenverkiezing; overhandigen oorkonde aan winnende groepen 2016. Presentatie: Filip Van de Winkel.
2018 Stationsplein Voorstellen kandidaten Prins Carnaval 2018; bepalen volgorde optredens prinsenverkiezing; overhandigen oorkonde aan winnende groepen 2017. Presentatie: Filip Van de Winkel en Dirk Verleysen.
2019 Stationsplein Voorstellen kandidaten Prins Carnaval 2019; bepalen volgorde prinsenverkiezing; overhandigen oorkonde aan winnende groepen 2018.

Presentatie: Filip Van de Winkel en Dirk Verleysen.

2020 Zaal Cinema Onthulling affichewedstrijd en vastenavondpop. Voorstellen kandidaten Prins carnaval 2020; bepalen volgorde prinsenverkiezing; overhandigen oorkonde aan winnende groepen 2019.

Presentatie: Peter Van den Bossche en Dirk Verleysen.

2021 - Geen driekoningenfeest door de coronacrisis.

Bronnen[bewerken | brontekst bewerken]

  1. De Voorpost, 22 februari 1980
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.