Onder constructie

Bijnamen: Miel Destereer of Paco Milou. De eerste bijnaam kreeg hij doordat hij lid was van de Destereers. De naam Paco Milou kreeg hij tijdens een reis naar Spanje. Toen hij met enkele vrienden naar een stierengevecht ging kijken; was de gekende matador Paco Camino in de arena te zien. Een vriend van Miel wilde een grap uithalen met de Spanjaarden en stelde Miel voor als Paco Milou, een bekende Belgische bokser. De Spanjaarden trapten erin en vanaf toen werd Miel door iedereen Paco Milou genoemd.

Emiel baatte café Herleving uit aan de Houtmarkt en was voorzitter van de kaatsclub met dezelfde naam als zijn café.

Stichtend lid van het AKV. Hij was secretaris van het AKV onder voorzitterschap van Kamiel Sergant. Daarna (1980) werd hij voorzitter. Samen met Kamiel was hij één van de initiatiefnemers van de Aalsters Avond, die een eerste keer georganiseerd werd in open lucht op de Houtmarkt. Daarna verhuisde de Aalsterse Avond naar de Jaarbeurs.

Emiel was jarenlang één van de trekkers van Akv De Destereers, maar midden de jaren '80 ontstond er een conflict tussen Miel en de groep.

Kandidaat Prins Carnaval 1985: Miel had ervaring als zanger en liedjesschrijver, onder andere voor Paul De Wever, toen die kandidaat Prins Carnaval was. In 1983 was Ricky De Saeger kandidaat Prins Carnaval, maar vaak werd er negatief over deze kandidaat gepraat, omdat hij niet goed op zijn gang was. Miel, die ook mank liep, wou daarom bewijzen dat iemand met een kleine handicap ook een volwaardige Prins kan worden. Tijdens zijn campagne reed hij met 27 auto's door de centrumstraten van Aalst om promotie te maken voor zijn kandidatuur.[1][2][3]

Miel verloor van Loenen Tatjen, waarbij zijn supporters al snel zeiden dat er geknoeid zou geweest zijn met de stembiljetten.

Hij was erelid van De Matotten, De Lodderoeigen, Kartasj en De Snottebellen.

  1. De Voorpost, 4 januari 1985
  2. Het Nieuwsblad, 7 januari 1985
  3. De Voorpost, 18 januari 1985
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.