Ajoinpedia
Advertisement
Ajoinpedia
455
pagina's

Prins Carnaval is tijdens de Aalsterse vastenavondfeesten de feestburgemeester van de stad Aalst.

Aanstelling eerste Prins Carnaval

Prins Carnaval werd door het Stedelijk Feestcomité, naar aanleiding van de 25ste officiële carnavalstoet, ingevoerd in 1953. Het idee zou afkomstig geweest zijn van carnavalisten Robert Renoncourt en Frans De Boitselier.

In 1953 was echter nog geen sprake van een verkiezing; de Prins werd aangeduid door de leden van het Feestcomité. Zo werd Robert Renoncourt, in het huis van Gustaaf De Stobbeleir, door de leden van het feestcomité aangesteld als de eerste Aalsterse Prins Carnaval en werd hij hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Men had voor Robert gekozen, omdat hij zich gedurende kwarteeuw onbaatzuchtig meegewerkt had aan de Aalsterse stoeten. Burgemeester Debunne overhandigde de nieuwe Prins een scepter en een oorkonde.

Prins Kakelaki I en zijn gevolg. (Foto: Archief Lieven Goubert)

Prinsenverkiezing door de Bond der Politieke Gevangenen

Frans De Boitselier in 1955, met op de achtergrond Henri Van de Perre. (Foto: Collectie Sören Delclef)

Niet elke Aalstenaar was tevreden met de aanduiding van een Prins Carnaval en zo kwam Pierre De Winter, een bekende carnavalist in die tijd, met het idee om de prins te laten verkiezen. Dit idee werd gevolgd en zo werd in 1954 de eerste verkiezing van Prins Carnaval georganiseerd in de zaal Madelon.

Deze eerste verkiezing werd georganiseerd door de Bond der Politieke Gevangenen, een organisatie die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog inzette voor politieke gevangenen en waarvan Gustaaf De Stobbeleir sinds 1941voorzitter was. Bij de eerste verkiezingen van Prins Carnaval waren de spraakvaardigheid en de zangprestaties van de kandidaat nog niet belangrijk, de prinsen werden louter gekozen op basis van hun kostuum. Fransky De Boitselier domineerde de prinsenverkiezing tijdens de beginjaren; hij won de wedstrijd drie jaar na mekaar in '54, '55 en '56, waarna hij Keizer Carnaval werd. In 1957 werd Marcel Henninck als eerste echte Aalstenaar Prins Carnaval. Zijn voorgangers waren immers niet in Aalst geboren.

Keizer Fransky leek al snel concurrentie te krijgen voor het Keizerschap, want Robert Waterschoot werd in '59 voor de tweede keer Prins Carnaval. Er werd in Aalst gefluisterd dat Robert de nieuwe Keizer zou worden, waardoor Aalst met een Keizerskwestie zou zitten. Het organiserend comité verzocht Robert echter om zich geen derde keer meer kandidaat te stellen, zodat Fransky als enige Keizer kon blijven.

Prinsenverkiezing door het Feestcomité

Kamiel Sergant (Foto: https://muzikoilsjt.wordpress.com)

In 1961 werd de organisatie van de prinsenverkiezing overgenomen door het feestcomité, dat onder leiding stond van Gilbert Claus. De wedstrijd veranderde en spraakvaardigheid werden belangrijk. Voortaan moesten kandidaat Prinsen een toespraak houden, wat een kolfje naar de hand van Karel De Naeyer was. De kandidaten moesten zich in het Algemeen Beschaafd Nederlands voorstellen, gekleed in een zwarte habijt. Karel wou aan het publiek bewijzen dat hij een echte Aalstenaar was, waardoor hij aan het einde van zijn presentatie het volgende zinnetje uitsprak: "Als ge wiltj da Karel eire Prinsj moet werren, zeg ten ni ah-niejn, mor...", waarop hij een grote ajuin uit zijn broekzak haalde. De zaal vulde de zin van Karel aan met 'A-join', waardoor Karel ervoor zorgde dat er voor het eerst een zinnetje dialect gesproken werd op de Prinsenverkiezing. Karel was de eerste Prins die regeerde onder zijn eigen naam.[1]

Onder impuls van Kamiel Sergant evolueerde de Prinsenverkiezing naar een meer Aalsterse getinte verkiezing. Kamiel sprak in 1962, tegen de reglementen in, alleen maar dialect op de Prinsenverkiezing en zong het lied 'Och, was ek mor nen Oilsjteneer gebleiven'. De jury, die vooral bestond uit mensen uit de toneelwereld, strafte Kamiel hierop af en van sommigen kreeg hij zelfs een nul. Kamiel verloor van Karel De Naeyer, die wel in het Algemeen Nederlands sprak, maar de kranten en het publiek spraken vol lof over het optreden van Kamiel. In 1963 probeerde Kamiel het opnieuw in het dialect en deze keer kon hij de jury wel overtuigen. Kamiel werd de eerste Prins die de verkiezing in het dialect gewonnen had. Vanaf dan werd het Aalsters de voertaal op de Prinsenverkiezing.

Michel doet zijn Poesjkapelle-dans op de Prinsenverkiezing van 1978. (Foto: Collectie Lieven Goubert)

Kamiel domineerde de jaren '60 en werd nog in 1966 en 1968 nog twee keer Prins Carnaval, waarna hij in '69 aangesteld werd als Keizer Carnaval. In de jaren '60 kreeg de Prins een kostuum van de stad, dat jaarlijks werd doorgegeven en aangepast voor de nieuwe Prins. In 1970 droeg de Prins weer een eigen kostuum. Een andere talentvolle Prins was Jean-Paul De Boitselier, die in 1967 de eerste carnavalsplaat uitbracht met Oilsjteneers Zemmen, het liedje uit zijn verkiezingsshow. In 1970 zou Jean-Paul nog een tweede keer Prins Carnaval worden.

In de jaren '70 zorgde Michel Cleemput voor meer evolutie in de Prinsenverkiezing. Zonder een grote supportersaanhang, haalde hij het in 1971 van populaire carnavalisten als Jacky D'Herde, Johny De Mol en Willy Rydant. Hij was toen met zijn 21 jaar de jongste Prins Carnaval van Aalst. Niemand gaf Michel vooraf een kans, maar zijn show vol pikante en satirische humor zorgde ervoor dat hij Prins Carnaval werd. Dit was het begin van de shows met de typische Aalsterse humor. Michel zou in 1973 en 1978 nog twee keer Prins Carnaval worden, met als hoogtepunt zijn Muppet Show en Poesjkapelledans op de Prinsenverkiezing van 1978.

In de jaren '60 en '70 werden de Aalsterse Prinsen echte ambassadeurs. Ze werden uitgenodigd door verschillende steden, die hun carnaval nieuw leven wilden inblazen.

Decors en lichten

Na Michel Cleemput kwam er een mindere periode. Zo schreef Cyriel Temmerman in 1991 dat de Prinsen uit de jaren '80 geen grootse dingen gepresteerd hadden. Hij verweet de kandidaten een gebrek aan inventiviteit, ondanks de steeds groter wordende budgetten. In die periode werden er ook steeds meer niet-Aalstenaars aangevoerd door de kandidaten om zo stemmen te winnen. Bij de beoordeling van de jury waren er geen grote puntenverschillen meer waar te nemen, waardoor de kandidaat met de grootste aanhang meestal won. Er werd ook meer en meer geplaybackt.

De affiche van Wim, volgens het thema van zijn show. (Collectie Sören Delclef)

De jaren '80 zorgde wel voor een meer professionele aanpak in de verkiezingsshows. Stefaan Vinck begon in 1981 met te focussen op licht en techniek, waardoor humor wat op de achtergrond verdween. Paul Kinoo gaf dan weer de aanzet voor steeds groter wordende decors in 1987. Het podium werd hierdoor te klein voor het orkest, waardoor dit verdween op de Prinsenverkiezingen. In plaats van live-orkestmuziek zou voortaan gewerkt worden met muziek die vooraf in de studio opgenomen werd. Maurice De Smedt en Frank Van Rymenant volgden dezelfde trend als Popoll en kozen voor grote decors.

In 1989 mochten vrouwen zich ook kandidaat stellen, waarbij Christiane De Strooper, de echtgenote van Michel Cleemput, haar kans waagde. Aalst schaarde zich echter achter Frank Van Rymenant, nadat burgemeester De Maght een klacht tegen hem ingediend had wegens laster en eerroof. Het was nog te vroeg voor een vrouw als Prins Carnaval.

Halfweg de jaren '90 steeg het niveau van de verkiezingsshows, met als hoogtepunt de show van Wim Delclef in 2002. Een sterrendecor, ruimtecabines, metershoge glimmende en flikkerende bewegende poppen brachten een ongeziene sfeer in de Keizershallen. Met een hoogtewerker vloog Wim over het publiek en haalde hij de overwinning binnen. In 2000 verloor Wim nog van Bart Van den Neste, die met zijn 18 jaar de jongste Prins Carnaval ooit was.

Eén kandidaat

Kristof Devos tijdens zijn show in 2011. (Het Nieuwsblad - 23/01/2011)

2011 was een dieptepunt in de geschiedenis van de Prinsenverkiezingen. Voor het eerst waren er onvoldoende kandidaten om een Prinsenverkiezing te houden. Doordat Patrick Janssens zich op het laatste moment terug had getrokken als kandidaat, bleef Kristof Devos als enige over. Hierdoor kon er niet gesproken worden van een prinsenverkiezing, maar van een show van Prins Kristof. Grote afwezige op deze show was Kamiel Sergant, die na 35 jaar aan de kant geschoven werd als presentator.

In 2012 herhaalde deze situatie zich. Deze keer was het Stephanie Daeleman die als enige kandidaat overbleef, na het terugtrekken van Kevin Meert. Hiermee kende Aalst voor het eerst een vrouwelijke Prins Carnaval.

Allochtone Prins en Prins met beperking

Prins Alex op het Driekoningenfeest 2019 met presentator Filip Van de Winkel. (Foto: Sören Delclef - AjoinPedia)

In 2017 won Raf Sidorski de Prinsenverkiezing. Met zijn Poolse roots riep hij zichzelf uit als eerste allochtone Prins Carnaval, maar dit was niet helemaal waar. De eerste Prins uit de Aalsterse geschiedenis, Robert Renoncourt, was immers ook afkomstig uit het buitenland. Robert was geboren in het Franse Rijsel.

In 2018 won Alex De Kegel de Prinsenverkiezing. Bij hem titelden de kranten 'eerste Prins Carnaval met beperking'. Alex heeft immers spastische diplegie, een hersenverlamming die zijn beenbewegingen bemoeilijkt. In zijn show werd op een handige manier omgegaan met zijn beperking; Alex verscheen op een fiets en een bewegende boot, waardoor hij ondanks zijn beperking een volwaardige verkiezingsshow bracht.

Verlenging titel voor Yvan

Prins Yvan 2020 (©Sören Delclef - AjoinPedia)

In 2020 namen twee sterke kandidaten het tegen elkaar op. Werner Kinoo was al Prins Carnaval geweest in 1994 en 2014 en wou in 2020 een derde keer Prins van Aalst worden. Zijn tegenkandidaat was Yvan De Boitselier, wiens grootvader Frans (1954, 1955, 1956) en vader Jean-Paul (1967, 1970) meermaals de prinsenscepter wonnen. Voor Yvan was het zijn derde deelname aan de Prinsenverkiezing, na verlies in 1991 en 2000.

Het werd een erg spannende verkiezing, met shows van een heel hoog niveau. Yvan haalde het van Werner en won zo de strijd der titanen. Voor het eerst wonnen drie opeenvolgende generaties van dezelfde familie een prinsentitel. Werner nam zijn verlies erg sportief op en stond erop om voor het eerst als verliezend kandidaat het prinsenlint aan de nieuwe Prins te overhandigen.

Na carnaval 2020 dook het Corona-virus op in de wereld. Wegens de strenge maatregelen werden evenementen verboden, waardoor Yvan de rest van zijn Prinsenjaar van thuis moest beleven. De organisatie van de Prinsenverkiezing 2021 leek in het gedrang te komen door het virus, waardoor de stad besliste om de titel van Yvan met een jaar te verlengen. Na Kakelaki zal Yvan in 2021 de tweede Prins Carnaval worden die niet verkozen werd, maar aangesteld zal worden door de stad. De carnavalswereld reageerde erg begripvol op de beslissing van de stad en Yordi Ringoir, die kandidaat was voor 2021, had zijn kandidatuur reeds vrijwillig uitgesteld.

Overzicht Prinsen Carnaval

Fotomuur in het Stedelijk Museum Aalst. (Foto: Sören Delclef - 2019)

Hieronder vindt u een overzicht van de Prinsen Carnaval van Aalst. In de carnavalskamer van het Stedelijk Museum is een fotomuur te vinden met de Prinsen Carnaval van Aalst.

Jaartal Naam (prinsennaam) Geboortestad
1953 Robert Renoncourt (Kakelaki I) Rijsel
1954 Frans De Boitselier (Mister Dancy) Denderleeuw
1955 Frans De Boitselier (Don Juan) Denderleeuw
1956 Frans De Boitselier (Graaf van Aalst) Denderleeuw
1957 Marcel Henninck (Don Marco) Aalst
1958 Robert Waterschoot (Senor Alostino) Sint-Gillis-Dendermonde
1959 Robert Waterschoot (Signor Carnavalosta) Sint-Gillis-Dendermonde
1960 Louis Van Pottelbergh (Sir Orlandy) Erembodegem
1961 Karel De Naeyer  Aalst
1962 Karel De Naeyer Aalst
1963  Kamiel Sergant (Don Camillo) Aalst
1964 Henri Arijs (Hendrik) Aalst
1965 Simon D'Hondt Aalst
1966 Kamiel Sergant  Aalst
1967 Jean-Paul De Boitselier Aalst
1968 Kamiel Sergant Aalst
1969 Lucien Peirlinck (Luc I) Aalst
1970 Jean-Paul De Boitselier  Aalst
1971 Michel Cleemput Aalst
1972 Jackie D'Herde Aalst
1973 Michel Cleemput Aalst
1974 Antoine Van der Heyden Aalst
1975 Robert Van den Berghe (Bob) Gentbrugge
1976 Johny Cooman Aalst
1977 Edy De Neve Lede
1978 Michel Cleemput Aalst
1979 Enrico Le Clair Erembodegem
1980 Paul De Wever Aalst
1981 Stefaan Vinck Aalst
1982 Jean-Pierre Timmermans (Jempi) Denderwindeke
1983 André Marcoen (Baloe) Aalst
1984 Eddy Van Gijsegem (Goebby) Aalst
1985 Freddy Neirinckx (Loeken Tatjen) Aalst
1986 Patrick De Neve Aalst
1987 Paul Kinoo Aalst
1988 Maurice De Smedt Aalst
1989 Frank Van Rymenant Aalst
1990 Kris De Poorter Aalst
1991 Michel Heck (Michelleken) Aalst
1992 Pascal Solemé Aalst
1993 Peter Vereecken Aalst
1994 Werner Kinoo Aalst
1995 Christophe Troch (Kristof)
1996 Kristiaan Van Vaerenbergh Aalst
1997 Dirk Van de Velde (Foef)
1998 Yves Van Den Bremt Aalst
1999 Tony Swings Aalst
2000 Bart Van den Neste Dendermonde
2001 Gary Van Overstraeten Aalst
2002 Wim Delclef Aalst
2003 Chris Baeten (Den Baal)
2004 Tom Vermeir
2005 Bart De Nys Aalst
2006 Michel Picqueur
2007 Nikolaus Gabrio
2008 Kenny D'hondt Aalst
2009 Jurgen Cooman Aalst
2010 Chris Boone Aalst
2011 Kristof Devos Aalst
2012 Stephanie Daeleman Aalst
2013 Peter Van Nuffel Aalst
2014 Werner Kinoo Aalst
2015 Joeri Mens Aalst
2016 Dennis De Wolf Aalst
2017 Raf Sidorski Polen
2018 Alex De Kegel Aalst
2019 Bart De Meyst (Meyst) Aalst
2020 Yvan De Boitselier Aalst
2021 geen Prinsenverkiezing

Bronnen

  1. De Voorpost, Speciale karnavaluitgave 1983
Advertisement