Julien (Juliaan) Vinck (°28/08/1922-†09/02/2001) zetelde 18 jaar in de Aalsterse gemeenteraad en was tussen 1983 en 1988 schepen van Landbouw, Bosbouw en Feestelijkheden. Als schepen van Feestelijkheden mocht hij toen ook het voorzitterschap waarnemen van het Stedelijk Feestcomité. Boer Vinck was naast politicus ook landbouwer, carnavalist en promotor van het Arendcarnaval.

Boer Vinck[bewerken | brontekst bewerken]

Julien bij één van zijn melkketels (De Voorpost - 12/06/1981)

Julien huwde met Isabelle Rubbrecht en samen kregen ze twee zonen; Chris en Hans. Zowel Julien als Isabelle waren van boerenkomaf en samen zouden ze de boerenstiel verderzetten. Ze waren woonachtig in de Binnenstraat, waar hun boerderij gelegen was middenin een woonerf.

In 1964 lieten Julien en zijn vrouw de eerste hennenloods in Aalst bouwen. Achter hun woonhuis, in de buurt van de Leopoldlaan, lieten ze twee hangars bouwen, waarin zo een 6 000 legkippen zouden verblijven. De eieren van hun kippen waren van de beste kwaliteit en verkochten dan ook vlot aan particulieren, winkels en melkboeren. In de jaren '70 kreeg de eiersector het moeilijk, door de concurrentie van legbatterijen en de opkomst van de btw. Julien en zijn vrouw beslisten daarom om één van hun hangars te verhuren en hun eierbedrijf af te bouwen.

Naast eieren focuste Julien zich ook nog op andere landbouwactiviteiten. Toen zijn eierbedrijf het moeilijk kreeg, schakelden ze over op intensieve productie van melk. Julien had een 12-tal koeien staan op een weide aan Levensvreugde, die dagelijks zorgden voor 150 liter melk. Ze verkochten hun melk, karnemelk, hoeveboter en plattekaas aan particulieren. Daarnaast bezat Julien nog enkele hectares grond voor aardappelen en kweekte hij ook bieten, graan en maïs voor zijn koeien.

Julien was als landbouwer actief bij de Belgische Boerenbond en hij was (ere)voorzitter van de Landelijke Gilde Aalst-Mijlbeek, ondervoorzitter van de Landelijke Rijvereniging De Denderruiters Aalst en bestuurslid van de Landelijke Werkgroep.[1][2]

Schepen van Landbouw en Feestelijkheden[bewerken | brontekst bewerken]

Julien Vinck (achteraan 2de van rechts) met het nieuwe college van burgemeester en schepenen in 1983 (Nieuwe Gazet van Aalst - 04/03/1983)

In 1976 werd Julien door de CVP (Christelijke Volkspartij) gevraagd om op te komen voor de gemeenteraadsverkiezingen (de eerste van Groot-Aalst). Hij kreeg de 16e plaats op de lijst van de CVP en behaalde 1 889 voorkeursstemmen. De CVP kwam in de oppositie terecht, maar Julien kreeg wel een zetel in de Aalsterse gemeenteraad. Als gemeenteraadslid kwam hij vaak tussen bij aangelegenheden over land- en tuinbouwbedrijven. Julien verdedigde er ook de belangen van de rechteroever in Aalst.

Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 1982 was Julien opnieuw kandidaat voor de CVP. Net zoals enkele andere CVP-leden boekte hij een mooi persoonlijk resultaat met 2 254 stemmen. Hiermee was hij de 6de populairste politicus van Klein-Aalst en de 9de van Groot-Aalst.

Inzegening van de Jaarbeurs 1988 met Deken Jozef De Smedt, Julien Vinck, Petrus De Troch en Frans Wauters (©AjoinPedia)

De CVP was aan zet en onder leiding van Raymond Uyttersprot vormden ze een nieuw stadsbestuur. In het nieuwe schepencollege kreeg Julien de post van schepen van Landbouw, Tuinbouw, Bosbeheer en Feestelijkheden. Als schepen van Feestelijkheden mocht hij ook het voorzitterschap waarnemen van de Adviesraad Stedelijk Feestcomité. Met deze beslissing keerde het stadsbestuur terug naar vroeger, toen een schepen ook het voorzitterschap van het Feestcomité kreeg. Julien werd binnen het Feestcomité bijgestaan door Albert Cornand, die als feestleider aangesteld werd.[3]

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1988 stond Julien op de 4e plaats op de lijst van de CVP. Julien was goed voor 1 582 stemmen, maar de CVP verloor stemmen en kwam opnieuw in de oppositie terecht. Julien kon daardoor zijn schepenambt niet verlengen en moest zich opnieuw tevreden stellen met een plaats in de gemeenteraad.

Carnavalist[bewerken | brontekst bewerken]

Arendcarnaval[bewerken | brontekst bewerken]

Julien en zijn vrouw op het carnaval van Erembodegem in 1980 (De Voorpost - 08/02/1980)

Julien was één van de medeoprichters van het Arendcarnaval. Zo werd hij in 1981 aangesteld als erevoorzitter van Onzen Arend, het organiserend comité van het Arendcarnaval. Julien pleitte ervoor om het Arendcarnaval groter te maken en om het traject van de stoet uit te breiden, wat uiteindelijk ook zou gebeuren.

Julien zou het Arendcarnaval verder promoten en zorgde ook voor sponsoring en eieren. Ook na zijn politieke carrière bleef Julien het Arendcarnaval genegen; zo vond de jaarlijkse popverbranding van het Arencarnaval plaats op zijn eigendom.

Feestcomité[bewerken | brontekst bewerken]

Feestcomitévoorzitter Julien Vinck met Kamiel Sergant op de carnavalsraadzitting 1988 (©AjoinPedia)

Als schepen van Feestelijkheden en voorzitter van het Feestcomité was carnaval één van de bevoegdheden van Julien. Julien was naast landbouwer ook gekend als carnavalist, waardoor deze bevoegdheid op zijn lijf geschreven was.

Bij zijn aanstelling als schepen van Feestelijkheden wees hij de Aalsterse bevolking er wel op dat ze bezuinigd moest worden. Hierbij besliste hij om de subsidies voor carnaval niet te verhogen, maar op status quo te houden. Samen met feestleider Albert Cornand slaagde hij er na een periode van chaos in om een goed werkend Feestcomité op poten te zetten.[4]

Na zijn periode als voorzitter van het Feestcomité werd hij in 1989 benoemd tot erevoorzitter van de Amicale van het Stedelijk Feestcomité.[5]

Varia[bewerken | brontekst bewerken]

 • Julien was in 1972 medestichter van het ontmoetingscentrum 't Apostelken.[6]
 • In 1980 was Julien jurylid bij de Bierprinsverkiezing.
 • Het thema van de Arendse groep De Bierleppen draaide in 1983 rond Julien Vinck.
 • In zijn laatste levensjaar was Julien verhuisd van de Binnenstraat naar een appartement in de Korte Zoutstraat. Hij overleed in 2001.
 • Zoon Hans trad in de voetsporten van vader Julien, door zich aan te sluiten bij de CD&V en zich verkiesbaar te stellen. Hans werd op 2 januari 2007 voor CD&V eerste opvolger in de gemeenteraad en zetelde als effectief gemeenteraadslid van 18 maart 2009 tot 30 juni 2009, ter vervanging van Katrien Beulens (zwangerschapsverlof). Hans overleed in 2011 op 53-jarige leeftijd.
 • Chris Vinck, de andere zoon van Julien, werd in 2013 bekend, doordat een foto van hem op het nieuwe infobord van Toerisme Vlaanderen terecht kwam. Zo is Chris nog altijd langs de E40 te zien als lid van de carnavalsgroep Bjein Treizen.

Redactie[bewerken | brontekst bewerken]

Tekst en foto's[bewerken | brontekst bewerken]

 • Tekst: Sören Delclef - AjoinPedia
 • Foto's: Collectie Sören Delclef, De Voorpost, Nieuwe Gazet van Aalst

Bronnen[bewerken | brontekst bewerken]

 1. De Gazet van Aalst, 20 augustus 1964
 2. De Voorpost, 12 juni 1981
 3. Nieuwe Gazet van Aalst, 15 oktober 1982
 4. De Voorpost, 29 oktober 1982
 5. De Voorpost, 25 augustus 1989
 6. Het Volk, 12 februari 2001
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.