Marcel De Bisschop; verkleed als Jood tussen al de Arabieren. (De Voorpost - 18/01/1974)

Naar aanloop van het Driekoningenfeest 1974 had Alfons Singelijn te kennen gegeven dat hij het feest graaf wou vernieuwen. Hij wou de naam veranderen in het Koningenfeest en het feest veel groter maken. Ook wou hij vreemde delegaties uitnodigen en rekende hij op de steun van de Aalsterse toneel- en muziekverenigingen voor het creëren van een Aalsterse gelegenheidsrevue. Niet alle voorstellen van Singelijn kwamen erdoor.

Op 11 januari werd het feest georganiseerd in zaal Madelon. De traditionele maaltijd met 'alles van 't varken' werd dit jaar ingeruild voor belegde broodjes. Omstreeks 20u ging het feest traag van wal onder het toeziend oog van Alfons Singelijn en Henri Van de Perre. Er was heel wat drukte in de zaal, waar het enorm warm was.

Enkele Aalsterse meisjes verschenen met stickers van Maurice Martens op hun dijen en het orkest zette in. Het orkest speelde heel wat Hollandse liedjes, wat toch reactie uitlokte in de zaal. Kamiel Sergant zei: "Allemaal Holland, is't niet erg, we hebben hier zo'n schone eigen folkloristische liekens".

Op de foto herkennen we o.a. Bloemenfee Monique Buysse (2e van links) (Gazette van Aelst - 19/01/1974)

De typische Aalsterse sfeer werd er echter wel in gebracht door het Corum Alostum Imperiale, dat optrad onder de naam Alost Maritime' Het koor van het Feestcomité bracht een dubieuze versie van de Vlaamse Leeuw op het podium, in het kader van een verbroedering tussen de Vlamingen en de Walen. Voor de rest waren veel 'Arabische' carnavalisten te zien; Sjeiks Ali Benzine, Napta en Mazout waren aanwezig. Er werden boernoes, gemaakt van Vlaamse lakens, gedragen, omdat de domino niet meer betaalbaar was, door het duur geworden oliesmeer.

De Fassadeklasjers stelden hun nieuwe Aalsterse munt voor op het Driekoningenfeest: een muntstuk van 50 Ajoin of de Marcellus Biskopmunt. Ook d'Elementen, de Gaâ Lowies en d'Elastieke Sjinsjippen mochten het podium op om de zaal te entertainen.

Gustaaf De Stobbeleir en zijn Aalsterse Gilles (De Voorpost - 18/01/1974)

Rond 21u30 verschenen de Aalsterse Gilles en Gustaaf De Stobbeleir om hun dans aan het publiek te tonen. Het optreden zorgde voor veel ambiance bij het jonge publiek. De oudere generatie was duidelijk in de minderheid geraakt; burgemeester Marcel De Bisschop, Bert Van Hoorick, schepenen Bogaert en Van der Veken waren veruit de oudste aanwezigen.

Op het podium werd ondertussen gegoocheld en werden enkele woorden Aalsterse humor gedebiteerd, maar dit alles kwam niet goed over in de zaal.

Jean-Paul De Boitselier als Arabier. (De Voorpost - 18/01/1974)

Jean-Paul, die volgens de geruchten opnieuw kandidaat Prins Carnaval zou zijn, mocht zijn liedjes ''t Stromuziekske' en 'Kom vanoavend be moi' zingen. In de zaal werd gefluisterd dat als Jean-Paul zijn kandidatuur zou handhaven, de overige vijf of zes kandidaten verstek zouden geven voor de prinsenverkiezing. Ook het Stemmingstrio zorgde voor de muzikale noot met 'Snoopy, Snoopy', 'Bam, bam, Barend', 'Lief zijn voor elkaar' en 'Het weer is goed, maar de mensen deugen niet'.

Van een voorstelling van de kandidaten Prins Carnaval kwam echter dit jaar niets in huis. Er kwam nog maar één officiële kandidatuur binnen bij het Feestcomité; die van Antoine Van der Heyden. Er werd gezegd dat de mogelijke kandidatuur van Jean-Paul andere kandidaten zou afschrikken.

Hoogtepunten van de avond waren Noig en het Corum Alostum Imperiale, met voorzanger Frans Wauters.

Omstreeks 2u 's nachts waren in het Sint-Jorisstraatje nog liedjes te horen "Op de Vesten stonden bomen...wat je mond niet zeggen wou, waarom langer nog gezwegen, als ik zeg 'ik hou van jou. Op de Vesten stonden bomen".

Het Corum Alostum Imperiale, hier optredend als de groep Alost Maritime, met het lied 'Lion du Flandre' (Gazette van Aelst - 19/01/1974)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.