Pol De Paepe (1923-2014) was lid van het Feestcomité en organiseerde in 1952 mee de ontvoering van het Dendermondse Ros Beiaard. Hij schreef vanaf 1953 tot 1974 ook de Aalsterse rubriek Panorama in De Gazet van Aalst.

*Onder constructie*

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.