Wikia


Onder constructie

Initatiefnemers John De Jonge (Kroket), Franky Van Herreweghe, Guy Walkgraef, Pascal Solemé, Dirk Van De Velde en Bart De Nys. Porteplum werd opgericht door liedjesschrijvers ter ondersteuning van jong muzikaal talent.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.