Nicole Schellinck (°20/07/1940) werd op 18-jarige leeftijd gekozen als cantinière van de Oude Garde en in 1973 werd zij het eerste vrouwelijk lid van het Feestcomité. De Draeckenieren maakten voor haar een uitzondering, door haar als eerste en enige vrouw de vergaderingen te laten bijwonen. Nicole is ook gekend als prima donna van het Corum Alostum Imperiale.

Cantinière van de Oude Garde[bewerken | brontekst bewerken]

Nicole Schellinck wordt tot cantinère verkozen in 1958 (Foto: Archief Lieven Goubert)

Nicole Schellinck werd in 1958 op 18-jarige leeftijd gekozen als cantinière van de Oude Garde. Voor Nicole was dit een speciaal jaar, want in 1958 was haar schoonbroer Robert Waterschoot ook Prins Carnaval geworden. Samen met Robert, enkele leden van het Feestcomité, De Lachers en De Oude Garde trok ze dat jaar naar het café Oud België op de Wereldtentoonstelling in Brussel.

Jarenlang ging Nicole als cantinière mee met de Oude Garde en was ze present op de verschillende bals en activiteiten. Met de Oude Garde bezocht ze vele steden; zo belandde ze eens na een optocht met de Oude Garde in Blankenberge, met de Sloebers in een villa in Knokke. Het werd een zwaar feestje.

Nicole als cantinière tijdens de bezoeken aan de woon-zorgcentra in 2018 (Foto: Tineke De Potter)

Bij de afscheuring van de cantinières van de groep de Oude Garde in 2009, stapte Nicole mee over naar de nieuwe vereniging voor cantinières 'de cantinières van d'aa garde'. Ze bezocht met de cantinières samen met het Feestcomité en de Prins de verschillende woon-zorgcentra.

Nicole is een echte carnavaliste. Ze moest slechts één keer verstek geven in 1971, toen haar dochter Barbara Christiaens op carnavalsmaandag geboren werd. Het Feestcomité bracht haar toen een bezoek in het ziekenhuis, maar Nicole was zo teleurgesteld dat ze carnaval niet kon meemaken, waardoor ze iedereen naar buiten stuurde.[1]

Eerste vrouw in het Feestcomité[bewerken | brontekst bewerken]

Nicole Schellinck als Feestcomité-lid (Foto: Facebookgroep Ge zè van Oilsjt as ge ..., via Barbara Christiaens)

Na het overlijden van Kamiel Rombout werd Nicole in 1973, op vraag van Fons Singelijn lid van het Feestcomité voor de liberale partij PVV (Partij voor Vrijheid en Vooruitgang).[2] Nicole speelde al een tijdje om mee te helpen bij de organisatie van carnaval, waardoor ze het voorstel van Singelijn niet af kon slaan. Nicole werd binnen het Feestcomité woordvoerster van de werkgroep organisatie, waarvan ook André Dooms, Jacky D'Herde, Gaston Van den Hauwe, Daniël Jacobus en Herman Louies deel uitmaakten.[3]

In 1974 was Nicole een eerste present op Aalst Carnaval als lid van het Feestcomité. Nicole was in die tijd alomtegenwoordig en op bijna elke evenement in Aalst was ze te zien.

Nicole Schelling, getekend door Frans Wauters

Nicole was bestuurslid van de PVV Vrouwenbeweging - afdeling Aalst en in 1976 stond zij, opnieuw op vraag van Fons Singelijn, op de 23e plaats voor de gemeenteraadsverkiezingen.[4] Na de verkiezingen werd Nicole opnieuw afgevaardigd naar het Feestcomité.

Het duurde wel even voor het nieuwe Feestcomité geïnstalleerd werd, doordat er onenigheid was over de post van ondervoorzitter. Nicole Schellinck en Remi Buys wilden beiden ondervoorzitter worden van het Feestcomité, maar binnen de PVV had met Nicole niet meteen in gedachten. Kwatongen beweerden toen dat Nicole het Feestcomité zou verlaten, als zij niet voorgedragen zou worden door haar partij.

Nicole werd uiteindelijk door de PVV toch voorgedragen als ondervoorzitter voor het Feestcomité. Na de weigering van Herman Ravijts, stelde de CVP Remi Buys en Daniël Jacobus voor als ondervoorzitters. Uiteindelijk werden Remi Buys en Daniël Jacobus verkozen tot ondervoorzitters, voor Nicole Schellinck.[5][6][7]

Nicole Schellinck in het gezelschap van o.a. Prins Johny Cooman in 1976 (Foto: Facebookgroep Ge zè van Oilsjt as ge ..., via Barbara Christiaens)

In 1983 werd Nicole opnieuw lid van het Feestcomité, waar ze tot in 1988 deel bleef van uitmaken.

Corum Alostum Imperiale[bewerken | brontekst bewerken]

De aanstelling van Nicole als eerste vrouwelijke lid van het Feestcomité, was voor de Clochards (de losse groep van het Feestcomité) het stoetthema van 1974. Nicole werd lid van het Feestcomité, maar vond dat ze zich als vrouw een rok mocht aanmeten, in plaats van de broek die bij het uniform van het Feestcomité hoorde.

Zonder medeweten van Nicole, kwamen Frans Wauters, Odilon Mortier, Gaston Van den Hauwe en William Boulembercq tijdens de laatste briefing van het Feestcomité op carnavalszondag, met rok en blonde pruik aangewandeld. De leden van de Clochards droegen ook een lint, waarop Komitet te lezen stond. De Clochards vroegen toen aan Nicole om samen met hen de stoet te openen, waarna ze arm in arm vertrokken.

Nicole Schellinck met de Clochards in 1974 (Foto Luc De Decker)

(De Voorpost - 08/02/1974)

Nicole amuseerde zich kostelijk tijdens de stoet, waarop ze besliste om het gezelschap gedurende drie dagen te vergezellen. De Clochards trokken van café naar café om er hun liedjes te zingen, waarbij Nicole na een paar keer de liedjes begon mee te zingen. De stem van Nicole werd meteen opgemerkt door de Clochards, waardoor ze gevraagd werd om lid te worden van het Corum Alostum Imperiale. Nicole werd de prima donna van het koor van het Feestcomtié.[8]

De leden van het Corum Alostum Imperiale werden gevraagd om lid te worden van de Draeckenieren, maar deze wilden enkel toetreden als ook Nicole lid mocht worden. Dit druiste echter in tegen de regels van de Draeckenieren, want vrouwen zijn normaal niet toegelaten in dit gezelschap. Voor Nicole werd deze regel toen tijdelijk aangepast, waardoor zij het eerste en enige vrouwelijk lid van de Draeckenieren werd. Nicole bleef enkele jaren lid van het genootschap.[9]

Eedaflegging bij de Draeckenieren (De Voorpost - 23/04/1976)

Muziek[bewerken | brontekst bewerken]

(Foto: Facebookgroep Ge zè van Oilsjt as ge ..., via Barbara Christiaens)

Doordat Nicole lid was van het Corum Alostum Imperiale was ze ook vaak te zien op het podium tijdens verschillende evenementen. Zo was ze regelmatig te horen op de Aalsterse Avond met het CAI, maar in 1986 zong ze er samen met AKV-voorzitter Miel Van den Broeck een lied.

In 2016 en 2017 werd in de reeks MuzikOilsjt het Corum Alostum Imperiale in de kijker gezet. Nicole Schellinck, die samen met William Boulembercq als enigen nog leefden van het CAI, werkte mee aan de cd's.

Vele liedjes, waarin Nicole te horen is, verschenen op platen en cd's.[10][11]

Lied CD/LP Jaartal
Glorie Halleluja Hier Spreekt Men Oilsjters (LP) 1974
De Doktoers (met het CAI) Hier Spreekt Men ... Oilsjters 2 1975
Slois (met het CAI) Hier Spreekt Men ... Oilsjters 2 1975
Glorie Halleluja Aalst Zingt De Lof Der Zotheid Vol 2 1992
Men Oilsjt (met Den Bremt) Vriét - 'k Ben Bezeiten Van Oilsjt (CD) 2002
De Zwette Maan (met Den Bremt) Vriét - Vasteloaved Zal Bleiven Leven (CD)  2003
Slois Vriét - Ne Goeie Carnaval Gewensjt! 2004
Glorie Halleluja (met het CAI) MuzikOilsjt - Corum Alostum Imperiale 2016
De Vriede Moeird MuzikOilsjt - Corum Alostum Imperiale 2016
Ode aan d'infirmieren (met Dennis De Wolf) MuzikOilsjt - Corum Alostum Imperiale 2016
De Kastonjevesten MuzikOilsjt - Corum Alostum Imperiale 2016
Slois MuzikOilsjt - Corum Alostum Imperiale 2016
De Vraa (met Christophe Corthals) MuzikOilsjt - Corum Alostum Imperiale 2016
Ziet Ons Marsjeiren (met Joeri Mens) MuzikOilsjt - Corum Alostum Imperiale 2016
Vliegers hier, Vliegers door (met Bart Marcoen) MuzikOilsjt - Corum Alostum Imperiale 2016
De Moede (met Christophe Corthals) MuzikOilsjt - Corum Alostum Imperiale 2017
Stroidlieken Van De Plekkers (met Dennis De Wolf) MuzikOilsjt - Corum Alostum Imperiale 2017
De Krabbers (met Joeri Mens) MuzikOilsjt - Corum Alostum Imperiale 2017
Me Moeder was'n Oilsjtenes MuzikOilsjt - Corum Alostum Imperiale 2017
Den Oilsjteneer MuzikOilsjt - Corum Alostum Imperiale 2017
Omdammen van Oilsjt zen (met Joeri Mens) Beschomt - Oilsjt Alliejn 2018

Nicole Schellinck, Michel Heck en Bart Marcoen op Oilsjt Zingt in 2019 (Foto: Sören Delclef - AjoinPedia)

Varia[bewerken | brontekst bewerken]

 • Nicole met de De Prinselycke Carnavalscaemere der Aloude Kaizerlycke Stede tot Aelst op bezoek in de rusthuizen. Op de foto staat ze samen met Simon D'Hondt. (De Voorpost - 21/02/1975)

  In 1975 mocht Nicole bloemen overhandigen aan de Vlaamse zanger Bobby Ranger tijdens de jaarbeursshow. Volgens de kranten was ze hierdoor even van haar melk.
 • Op de Verkiezing van Miss Voil Jeanet 1976, ter gelegenheid van het Zomercarnaval van de Koolstraat, kreeg Nicole een schaal cadeau van staatssecretaris Louis D'Haeseleer en van het Feestcomité kreeg ze het carnavalsboek.[12]
 • In 1976 werden Prins Carnaval Johny Cooman en de Bloemenfee uitgenodigd om bij Nicole hutsepot te gaan eten. Men had echter een grap uitgehaald met Nicole; er werden meerdere uitnodigingen verstuurd, waardoor Nicole niet genoeg hutsepot had voor alle gegadigden.
 • In 1977 ging Nicole Schellinck mee met een delegatie van het Feestcomité naar Brussel, om er bij Minister De Backer te gaan pleiten voor het toekennen van een stadstoelage voor Aalst Carnaval.
 • Paco Milou en Nicole op de Aalsterse Avond in 1986. (De Voorpost - 05/09/1986)

  In 1977 werd ze opgemerkt als moppentapster tijdens het café-chantant van de Prinsencaemere in hun Prinsenbar. De mop van Nicole ging als volgt: Het was de dag dat ze met het Feestcomité gingen eten buiten Aalst. Aangezien het voor niets was, was de opkomst groot en had men moeite om iedereen in het busje van Nicole Schellinck te krijgen. Iedereen zat opeengepakt, maar uiteindelijk ging iedereen in het busje. De bus zet zich in beweging en komt aan het rond punt Den Haring. Daar vroegen ze aan een agent de weg, zodat ze zich zeker niet zouden misrijden. Een kwartier later kwam ex-burgemeester Marcel De Bisschop al zwetend en puffend aan op het rond punt. Hij vraagt aan dezelfde agent of hij geen bus gezien had met allemaal zotten in. De agent bevestigde dat een kwartier geleden zo een bus gepasseerd was, maar had nog een vraagje uit nieuwsgierigheid voor Marcel, die nog steeds aan het zweten en puffen was. "Zijde goi dor misschien oitgevallen?"
 • Nicole op Oilsjt Mjoezik in 2018 (Foto: Facebookpagina Oilsjt Mjoezik)

  In 1977 vertelde Prins Edy in de krant dat zijn samenwerking met het Feestcomité niet zo goed verliep. Ook Nicole kreeg ervan langs; zo zou Nicole kritiek geuit hebben op zijn groene prinsencape, omdat deze niet blauw was, en zou ze de voorgestelde onkostenvergoeding voor de Prins en de Bloemenfee te hoog gevonden hebben. Nicole vond, volgens Edy, ook dat hij en Bloemenfee Gilly misbruik hadden gemaakt van de wagens van de stad. Ze zou ook gezegd hebben dat Edy moest leren klappen, wat zwaar op de maag lag bij de Prins met Leedse roots.
 • Nicole Schellinck wilde zich in 1980 kandidaat stellen als Bloemenfee. Ze zou zich dat jaar samen aangeven met Guy Mens, die voor Prins Carnaval zou gaan. De twee hadden reeds samen een bus vastgelegd, maar toen besliste de stad om geen Bloemenfee meer te kiezen. Guy Mens besliste hierop om ook af te haken voor de Prinsentitel, aangezien hij dit enkel wou doen met Nicole als zijn Bloemenfee. Guy Mens zou Nicole hierdoor altijd Bloemenfee blijven noemen.
 • In 1984 was Nicole samen met o.a. Mieke Bouve, jurylid bij de playbackwedstrijd van de vzw Kinderen van Ons in de Sint-Annazaal.
 • In 1986 en 1987 maakte Nicole deel uit van de jury tijdens de zondagstoet. In 1993 zetelde ze in de jury tijdens de Prinsenverkiezing en in 1994 jureerde ze opnieuw tijdens de zondagstoet.
 • Nicole was aangesloten als werkend lid bij het Letter-en Toneelkundig Gezelschap Voor Taal en Vrijheid.[13]
 • Sinds 1995 was Nicole 'metjen voor 't leven' van De Matotten.
 • In 2013 werd Hena Christiaens, de dochter van Nicole, Cantinière bij de Cantinières van D'aa garde.[14]
 • In 2016 bracht Prins Dennis bij de bezoeken aan de woon-zorgcentra een duet met Nicole, wat zeer gesmaakt werd door de bewoners.

  Nicole, 60 jaar cantinière (Foto: Facebookprofiel Nicole Schellinck)

 • In 2018 vierde Nicole haar 60ste verjaardag als cantinière.
 • Nicole was in 2017 en 2019 te zien op Oilsjt Zingt, een evenement georganiseerd door Bart Marcoen en Aalst.tv. Ze bracht er enkele Aalsterse klassiekers.
 • Op het Oilsjters Zangpalois 2019 van De Prinsencaemere zong Nicole twee liedjes met Yves Van den Bremt: Slois en Glorie Halleluja.

Bronnen[bewerken | brontekst bewerken]

 1. Uitzending 'Laaif op Verplosjing', Oilsjt Mjoezik (7 februari 2018)
 2. De Voorpost, 8 februari 1974
 3. De Voorpost, 31 oktober 1975
 4. De Voorpost, 8 oktober 1976
 5. De Voorpost, 15 april 1977
 6. De Voorpost, 29 april 1977
 7. De Voorpost, 6 mei 1977
 8. De Voorpost, 23 april 1976
 9. Uitzending 'Laaif op Verplosjing', Oilsjt Mjoezik (24 januari 2018)
 10. Discogs, https://www.discogs.com
 11. Oilsjterse Liekes, http://www.oilsjterseliekes.be
 12. De Voorpost, 17 september 1976
 13. De Voorpost, 22 maart 1974
 14. Het Nieuwsblad, 30 januari 2013
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.