De Hopduvel was een reus die tussen 1968 tot 1971 in de Aalsterse stoet te zien was. De reus werd gemaakt door de wijkcomité Hof Zomergem, dat jaarlijks ook instond voor de organisatie van de Hopfeesten, waar de reus ook jaarlijks te zien was.

Geschiedenis

De Hopduvel en Hopnar boven de hopvelden (De Gazet van Aalst - 06/09/1956)

Bijgeloof

De Hopduvel was oorspronkelijk enkel gekend bij de hoptelers. De Hopduvel staat symbool voor de rukwinden die eind augustus en begin september veel schade veroorzaken aan de hopvelden. Vele problemen van de hoptelers worden daardoor aan de Hopduvel toegeschreven.

Folklore

De Hopduvel groeide uit van een bijgeloof naar een folkloristische figuur. In verschillende hopstreken, zoals Asse, Meldert en Aalst, werden Hopfeesten georganiseerd. Tijdens deze feesten verschenen de Hopduivel en de Hopnar. Zo hield een Hopduivel in 1956 een rondrit tussen Aalst en Brussel ter gelegenheid van de Internationale Bier- en Hopfeesten in Asse.[1]

Ter gelegenheid van de Pikkelingfeesten in 1974 in Meldert werd een kunstige Hopduvel gemaakt; een creatie van 2,30 meter groot, die in een driehoekig hopstakenhuis opgesloten zat.[2] Deze Hopduvel was op een dag echter uit zijn 'gevangenis' verdwenen, waarna hij weer opdook tijdens de Verbroederingsfeesten in Essene.[3][4] Deze Hopduvel werd daarna terug op zijn oorspronkelijke plaats in Meldert gezet. Net op tijd voor de Gewestelijke Hopfeesten, die georganiseerd werden in Meldert. Naar aanleiding hiervan werd het stuk 'De Hopduvel Gevangen' opgevoerd, waarna het feest losbarstte.[5]

Hof Zomergem

Programma Hopfeesten Hof Zomergem 1962 (De Gazet van Aalst - 25/08/1962)

In Aalst werden de de Hopfeesten voor het eerst georganiseerd in de wijk Hof Zomergem in 1958. De feesten vonden er toen plaats om de nieuwe wijk in te huldigen. De wijk was gelegen tussen de hopvelden, die het centrum vormden van de hopteelt in het Land van Aalst.

De Hopfeesten van Hof Zomergem duurden drie dagen en ook de Hopduivel was aanwezig op deze feesten. Het Feestcomité van de wijk, bestaande uit ere-voorzitter Constant Beeckman, voorzitter Jozef Van de Sijpe, secretaris Remi Vanden Abeele, schatbewaarder Gustaaf Sonck en leden Marcel Dumoulin, Norbert Blondeel, Jan D'Hondt, Hubert Janssens, Pierre Uvin, Alfred Smekens en Jozef De Smedt , hadden een Hopduvelreus van 4 meter gemaakt, die centraal stond tijdens de feesten.

De Hopduvel van 1962 (De Gazet van Aalst - 06/09/1962)

Men bracht hulde aan de Hopduvel door met de reus rond te gaan in het centrum van Aalst. De Hopduvel werd voortgetrokken door een tractor en kreeg gezelschap van enkele hopboerkes. Aan het einde van de feesten werd de Hopduvel symbolisch verbrand. Jaarlijks moest men dus een nieuwe Hopduvel-reus maken.[6][7]

De opbrengst van deze Hopfeesten gingen deels naar het goede doel en werden deels gebruikt om materiaal aan te kopen voor de wijk. In de jaren '70 ging de Hopduvel niet meer rond in Aalst. De begeleidende groep was in aantal fel afgenomen, waardoor de Hopduvel veilig opgeborgen bleef in zijn stalplaats. De Hopfeesten bleven echter wel bestaan en kreeg in 1975 zelfs buitenlandse gasten over de vloer; Marcel De Bisschop bezocht de Hopfeesten met enkele Israëlische gasten.[8]

Medaille Hof Zomergem Aalst Hopduvel.jpg

In 1975 bestond het comité uit Georges Callebaut (Voorzitter), Gustaaf Sonck (Penningmeester), Gaby Temmerman, Pierre Heirman, Frans Verbeeck, Pierre Uvin, Augustin Schollaert, Bob Blondeel en Luc Blondeel. In 1978 werden de leden van het eerste uur, Georges Callebaut, Bob Blondeel, Pierre Uvin, Gustaaf Sonck en Pierre Heireman, in de bloemetjes gezet, ter gelegenheid van de 20ste Hopfeesten. Ook Kamiel Hendrickx werd bedankt voor het maken van de Hopduvel.

In 1983 werd de organisatie van de 25ste Hopfeesten overgelaten aan de plaatselijke carnavalsgroep De Schoimers. Ze organiseerden een Vlaamse kermis en een verkiezing van een Prins en Prinses. Tijdens deze verkiezingen waren Gustaaf Sonck, Roland Van Geert en Joost Vinck juryleden. Het waren meteen ook de laatste Hopfeesten van de wijk; de organiserende groep wilde immers afstappen van de naam 'Hopfeesten', omdat deze naam irrelevant geworden was door het verdwijnen van de hopteelt in de streek. De feesten werden omgedoopt tot de Schoimersfeesten.[9]

Carnaval

Ons Zonnig Huis - Hof Zomergem

De Hopduvel in 1968 tijdens Aalst Carnaval in de Kattestraat (Foto: Archief Lieven Goubert)

In 1968 besloot de wijk Hof Zomergem om met hun Hopduvel uit te pakken tijdens de Aalsterse carnavalstoet. Als de groep 'Ons Zonnig Huis - Hof Zomergem' gingen ze met een 40-tal personen in de stoet, in het gezelschap van hun Hopduvel. Ze oogstten meteen succes, want ze wonnen de eerste prijs in de categorie 'reuzen'. Hun optreden met hun Hopduvel bleef niet beperkt tot de Aalsterse stoet, maar ook in de Wieze-oktoberstoet en op de Hopfeesten in Poperingen waren ze present. [10][11]

De Groep van Hof Zomergem ging onafgebroken met hun reus mee in de stoet tot en met 1971. Ze stopten doordat de groep uitdunde en te weinig leden bevatte om met de reus mee te gaan. Ze kregen van het Feestcomité bij de prijsuitreiking in 1971 nog een speciale vermelding als folkloristische groep.

Overzicht

Jaar Thema Categorie Plaats in

klassement

1968 Hopduvel met Rupsen en Duiveltjes Reuzen 1e prijs
1969 De Hopduvel Buiten wedstrijd 1e prijs
1970 De Hopduvel onbekend onbekend
1971 De Hopduvel Folkloregroep speciale vermelding

Bronnen

 1. De Gazet van Aalst, 6 september 1956
 2. De Voorpost, 2 augustus 1974
 3. De Voorpost, 23 augustus 1974
 4. De Voorpost, 30 augustus 1974
 5. De Voorpost, 19 juli 1974
 6. De Gazet van Aalst, 7 september 1961
 7. De Gazet van Aalst, 27 augustus 1966
 8. De Voorpost, 20 augustus 1976
 9. De Voorpost, 19 augustus 1983
 10. De Voorpost, 8 augustus 1975
 11. De 75 Stoeten van Aalst - DAK
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.