Rivaliteit Aalst - Dendermonde
1604581-49b143e40c84b8db5c2cde47a26f91e6.jpg
'

'


De rivaliteit tussen Aalst en Dendermonde bestaat reeds vele jaren en is tot op vandaag nog steeds levendig. De rivaliteit laait vaak op ten tijde van het Aalsterse carnaval of de ommegang van het Dendermondse Ros Beiaard. De rivaliteit is vandaag de dag een gezonde rivaliteit, die beperkt blijft tot de volkshumor en het volksleven. De Draeckenieren en Den Dèrremonse Klapper zorgen er voor dat deze rivaliteit in ere wordt gehouden.

Inhoud

Oorsprong[bewerken | brontekst bewerken]

De rivaliteit tussen Aalst en Dendermonde is vermoedelijk ontstaan door de hoge tolrechten die de heer van Dendermonde hief op de Dendervaart tussen Aalst en Dendermonde. Tussen 1188 en 1199 probeerde men een regeling te vinden voor deze hoge tolrechten en in 1319 hadden de Aalstenaars een klacht ingediend bij de heer van Vlaanderen, omdat de heer van Dendermonde te hoge tolrechten zou gevraagd hebben aan de Aalstenaars bij hun doortocht in Wetteren en Kwatrecht. De Dendermondenaars werden in het ongelijk gesteld.

De rivaliteit uitte zich ook in andere plagerijen; in 1469 werd een Aalsterse handboogschutter meermaals beboet voor het dragen van een nagelmes aan de riem. De handboogschutter, die lid was van de Sint Sebastiaansgilde had echter het recht gekregen van de Hertogin van Bourgondië om dit te dragen. De Raad van Vlaanderen verplichtte de Dendermondse baljuw om het wapen en het geld terug te geven.

In de 16e eeuw kreeg Dendermonde van Keizer Karel het alleenrecht op lossen en laden van goederen. Aalst werd hier zwaar door getroffen; het goederenverkeer via de Dender moest via Dendermonde gebeuren, waardoor de Aalsterse handel lam gelegd kon worden. Het lossen kon hierdoor niet meer via Baasrode gebeuren, waar de Aalstenaars een eigen loskade bezaten. De economische belangenstrijd mondde in 1750 uit in een aanvraag van Aalst en Baasrode tot het graven van een kanaal Baasrode-Aalst, buiten Dendermonde om.

In 1800 werd Aalst hun rechtbank afgenomen, om te verhuizen naar Dendermonde. Ook dit feit voedde de rivaliteit tussen de Aalstenaars en de Dendermondenaars. In 1966 wou Aalst de Rechtbank van Eerste Aanleg naar hun stad zien verhuizen. Politiek touwgetrek zorgde er echter voor dat deze verhuis niet plaatsvond.

Deze rivaliteit is in de loop der jaren blijven bestaan en leverde een lange reeks spotliedjes,spotgedichten en gezegden op. Daarnaast werden ook een hele reeks ludieke acties op poten gezet, om deze rivaliteit in leven te houden. De Draeckenieren spelen hierbij een belangrijke rol.

De Aalstenaars noemen de Dendermondenaars kopvleesfretters, omdat ze de krengen van honden uit de Dender zouden vissen, om er vleespastei van te maken. Dendermonde stond immers bekend voor het maken van kopvlees. De Dendermondenaars noemden die van Aalst in het verleden dan weer zotten.

Ros Beiaard[bewerken | brontekst bewerken]

De rivaliteit tussen Aalst en Dendermonde gaat zeer vaak over het Ros Beiaard.

Het Dendermondse Ros[bewerken | brontekst bewerken]

(Bron: http://www.figy.be/legenden/Dendermonde_HetRosBeiaard)

Het Ros Beiaard is vandaag hét symbool van Dendermonde, maar in het verleden verscheen het Ros ook in stoeten in Mechelen, Lier, Leuven, Oudenaarde, Aat, Brussel, Brugge, Aalst en Sint-Gillis-Dendermonde. Het verhaal van het Ros Beiaard is gebaseerd op de Frankische ridderroman 'Reinout van Montalbaen'.

Er bestaan verschillende versies van het Ros Beiaard-verhaal, naargelang de plaats waar het wordt gesitueerd. De Dendermondenaars beweren echter dat hun versie van het verhaal de enige echte is. In hun versie wordt Aymon, de vader van de vier Heemskinderen, de heer van Dendermonde genoemd. Hierdoor vinden de Dendermondenaars dat zij alleen aanspraak mogen maken op het Ros Beiaard.

Het Dendermondse Ros Beiaard werd reeds in 1405 in de Dendermondse stadsrekeningen vermeld. In de geschiedenis werden verschillende versies van het Ros Beiaard gemaakt. Eén van de koppen van het Ros zou gemaakt zijn door de Aalstenaar Lieven Van de Velde, die toen in de gevangenis van Dendermonde verbleef. In ruil voor het snijden van de kop van het Ros Beiaard, zou hij zijn vrijheid gekregen hebben. Deze gebeurtenis zou in de vroege 15e eeuw plaatsgevonden hebben, al situeren andere bronnen dit ook in 1754. Vele Dendermondenaars geloven dat de huidige kop nog steeds die van Lieven Van de Velde is.

Enkele Aalstenaars trokken naar Dendermonde om het Ros Beiaard voor enkele dagen te lenen. In die tijd was het immers de gewoonte dat steden hun praalwagens aan mekaar uitleenden voor hun stoeten. In ruil wilden de Aalstenaars de kop van het Ros volledig vullen met goudstukken, maar de Dendermondenaars weigerden dit voorstel, omdat hun Ros de stadsgrenzen niet mocht verlaten. Hiervan zou de strofe 'die van Aelst die zijn zoo kwaed, omdat hier 't ros beiaard gaat' uit het Ros Beiaard-lied komen, dat afkomstig is van de 17e eeuw.

Ros Balatum[bewerken | brontekst bewerken]

In 1497 is er voor de eerste maal een Ros Beiaard in de Aalsterse stoet te zien. 200 Jaar na deze verschijning, was het Aalsters Ros nog steeds gekend, aangezien het op een spotprent in Mechelen uit 1687 opduikt. Hierdoor vermoed men dat het Aalsterse Ros Beiaard in de 17e eeuw nog steeds rondging. Een nieuw, kartonnen, Aalsters Ros Beiaard nam in 1889 deel aan een optocht in Parijs. In 1890 stapte datzelfde Ros mee in de Optocht der Reuzen en Volkslegenden in Brussel.

De makers van het Ros Balatum in 1953 (Bron: http://blog.seniorennet.be/jp_dendermonde)

In 1953 verscheen een nieuwe versie van het Ros in Aalst, gemaakt door De Lustige Pompiers. Dit Ros werd enerzijds in het leven geroepen om te spotten met de Dendermondenaars, maar was ook een reactie op het niet uitgevoerde plan van enkele Aalstenaars om het Ros Beiaard van Dendermonde te ontvoeren. Het Ros werd de moeder van het Dendermondse veulen genoemd en droeg om de hals een medaille met daarop 'Boerendorp - Termonde - 1e prijs - Merriekeuring'.

Moeder van 't Ros Balatum.jpg

Het Aalsters Ros werd het Ros Balatum genoemd, maar deze naam komt eigenlijk voort uit een vergissing. Toen Pol De Paepe, Herman De Geest en Piet Moereels, vermomd als journalisten, in 1952 naar Dendermonde getrokken waren, hadden zij het geheim van de paardenkop ontdekt. Volgens het trio was het Dendermondse Ros gemaakt van balatum. De Lustige Pompiers doopten hun ros als 'de moeder van 't Ros Balatum'. De Aalstenaars noemden hun Ros verkeerdelijk het Ros Beiaard en ook secretaris Henri Van de Perre gebruikte de naam 'Ros Balatum' in het carnavalsprogramma.

In 1955 werd een nieuw Ros Balatum gebouwd, dat het Dendermondse Ros moest overtroeven

Spotliedjes[bewerken | brontekst bewerken]

Ros Beiaardlied[bewerken | brontekst bewerken]

De rivaliteit tussen Aalst en Dendermonde is ook te horen in het lied van 't Ros Beiaard. In het lijflied van de Dendermondenaars, dat vermoedelijk uit de 17e eeuw dateert, is de volgende strofe te horen "die van Aelst die zijn zoo kwaed, omdat hier 't ros beiaard gaat".

De Aalstenaars konden het echter niet laten om parodieën te maken op dit lied. Naar aanleiding van de Polydoor De Keyserfeesten in 1888 maakten de Aalstenaars een eigen versie van het lied:

Polydoorken maakt zijn ronde, is dat waarlijk nu geen zonde? Hij moet nu in Aalst rondgaan, Ziet, daar komt het Doorken aan.

Een ander parodie op het lied dateert van 1953, naar aanleiding van het stoetthema van De Lustige Pompiers, dat 'de moeder van 't Ros Balatum' in de stoet bracht. De Lustige Pompiers, bouwers van het Ros, schreven de tekst.

't Ros Bayard maakt zijn ronde, 't Veulen staat in Dendermonde. Dendermonde maakt zich kwaad, omdat hier de moeder gaat. 't Ros Balatum hoog verheven, trekt nu door de Keizerstede. 't Sch... ajuin met zijnen steert, want 't Ros Beyaard is een Aalsters peerd. 't Ros Bayaard's ogen fonkelen, nu het denkt aan zijn klein jongsken, dat in een boerendorpke staat, gans antiek en niets meer waard. 't Ros Balatum is ons glorie en 't gaat niet meer uit ons memorie, dat in Aalst een paard bestaat, waar Dendermonde paf van staat.

Johny Cooman en de Prinsencaemere zongen in 2000 't Peerd van Deiremonne, op de CD van DAK 'Te Peerd Of Ni Te Peerd', op de tonen van het Ros Beiaardlied.

't_peerd_van_deiremonne_-_johnny_en_prinsencaemere

't peerd van deiremonne - johnny en prinsencaemere

Andere spotliedjes[bewerken | brontekst bewerken]

In 1953 verscheen nog een ander liedje, gebaseerd op het Ros Balatum: 'Het Oilsjters Peerd', geschreven door Pol De Cock.

Ja... Kom maar allemaal, kom maar allemaal, kom; zet uw visosje op! Oilsjt staat op zijne kop. Ja... Kom maar allemaal, kom. Kom kijk eens naar ons peerd. Het is de moeite weerd.

Daarnaast verschenen nog vele carnavalsliedjes over Dendermonde, zoals 'Deiremonds Peerdenverdriet' van Benny De Schryver (2001), 'Deiremonne stinkt' van Tom Vermeir, Christophe Troch en Gie Van De Meerssche (2005), E simpel boeregat' van Kenny Baele (2010), Eer Peerd' van de Fleksies (2011) en vele andere.

Deiremonne_Stinkt_-_Tom,_Kristof_&_Kleine_Floeren

Deiremonne Stinkt - Tom, Kristof & Kleine Floeren

Spotdichten en -rijmpjes[bewerken | brontekst bewerken]

G. Caudron[bewerken | brontekst bewerken]

In de 17e eeuw schreef Aalstenaar Guilliam Caudron, lid van de Aalsterse Rederijkerskamer De Catharinisten, meerder lastergedichten over Dendermonde. Deze dichter werd in zijn tijd erg geprezen. In een gedicht van 204 verzen lang hekelde hij Dendermonde, naar aanleiding van een Dendermonds toneelstuk over het beleg van Aalst door de Fransen in 1658. Op zijn 73ste schreef Caudron een tweede spotdicht over Dendermonde; ditmaal telde het 100 verzen. Het gedicht gaat over een domme streek van de Dendermondenaars, getiteld 'Onderlingh verhaal van het betooverd klick-spel oft byaard, voorgevallen tot Dendermonde'. Het gedicht vertelt een verhaal uit 1580, toen de Dendermondenaars het Rooms geloof afzworen en Filips II ontrouw waren. 100 Jaar later zouden de Dendermondenaars een jubileumfeest hiervan op poten gezet hebben, waarop het verhaal van de klokkentovenarij zich zou afgespeeld hebben.

Spotrijmpjes[bewerken | brontekst bewerken]

Tal van spotrijmpjes verschenen over Dendermonde en Aalst. De Aalstenaars schreven o.a.:

Dendermonde is een nest, het regent er eerst en het dondert er lest.

Dendermonde, laag van gronde, hoog van gemoed, zelden goed!

Acties[bewerken | brontekst bewerken]

Ontvoering van een Knaptand (1754)[bewerken | brontekst bewerken]

Een Dendermondse knaptand

De Aalstenaars en Dendermondenaars gebruiken reeds lange tijd spotnamen voor mekaar. In de 18de eeuw werden de Aalstenaars door de Dendermondenaars verweten van zotten. De Dendermondenaars bekeken elke Aalstenaar als een gek en waren ervan overtuigd dat als men in Aalst kwam, dit niet kon gebeuren zonder dat er enkele domme dingen gebeurden.

De spotnaam werd echt populair toen de Aalstenaars in 1754 één van de mechanische knaptanden uit Dendermonde ontvoerd hadden. Alle Aalstenaars, en in het bijzonder Cothem, die de hoofdschuldige was, werden zot verklaard. Een Dendermondse dichter kwam zelfs met een gedicht op de proppen, waarin de Aalstenaars werden afgebroken.

Aalst, in het fransch Alost, is soo veel als Alsot: soo past den naem wel op hun reênloos redenslot. Syn die van Aelst al sot, en gy een Aelstenaer, soo syt gy, Cothem, oft niet seer verr' van daer. Cothem is niet by te segghen om dien naem wel uyttelegghen, Cotthem, dat is zet hem in cot, want den Aelstenaer is sot.

Vanuit het Aalsters kamp werd deze daad natuurlijk bejubeld; zo schreef de Aalsterse dichter Jan-Baptist Luyckx (1757-1836) het gedicht 'Kloeken man van Aelst, die den Knaptand ophing tot Dendermonde' over deze daad.

Polydoor, Polydora en Polydoorken (1889)[bewerken | brontekst bewerken]

Polydoor, Polydora en Polydoorken

Polydoor, Polydora en Polydoorken zijn drie Aalsterse stadsreuzen die voor de ommegang van 1889 gebouwd werden door Hippoliet Rogghé. De reuzen zijn een parodie op Polydoor De Keyser, een geroemd man in Dendermonde, en stonden symbool voor de rivaliteit tussen Aalst en Dendermonde. De reuzen verdwenen nog voor de Eerste Wereldoorlog, maar deden in vernieuwde vorm hun heroptreden in 1957. In 1976 waren de creaties van Marc De Bruyn voor het laatst te zien in de stoet.

Het Aalsterse Paarden-Comité (1952)[bewerken | brontekst bewerken]

Ontvoeringspoging Ros Beiaard[bewerken | brontekst bewerken]

In 1952 richtten de Aalstenaars Herman De Geest, Pol De Paepe, Maurice Lambrecht, Herman Louies en Piet Moereels, als reactie op het Ros Beiaardcomité, het Aalsters-Paarden-comité op. Dit Aalsters comité was van plan om de kop van het Ros Beiaard te stelen, om het later terug te schenken voor de Ros Beiaardommegang. Drie Aalstenaars werden op 16 april 1952 naar Dendermonde gezonden om er het plan voor te bereiden. Herman De Geest, Pol De Paepe en Piet Moereels trokken vermomd als journalisten en met een vals naamkaartje naar het Dendermondse stadsmagazijn. Hier deden ze een grote ontdekking; het Dendermondse Ros was gemaakt van balatum. Het Ros Beaard werd spottend het Ros Balatum genoemd.

Op 26 april 1952 begon men met de uitvoering van het plan. De Aalstenaars kregen echter te horen dat hun plannen waren uitgelekt, maar besloten toch om met een vrachtwagen, zes personenwagens en een 10-tal personen naar Dendermonde te trekken. Rond het Dendermondse stadsmagazijn waren politie en rijkswacht opgedaagd en stond een zware vrachtwagen klaar om de Aalstenaars de weg te versperren. De Aalstenaars besloten om een schijnaanval uit te voeren, zonder uit de auto te stappen. Een vliegtuig moest voor afleiding zorgen. Bij het verschijnen van de Aalsterse karavaan, werd die de pas afgesneden door een Dendermondse vrachtwagen. De Aalstenaars keerden hierop terug naar Aalst.

Volgende Aalstenaars maakten deel uit van het 'ontvoeringsteam': Odilon Backaert, Jef Baert, Louis Baert, Roger Beerten, Jules Calloens, René Claes, Robert Cluytens, Willy Clotmans, Gustaaf De Bruecker, Jacques De Clippel, Herman De Geest, Jef De Jaegher, Jules De Jaegher, Herman De Luyck, Frans De Man, Pol De Paepe, Paul De Pelsmaeker, Frans De Pril, Georges De Schrijver, Willy De Valkeneer, Etienne De Winter, René De Winter, René De Witte, Hendrik Eelbode, Kamiel Gheyssens, Guido Halsberghe, Albert Hendrickx, Maurice Lambrecht, Herman Liebout, Herman Louies, Paul Medaer, Albert Mertens, Piet Moereels, Pierre Monfils, Xavier Monfils, Wilfried Muylaert, Emile Rombaut, Hector Rombaut, Albert Schollaert, Jean Van Audenhove, Jef Van Audenhove, Roger Van der Schueren, Willy Van de Velde, Jan Van Gijsegem, Robert Van Gijsegem, Walter Van Herreweghe, Louis Van Holsbeeck, Paul Van Lysebeth, Willy Van Sinay, Marcel Van Wambeke en Jan Verhofstadt.

Pamfletten 'Van een schoon legendeken'[bewerken | brontekst bewerken]

Als reactie op deze mislukte poging tot ontvoering verspreidde het Paarden-Comité in de nacht van 17 op 18 mei 1952 enkele duizenden pamfletten in Dendermonde. Op het pamflet was het spotgedicht 'Van een schoon Legendeken' te lezen, vergezeld van een leuke commentaar.

Wie heeft nog nooit van 't Ros gehoord, het Dendermondse Paard, de roem van der grote Denderstad, en wijd en zijd vermaard? Op zeven honderd kilogram wordt zijn gewicht geschat. Wel zeqs en dertig stoere lui vervoeren 't door de stad. Van dertig andere paarden werd zijn staart gefabrikeerd, en hoger dan de daken de top van 't reuzenpeerd. De eeuwenoud vereerde kop, van d'houtsnijkunst de kroon, voltooit dit ware meesterwerk. Legenden...zijn zo schoon. Tot drie man kwam uit 't boze Aalst vermomd als journalist. De zuiv're waarheid zochten zij, en niemand die het wist. De romp, och arm, was leeg en vuil, de staart als van een kalf, de rug drie meter hoogte slechts, de kop geen vier en half. Die kop is louter Paffer's bluf, al werd hij schoon gevormd, maar Lieven Van de Velde's stuk is lang reeds uitgewormd. Aaneengeflanst, gelapt en hol, wat plakwerk maximum; voorwaar, voorwaar, 't Ros Beiaard is een paard van balatum. Waarom dan dweept gans Dendermond' met waardeloze waar? Wel doodeenvoudigweg om wat volgt: 't is al wat z'hebben daar.

Ontvoering Ros Balatum (1958)[bewerken | brontekst bewerken]

In 1958 werd het Ros Balatum in de nacht van 15 op 16 februari, een dag voor carnaval, ontvoerd. Het Ros werd door de politie teruggevonden in Herdersem, op de weg naar Dendermonde, waardoor men meteen dacht aan de Dendermondenaars. Het was echter de Aalsterse carnavalsgroep De Sloebers die een andere groep een poets wilde bakken. De Dendermondenaars waren niet opgezet met de valse beschuldigingen en hingen op 16 mei een bericht uit in het centrum van Aalst; hierop stond te lezen dat de dieven van het Ros Balatum in eigen rangen moesten gezocht worden. De eerste boodschap was terug te vinden aan het standbeeld van Dirk Martens.

Zijn er wel mensen half zo dom als die van het Ros Balatum, die - tot verheuging van zeer velen - hun fameus paardje lieten stelen? Wij zijn van vroeger reeds geleerd, hoe zorg te dragen voor ons peerd! Dat z'er maar eens een hand aan steken: ze zullen wel hunne nek breken! Want Dendermondse politiek gebruikt de wondren der techniek, die onomstootbaar zal bewijzen wie zotten zijn en wie de wijzen! (Pr. van Duyse)

Aan het stadhuis werd een tweede boodschap gevonden:

't Ros Balatum werd snood geroofd? Geen ruiter die uw klacht gelooft! Geen eerlijk man uit Dendermonde heeft ooit het rovenswaard gevonden. Liept gij niet zelf ermede heen en braakt het beestje kop en been? Laat uw scharminkel rustig los: WIJ hebben 't echte Beiaard-Ros. Straks doet het weer in Dendermonde in pracht en praal zijn ereronde. Weent dan van nijd bij 't schaamle puin van Balatum. En vreet ajuin!

De zogenaamde ontvoering van het Ros Balatum en de valse beschuldigingen aan het adres van de Dendermondenaars bleef nog nazinderen in 1958. In Dendermonde werd in maart 1958 de revue 'Ons Peird mag gien ajuine', of 'de Peirderevue' opgevoerd. In de brochure van de Ros Beiaardommegang van 29 juni 1958 stonden verschillende versjes en karikaturen over de rivaliteit met Aalst verwerkt in reclameboodschappen.

Hebt U ons Ros al goed bekeken? Men spreekt ervan sinds vele weken en moest men het sieren met Roobroecks juwelen, dan kwamen d'Aalstenaars het nogmaals stelen.

Dendermondse vaandels aan het Aalsterse Belfort (Bron: http://blog.seniorennet.be/jp_dendermonde)

Bezetting Aalsters Belfort door SCALDIS (1961)[bewerken | brontekst bewerken]

Op 13 februari 1961, carnavalsmaandag, bezette de Dendermondse studentenclub 'SCALDIS' de Aalsterse Belforttoren, waar de ajuinenworp moest plaatsvinden. Ze barricadeerden de ingang van het Belfort met een balk. Vanop de toren goten de studenten honderden appelsienen over de toeschouwers, waarbij de Aalstenaars naar de appelsienen grabbelden. Tijdens hun actie lieten zij twee langwerpige vaandels naar beneden rollen, waarop te lezen stond: 'SCALDIS - DENDERMONDE'. De studenten konden ontsnappen langs een achterpoortje van het Belfort.

Dirk Martens preses van SCALDIS (1964)[bewerken | brontekst bewerken]

Donderdag 13 februari werd Dirk Martens ingenomen door de studentenclub SCALDIS. De preses van de Dendermondse studentenclub beklom het standbeeld van Dirk Martens om er een plakkaat aan te brengen. Op het plakkaat stond te lezen 'Wanneer mag ik naar Dendermonde'. Dirk Martens werd tijdens een ceremonie ook uitgeroepen tot nieuwe preses van de studentenclub. De Aalsterse politie kwam ter plaatse en op bevel van burgemeester Blanckaert moesten de studenten stoppen met hun ceremonie. Hierop keerden de Dendermondenaars terug naar hun thuisstad.

Ontvoering Kamiel Sergant en Frans Wauters (1966)[bewerken | brontekst bewerken]

Kamiel Sergant in Dendermonde (1966)

In 1966 werd Prins Carnaval Kamiel Sergant door enkele Dendermondenaars een week na het Aalsterse carnaval ontvoerd. Kamiel gaf de aftrap tijdens de wedstrijd Eendracht Aalst - Meulebeke, waarna enkele Dendermondenaars van hem een interview wilden afnemen.

Kamiel Sergant, Frans Wauters, Keizer Luc, Prins François en Petrus De Bruyn op de Grote Markt van Dendermonde (Bron: http://blog.seniorennet.be/jp_dendermonde)

De 'journalisten' zonderden zich samen met Kamiel en Frans Wauters af in een apart lokaaltje. Met een smoes werd de Aalsterse delegatie in een wagen gelokt, waarna de chauffeur er vandoor raasde richting Dendermonde. De Prins en Frans Wauters werden losgelaten op de Dendermondse Grote Markt, waar op dat ogenblik de apotheose plaatsvond van de Dendermondse stoet. Keizer Luc Tecqmenne van Dendermonde dacht aanvankelijk dat het om een flauwe grappenmaker ging die op Kamiel Sergant leek, maar het was de echte Kamiel.

Ros Beiaardommegang 1975[bewerken | brontekst bewerken]

Affiches Grote Boerenommeganck[bewerken | brontekst bewerken]

Affiche Frans Wauters.jpg

In 1975 verspreidden de Draeckenieren affiches met daarop 'Grote Boerenommeganck - Dorp Dendermonde' in Aalst en Dendermonde. De affiche werd ontworpen door Frans Wauters, die de affiche ondertekende met Fr. De Draeck. De affiche werd een belangrijke blikvanger op de Eerste Paardenzitting.

Eerste Paardenzitting[bewerken | brontekst bewerken]

Naar aanleiding van de Ros Beiaardommegang organiseerden de Draeckenieren een eerste Paardenzitting op vrijdag 16 mei 1975, een week voor de stoet in Dendermonde. Burgemeester Marcel De Bisschop stelde de raadzaal van het Aalsters stadhuis ter beschikking en nodigde Albert Cool, de burgemeester van Dendermonde, uit. Met een delegatie Dendermondenaars verscheen hij op die bewuste dag in Aalst.

André Dooms als Dendermondenaar op de Paardenzitting(De Voorpost - 23/05/1975)

Op het programma stond een inleiding door Piet Moereels, een verslag van de ontvoeringspoging uit 1952, een improvisaties door Herman Louies, een wetenschappelijk betoog door Hugo Van Hese en de opvoering van twee liedjes; 'In 't Derp van Deiremonne' (tekst: Frans Wauters) en 'Dag Dender en dag Monde' (tekst: Pol De Paepe), door het Corum Alostum Imperiale.

De Dendermondse delegatie kwam te laat, waardoor ze het openingsbetoog van Marcel De Bisschop misten, die nochtans lovend begon over Dendermonde. Piet Moereels sprak echter andere taal. Pol De Paepe werd tot drie maal toe onderbroken, doordat de Dendermondenaars eindelijk kwamen opdagen. Allemaal gebruikten ze hetzelfde excuus: "We vonden Aalst niet!"

"Alles was gepland, maar de diefstal van het Ros Beiaard is nooit mislukt, om de eenvoudige reden dat we er nooit aan begonnen zijn." (Pol De Paepe)

De Aalstenaars brachten ajuinen naar Dendermonde in 1975 (De Voorpost - 02/04/1982)

Enkele dagen voor de ommegang van het Ros Beiaard, gingen de Draeckenieren, het Feestcomité en burgemeester Marcel De Bisschop naar Dendermonde om er twee zakken ajuinen aan te bieden, zodat het Dendermondse Ros krachten kon opdoen om de Dendermondse Grote Markt te bereiken tijdens de ommegang.

Dorp Dendermonde (1977)[bewerken | brontekst bewerken]

(De Voorpost - 28/10/1977)

Het jaar 1977 werd uitgeroepen tot 'Jaar van het Dorp'.

Naar aanleiding hiervan veranderden de Draeckenieren aan de invalswegen naar Dendermonde de grote borden met 'Stad Dendermonde' in 'Dorp Dendermonde'. Ze hadden immers Dendermonde uitgeroepen tot 'Dorp van het Jaar'.

Hondenkrengen op de Topdag (1982)[bewerken | brontekst bewerken]

In 1982 herdachten de Draeckenieren tijdens de Topdag de 30-jarige verjaardag van de ontvoeringspoging van 1952. Ward Bauwens, Daniël Jacobus, Honoré Destaebele, Piet Moereels, Odilon Mortier, Pol De Paepe en Petrus De Gols wierpen aan de Sint-Annabrug twee opgeblazen speelgoedhonden in de Dender. De Dendermondenaars zouden van deze honden onverteerbaar kopvlees kunnen maken, verwijzend naar de spotnaam voor de Dendermondenaars: kopvleesfretters. Slechts 1 Dendermondenaar was aanwezig op deze herdenking; de chauffeur van de vrachtwagen, waarmee de Dendermondenaars in 1952 de Aalstenaars wouden insluiten.

Ros Beiaardommegang 1990[bewerken | brontekst bewerken]

Persberichten[bewerken | brontekst bewerken]

In 1989 drongen de Dendermondenaars er bij de Aalstenaars op aan om de rivaliteit tussen de twee steden in ere te houden. De Aalstenaar Pol De Paepe, die zichzelf de expeditieleider 1952 noemde, schreef hierop een brief voor de Ros Beiaardkrant.

Als die van Dendermonde mij nu vragen om een Aalsterse tekst te schrijven voor een Dendermonds blad, waar blijft dan der oudren fierheid, waarde Denderbroeders? We gaan ons toch niet met elkaar...verzoenen zeker!? Onze unieke rivaliteit wordt ons te zeer benijd door andere steden. Ze mag nooit vertroebelen zoals ons gemeenschappelijk Denderwater. (Pol De Paepe)

In de Ros Beiaardkrant van 6 december 1989 verscheen een artikel; 'De waarheid over de Aalsterse heldenmoed', waarin de Dendermondse versie van de ontvoeringspoging uit 1952 beschreven werd.

Mijn grootvader herinnert zich nog best het fameuze bezoek van de drie 'eminente' Aalstenaars. Blijkbaar zijn ze in hun geboortedorp andere dingen gaan vertellen dan wat ze in onze Koninklijke Denderstede hebben meegemaakt.

Paardenpest[bewerken | brontekst bewerken]

De Draeckenieren in Dendermonde (De Voorpost - 06/05/1990)

Op 1 april 1990 werden op de invalswegen naar Dendermonde plakkaten geplaatst, waarop aangekondigd werd dat er paardenpest heerste in Dendermonde. Dat jaar was er in België varkenspest uitgebroken, wat aanleiding gaf tot deze grap van de Draeckenieren. Er werd zogezegd een schutkring ingesteld, die van kracht was tot 28 mei, de dag na de Ros Beiaardstoet. De daders waren Odilon Mortier, Karel Baert, Frans Wauters, Jean-Paul De Boitselier, Gracienne Van NIeuwenborgh, Frans Kinoo, Godfried De Rauw en Herman Louies.

Bij de uitreiking van de Willy Van Mossevelde-prijzen in april werd een Dendermondse delegatie gevraagd om de prijzen uit te delen. Burgemeester Dierick en schepen Meulebroek kwamen opdagen met een officieel attest van het Ministerie van Landbouw, waarop stond 'Stopzetting van de schutkring Paardepest voor het Land van Dendermonde en Aalst'.

Mijn Paard, Schoon Paard[bewerken | brontekst bewerken]

Mijn Paard schoon Paard.jpg

Later dat jaar publiceerden de Draeckenieren de brochure 'Mijn Paard, Schoon Paard', met daarin de echte geschiedenis van het paard, dat voor tweedracht zorgde tussen de Aalstenaars en Dendermondenaars.

Dit is de waere ende volledighe geschiedenisse van een peerd, waardoor jammerlycke tweedracht ontstondt tussen twee lieflycke Dendersteden die mekaer uit het zaedel willen lichten, maer dan zonder oogkleppen bekeken door... "Die van Aelst die zijn zo kwaed". (De Draeckenieren)

Academische Paardenzitting[bewerken | brontekst bewerken]

Paardezitting 1990.jpg

Naar aanleiding van de Dendermondse Ros Beiaardommeganck van 1990 organiseerden de Draeckenieren een Academische Paardenzitting op vrijdag 18 mei 1990 in het Aalsters Belfort. Als toegangsprijs moesten de Dendermondenaars 1 ajuin betalen. De Dendermondenaars repliceerden hierop dat ze aanwezig zouden zijn, maar dat de toegangsprijs niet betaald kon worden, omdat er in Dendermonde geen ajuinen te vinden zijn.

Herman Louies Paardenzitting 1990.jpg

De avond werd geopend door burgemeester Annie De Maght, waarna stadsarchivaris Karel Baert het woord nam. Expeditieleider 1952, Pol De Paepe, en Piet Moereels kwamen ook aan het woord, waarna de Dendermondse burgemeester Dierick een wederwoord mocht bieden. Herman Louies was de moderator van dienst, hij droeg een pruik, die volgens de Dendermondenaars van paardenhaar gemaakt was. De Aalstenaars kregen kopvlees aangeboden van de Dendermondse gasten. Aan het einde van de zitting, zong iedereen, inclusief de Dendermondse delegatie, 'Oilsjt is een Sjikke Stad'.

"We reden over die versleten bruggetjes en door 'konkers' om uiteindelijk op een pleintje te arriveren waartegen ze in Aalst 'Grote Markt' zeggen." (Maurits Dierick)

Aalsters bezoek aan Dendermonde in 1990 (Bron: http://blog.seniorennet.be/jp_dendermonde02)

Bezoek aan en van Dendermonde[bewerken | brontekst bewerken]

Twee dagen voor de Ros Beiaardommegang in 1990 bezochten de Dendermondenaars Aalst. Ze kieperden 1000 kilo ajuinen op de Aalsterse Grote Markt.

Tijdens de algemene repetitie, één dag voor de Ros Beiaardommegang 1990, bezocht een Aalsterse delegatie onder leiding van schepen Gracienne Van Nieuwenborgh en de Draeckenieren Dendermonde. Ze brachten ajuinen mee voor het Ros Beiaard, maar dat keerde zich prompt met zijn achterste naar dit Aalsterse geschenk.

Diefstal Ros Balatum-attributen (1991)[bewerken | brontekst bewerken]

De Dendermondenaars met de Ros Balatul-attributen in 1991 (Bron: http://blog.seniorennet.be/jp_dendermonde)

In 1991 wilde enkele Dendermondenaars het Ros Balatum ontvoeren en naar Dendermonde brengen. Het Ros bleek echter te zwaar, waardoor de Dendermondenaars hun plannen moesten wijzigen. De Dendermondenaars stalen dan maar de schilden en vlaggen van het Ros Balatum en zouden hierbij hulp gekregen hebben van een Aalstenaar.

Herman Louies, de Dendermondse Prins Raf en Frans Wauters bij de overhandiging van de Ros Balatum-attributen (De Voorpost - 15/02/1991)

Een week later ging een Aalsterse delegatie, onder leiding van schepen Gracienne Van Nieuwenborgh, naar Dendermonde om er de attributen opnieuw in ontvangst te nemen. Gracienne moest echter eerst een knieval maken, alvorens ze alles terug mee mocht nemen naar Aalst. De leden van de Aalsterse delegatie, waaronder Herman Louies en Frans Wauters, moesten tot slot nog het Ros Beiaardlied zingen.

Dendermondenaars op de Jaarmarkt (1992)[bewerken | brontekst bewerken]

Jaarmarkt 1992.jpg

Op 11 november 1992 trok een Dendermondse delegatie onder leiding van Jean-Pierre Verhofstadt naar de Aalsterse Jaarmarkt. De Dendermondenaars waren vergezeld van een kleinere versie van het Ros Beiaard. Met dit Ros gingen ze naar de Houtmarkt om er hun prijsbeest te laten keuren, de medaille voor de eerste prijs had het reeds om de nek.

De Dendermondenaars hadden nog een tweede paard mee, dat meer leek op een ezel. Dit tweede paard was opgelapt met een stuk balatum en droeg een bord met daarop 'Nageboorte van het Ros Balatum'. De Dendermondenaars deelden pamfletten uit waarin bekend werd gemaakt dat Dendermonde kleur kwam geven aan de dorpsjaarmarkt. Sommige Aalstenaars maakten zich echt kwaad en de Dendermondse delegatie werd door de politie verzocht om te verdwijnen om erger te voorkomen.

Bezoek aan Den Dèrremonse Klapper (1994)[bewerken | brontekst bewerken]

Frans Wauters Dendermonde.jpg

De Draeckenieren werden in 1994 op het Dendermondse stadhuis uitgenodigd door Den Dèrremonse Klapper. Nadat Dendermondenaars Pascal Penninger en Jean-Pierre Verhofstadt mochten spotten met Aalst, diende Opperdraeck Frans Wauters hen van antwoord.

De Draeckenieren hadden geschenken meegebracht voor hun Dendermondse vrienden; een korf met Aalsterse specialiteiten en het boek 'Aalst op zijn Oilsjters'. De Draeckenieren kregen Dendermondse jenever en enkele Dendermondse publicaties. Het bezoek werd afgerond met het lied 'Me-j-Oilsjt èjje niks as last', waarbij de Aalsterse delegatie het refrein meezong. Daarna bracht Odilon Mortier 'In 't Derp van Deiremonne'.

Paardenkop op het Belfort (1995)[bewerken | brontekst bewerken]

(Bron: http://blog.seniorennet.be/jp_dendermonde)

In de nacht van 17 op 18 januari 1995 werd een paardenkop aan het Aalsterse Belfort geplaatst. Den Dèrremonse Klapper plaatste deze paardenkop na vals beschuldigingen van de Aalstenaars aan het adres van de Dendermondenaars.

Tijdens restauratiewerken aan het Aalsterse Belfort raakte een drakenbeeldje beschadigd. Omdat de herstelling van dit beeldje te lang duurde, plaatsten de Draeckenieren een piepschuimen draak in de plaats. Het beeldje verdween echter en in de plaats daarvan was de tekst 'Jamais peur, toujours soif' te vinden. De Aalstenaars beschuldigden de buren van Dendermonde van de diefstal, maar die hadden hier niks mee te maken. Als tegenreactie en uit medelijden, bezorgden de Dendermondenaars de Aalstenaars een paardenkop. De Dendermondse paardenkop was vergezeld van een boodschap voor de Aalstenaars. Na afloop ontvingen de Draeckenieren een factuur voor de uitgevoerde werken.

Frans Wauters en de tekst aan de paardenkop (Bron: http://blog.seniorennet.be/jp_dendermonde/)

Aan het Aalsters volk, Doordat er aan uw belfort wat ontbrak, kwam het dat er 'nen draak opstak. Linkaards hadden zich verscholen en heimelijk 't beeldje gestolen. 't Was weg tot groot jolijt van ene met een groot lawijt. Wij kregen compassie in Dendermonde, omdat uw belfort werd geschonde... Wij bezorgen u de kop ener Paard, zo is uw belfort wat meer waard! Zijt g' hier nu nog kwaad, omdat bij ons 't Ros Beiaard gaat?

Bezoek aan Den Dèrremonse Klapper II (1995)[bewerken | brontekst bewerken]

De Draeckenieren op bezoek bij Den Dèrremonse Klapper in 1995 (Bron: http://blog.seniorennet.be/jp_dendermonde02)

In april 1995 had opnieuw een ontmoeting plaats tussen de leden van Den Dèrremonse Klapper en de Aalsterse Draeckenieren. In 'Den Ommeganck' op de Dendermondse Grote Markt vond een ludieke avond plaats. Den Dèrremonse Klapper stelde Aalstenaar Louis Dubois voor als 'huisaccordeonist', tot grote verrassing van de Draeckenieren. Dendermondenaar Jean-Pierre Verhofstadt bracht een vergelijkende studie tussen Aalst en Dendermonde en ook Dendermonds cultuurschepen Ferdy Willems was van de partij. Opperdraeck Frans Wauters mocht de Dendermondse sprekers van antwoord dienen met een betoog vol spirit.

Dendermondse Klapper voor Draeckenieren (1998)[bewerken | brontekst bewerken]

Frans Wauters en Odilon Mortier nemen de Klapper 1998 in ontvangst.

In het stamcafé van Den Dèrremonse Klapper werden in 1998 de laureaten van de Klapper 1998 bekend gemaakt. Bij de vijf genomineerden, zaten ook de Draeckenieren. Tot ieders verbazing wonnen de Draeckenieren de Klapper 1998. Frans Wauters mocht in naam van de Draeckenieren het beeldje in ontvangst nemen. Wauters kondigde meteen een nieuwe paardenzitting voor het jaar 2000 aan.

"En dankzij ons geraak je dat onnozel postuurke kwijt." (Frans Wauters)

Dendermondse Pijnders in Aalst (1999)[bewerken | brontekst bewerken]

De Dendermondse Pijnders, dit zijn de dragers van het Ros Bijaard, kwam in 1999 in Aalst oefenen, bij gebrek aan een beloofd Dendermonds oefenros. Met de hulp van de Draeckenieren konden zij op de Aalsterse Grote Markt oefenen met een houten paardje. Ook het Ros Balatum was present bij deze actie. Met deze protestactie wilden de Pijnders van Dendermonde het uitblijven van het oefenros aan de kaak stellen. De Dendermondse burgemeester, Norbert De Batselier, begreep de actie van de Pijnders niet, maar beloofde wel dat het oefenros er binnenkort zou komen. De Aalsterse burgemeester Annie De Maght sprak dan weer haar volledige steun uit voor de Dendermondse Pijnders.

"Vooral de manier waarop de Dendermondenaars de dagen aftellen, is aandoenlijk. Ik heb in elk geval al mijn laarzen klaargezet om op de Dendermondse weide naar het beestje te gaan kijken." (Annie De Maght)

Ros Beiaardommegang 2000[bewerken | brontekst bewerken]

Paardenzitting[bewerken | brontekst bewerken]

Paardenzitting 2000-0.jpg

Naar aanleiding van de aankomende Ros Beiaardommegang organiseerden de Draeckenieren opnieuw een paardenzitting in de feestzaal van het Aalsterse stadhuis. Karel De Naeyer heette de asielzoekers uit Dendermonde welkom, waarna Annie De Maght haar Dendermondse collega Norbert De Batselier een kus gaf.

"Wij hebben ons fiere Ros Beiaard, jullie een schamel Ros Balatum, een doos op wielen. We zijn hier om aan de werelberoemde rivaliteit iets te doen. Ik beloof u plechtig als beleidsman een definitieve oplossing te vinden voor de vete. Verontschuldig jullie en we zullen de verontschuldigingen aanvaarden." (Norbert De Batselier)

Vlnr: ?, Annie De Maght, Norbert De Batselier en Piet Moereels (Bron: http://blog.seniorennet.be/jp_dendermonde)

Na Norbert De Batselier mochte ook schepen Gracienne Van Nieuwenborgh, ere-Draeckenier Pol De Paepe, Anton Cogen en Opperdraeck Piet Moereels hun woordje zeggen. De Batselier kreeg een cursus 'vangen van zwerfpaarden' en mocht deelnemen aan een quiz. De Draeckenieren zorgden ook voor een muzikaal intermezzo: de Dendermondse aanwezigen kregen twee halve kokosnoten in de handen en mochten het hoefgetrappel van een stappend paard nadoen, om steeds sneller te gaan. De Draeckenieren zorgden zelf voor het nabootsen van het getrappel van het Ros Beiaard...met versleten basketbalsloffen.

De Dendermondenaars werden tot slot verheven in de orde van de Paardensaucissen, waarna de Draeckenieren het Ros Beiaardlied zongen.

Dendermonds en Aalsters bezoek[bewerken | brontekst bewerken]

Een dag voor de generale repetitie trokken de leden van Den Dèrremonse Klappers richting Aalst om er spandoeken te gaan ophangen. De Aalsterse politie stond hen echter op te wachten om hen ajuinen te laten pellen. De politie was getipt door de Draeckenieren.

De Draeckenieren en Gracienne Van Nieuwenborgh trokken richting Dendermonde om er de generale repetitie en de Ros Beiaardommegang mee te maken.

Ros Balatum naar Dendermonde (2001)[bewerken | brontekst bewerken]

Het Ros Balatum onderweg naar Dendermonde (Het Laatste Nieuws - 2001)

Eind 2001 trok het Aalsterse Ros Balatum richting Dendermondse Grote Markt. Dit was een stunt van Lotjonslos, dat in de komende stoet het thema van het Ros Beiaard en het Ros Balatum van onder het stof haalde. De bedoeling was dat het Ros Balatum het Ros Beiaard zou dekken, om tegen 2010 een volwaardig Ros te hebben. Het Ros Balatum kwam echter niet verder dan de toegangspoort van de opslagplaats van het Ros Beiaard.

Archeologische vondst (2003)[bewerken | brontekst bewerken]

In april 2003 werden archeologische opgravingen gehouden voor het stadhuis van Dendermonde. Bij deze opgravingen werd een paard en een patacon, met daarop de vier Heemskinderen, naar boven gehaald. Kort na deze opgraving werd duidelijk dat het om een hobbelpaard ging, met daarop vier ajuinen. In de buurt werden Karel De Naeyer en de Draeckenieren gesignaleerd, waardoor het duidelijk werd dat het om een grap ging.

"Het schoonste peert van uren in 't rond werd hier ghegraeven uyt den grondt, vermoordt al hier in Dendermond. Hun dorpsche peert en is 't niet weerdt, geen edelijk ros van kop tot steert. 't Heeft snot, een boerenmerrie is 't begodt. Dat Dendermonde nu maar bael(s)t. 't Schoonste en fierste ros resideert in Aelst." (Karel De Naeyer)

Studentengrappen (2007)[bewerken | brontekst bewerken]

(Bron: Het Nieuwsblad - 09/2007)

De Dendermondse studentenclub SCALDIS lijfde in 2007 Dirk Martens in. Ze maakten Dirk Martens lid van hun vereniging door hem een studentenlint en Dendermondse vlag aan te doen. Daarnaast kondigde Dirk Martens ook de datum aan van de Dendermondse ommegang en benadrukte hij dat het Dendermondse Ros geen ajuinen lust.

De Aalsterse studentenclub SHOA-KVHV Aalst reageerde hier passend op door een rechtzetting in de krant te laten publiceren. Hierbij stuurden ze een foto op, waarop te zien is hoe ze het lint teruggeven aan een Dendermondse ezel.

Reactie van de Aalstenaars (Bron: Het Nieuwsblad - 09/2007)

Via de pers beweerde de club uit Dendermonde dat het om een stunt ging. Enkele mensen van het Aalsterse studentenverbond weten wel beter. Een lid van de Dendermondse vereniging is gewoon zijn lint verloren na een nachtje stappen in de stad. De Aalstenaars zijn nobel en goedaardig van inborst. Daarom brachten zij het lint terug naar de rechtmatige eigenaar. Na een zoektocht langs onverharde wegen, hebben we de Dendermondse student gevonden. Hij laat weten, zeer blij te zijn dat hij zijn kleinood terug heeft. Hij wou uiteraard wel niet met zijn gezicht op de foto verschijnen waarvoor wij uiteraard wel begrip konden opbrengen. De 5 kilo kopvlees die hij ons als bedanking aanbood, hebben we vriendelijk maar kordaat geweigerd. (Studentenclub SHOA-KVHV Aalst)

Cadeau van AKV Gekloetj in Dendermonde (Bron: Het Nieuwsblad - 10/2007)

Cadeau van AKV Gekloetj voor Dendermonde (2007)[bewerken | brontekst bewerken]

In 2007 gaven enkele leden van AKV Gekloetj Dendermonde een paard cadeau met op zijn rug de Daltons, uit de stripreeks Lucky Luke. Dit paard verwees naar de massale ontsnapping uit de gevangenis van Dendermonde dat jaar. De Aalsterse groep had met dit paard de 15e plaats in de laatste Aalsterse stoet gehaald. 

Niet iedereen in Dendermonde zag er echter de grap van in, waardoor het paard de volgende nacht al in stukken geslagen werd. 

Ros Beiaardommegang 2010[bewerken | brontekst bewerken]

Debat[bewerken | brontekst bewerken]

Kamiel Sergant, Anton Cogen en Jef Dauwe tijdens een debat in 2010 (Bron: Het Laatste Nieuws)

Voka-Kamer van Koophandel organiseerde een debat tussen Jef Dauwe (Dendermonde) en Kamiel Sergant (Aalst), met als moderator Anton Cogen. Het debat vond plaats op neutraal terrein; het kasteel van Lebbeke. De twee sprekers wisselden hun debat af met het brengen van een lied; Kamiel bracht enkele van zijn carnavalskrakers, terwijl Jef Dauwe koos voor het Ros Beiaardlied. Kamiel Sergant arriveerde iets later op het debat, waarop Jef Dauwe repliceerde "Met het Ros Balatum gekomen, zeker?".

"De Ros Beiaardommegang is geen traditie te noemen. Dan gaat dat Ros om de 20 jaar, dan om de 25 jaar en dan plots om de 10 jaar." (Kamiel Sergant)

Over één ding waren beide heren het eens; de rivaliteit tussen Aalst en Dendermonde moet in stand gehouden worden.

"Toen Dirk Martens in Aalst nog met de blokskes speelde, schreed het Ros hier al lang door onze straten." (Jef Dauwe)

Paardenzitting[bewerken | brontekst bewerken]

De Draeckenieren vonden dat het in 2010 opnieuw tijd was voor een paardenzitting. Op het Aalsters Stadhuis werd opnieuw een Dendermondse delegatie uitgenodigd; zij werden wel eerst gedesinfecteerd, alvorens ze binnengelaten werden.

Burgemeester Piet Buyse krijgt een ajuinenkrans van de Draeckenieren (Het Nieuwsblad - 21/05/2010)

De Draeckenieren spotten niet enkel met het Dendermondse Ros, maar ook de Aalsterse burgemeester Ilse Uyttersprot en haar Dendermondse collega Piet Buyse werden in de (spot)kijker gezet. Ilse Uyttersprot werd in de Dendermondse quarantainezone geplaatst, omdat ze in Dendermonde geboren was. Odilon Mortier overhandigde een grote medaille voor moed en zelfopoffering aan de Dendermondse burgemeester.

Advocaat Jef Vermassen mocht een pleidooi houden tegen Dendermonde, al werd hij vooraf ook wel gedesinfecteerd, omdat hij meermaals in Dendermonde te vinden was.

"Een paardenmolen...voor de kinderen. In Dendermonde kennen ze dat niet, een paardenmolen. Dat betekent dat als ze daar een paard zien, ze er allemaal tegelijk naartoe springen." (Jef Vermassen)

Desinfecteren van de Dendermondenaars (Het Nieuwsblad - 21/05/2010)

Eregasten waren de vier dochters van brouwer Dileweyns, die graag de vier Heemskinderen in Dendermonde wilden worden. De Draeckenieren steunden de vier zussen hierin, maar in Dendermonde had men reeds beslist dat de vier Heemskinderen uitsluitend jongens mochten zijn. De Draeckenieren gaven de 4 zussen dan maar een paard op basketbalschoenen cadeau.

Odilon Mortier sloot de avond af met zijn lied 'Mèn ienig Oilsjt' en er werd reeds een volgende Paardenzitting aangekondigd voor 2020.

Zilverpapier voor Dendermonde[bewerken | brontekst bewerken]

De Draeckenieren in Dendermonde in 2010 (Bron: https://willyvandamme.wordpress.com)

Op 26 mei 2010 ging een delegatie van de Draeckenieren richting Dendermonde met zakken zilverpapier. Op deze manier kwamen de Draeckenieren het onderontwikkelde dorp te hulp. De zakken werden overhandigd op het Dendermondse stadhuis en aan de stal van het Ros Beiaard. De Dendermondse politie kwam snel ter plaatse, maar de Dendermondse burgemeester Buyse liet de actie begaan.

"Wat wij Aalstenaars die dag in Dendermonde zullen doen, kan je vergelijken met wat missionarissen in Congo hebben gedaan toen het daar nog een wildernis was. Ze brachten daar beschaving en dat is precies wat wij zullen doen in de nederzetting aan de Dender, hier niet zo ver vandaan. Het wordt dus zeker geen boycot maar een gift, een vriendelijk gebaar vanwege de keizerlijke stad Aalst." (Anton Cogen)

Ros Balatum te koop[bewerken | brontekst bewerken]

Ros Balatum te koop.jpg

Na de actie van de Draeckenieren in Dendermonde werd snel een Dendermondse tegenactie op poten gezet. Het Anti Ajoinen Front (A.A.F.) en het Dendermonds Kopvliës Front (D.K.F.) werd in allerijl samengesteld.

Een dag na de Aalsterse actie trokken ze richting Aalst. Er werden plakkaten geplaatst, waarop stond dat er een schutskring aangelegd was 'verboden voor ajuinen'. Flyers met daarop een te koop gezet Ros Balatum werden verspreid en aan de invalswegen vanuit Aalst naar Dendermonde werden nieuwe verkeersborden aangebracht die het Aalstenaars verbood om Dendermonde te betreden. Ook hadden ze nieuw zilverpapier meegebracht voor de Aalstenaars.

Het Nieuwsblad (13/02/2016)

Gijzegem - Dendermonde (2016)[bewerken | brontekst bewerken]

De Klaptand, een satirisch Dendermonds magazine, bracht in 2016 brieven rond bij de inwoners van Gijzegem, waarin stond dat Gijzegem vanaf 1 maart tot Dendermonde zou behoren. Daarnaast vervingen ze op de borden de stad Aalst door Dendermonde.

Wereldcongres Gebisj (2017)[bewerken | brontekst bewerken]

De Draeckenieren en de burgemeesters van Aalst en Dendermonde (Bron: Het Nieuwsblad - 27/05/2017)

De Draeckenieren organiseerden op het Aalsterse stadhuis een wereldcongres. Het thema van het wereldcongres, dat plaats vond op 19 mei, was ‘De compartotieve bijdrage van ’t gebisj insekticendis op de humane sociëteiten'. De Dendermondse en Aalsterse burgemeesters, Piet Buyse en Christophe D'Haese, entertainden samen met de Draeckenieren het talrijk opgekomen publiek.

Aftelkalender over Dendermonde (2020)[bewerken | brontekst bewerken]

Sören Delclef (KBA), Piet Buyse, Michel Van Brempt (KBA) en Prins Bart De Meyst op de voorstelling van de aftelkalender 2020. (Foto: Oilsjtersen Aftelkalender)

Naar aanleiding van de Ros Beiaardommegang, gaat de aftelkalender van het KBA in 2020 over de vete tussen Aalst en Dendermonde. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan het Ros Beiaard en het Ros Balatum. De aftelkalender werd voorgesteld aan de pers op het stadhuis van Dendermonde, in het bijzijn van burgemeester Piet Buyse.

Michel Van Brempt van het KBA stelde voor om de strijdbijl zeker niet te begraven, want de vete tussen de twee steden is gewoon te plezant. Piet Buyse stelde voor om de vete tussen Aalst en Dendermonde uit te roepen tot werelderfgoed en besloot met "met zulke vijanden heb je geen vrienden nodig". Op de tekening van de aftelkalender werd het Ros Beiaard afgebeeld, met op zijn rug 3 Voil Jeanetten en Piet Buyse. De laatste Voil Jeanet stelde Michel Van Brempt voor, die aan Piet een potje poeder geeft, tegen het 'gebisj'. Hiermee wordt nog eens gelachen met het gerucht van een aantal jaren geleden, dat het Ros Beiaard last zou hebben van houtworm.

Stoet en carnavalsgroepen[bewerken | brontekst bewerken]

Tijdens de carnavalstoeten van Aalst en Dendermonde wordt er ook vaak met mekaar gespot. Zowel de Aalsterse als de Dendermondse groepen houden de rivaliteit op een ludieke wijze in leven.

Vanaf de jaren '50: Tegenreacties op het Ros Balatum uit Dendermonde[bewerken | brontekst bewerken]

Stoet Dendermonde jaren '50 (Bron: http://blog.seniorennet.be/jp_dendermonde02/)

'De moeder van 't Ros Balatum' van de Lustige Pompiers was een parodie op het Dendermondse Ros, maar de Dendermondenaars kwamen snel met tegenreacties op het Aalsterse Ros in hun stoet.

Ridder Shoe.jpg

In de jaren '50 parodieerden Dendermondse groepen het Aalsterse Ros Balatum, 'Maria van Bourgondië schonk een jong van ons Ros Beiaard aan Aalst' of 'Het bastaardjong van Rosbalatum van Alost' waren in Dendermonde te zien.

In de brochure van de Ros Beiaardommegang verschenen ook meermaals ludieke reclameslogans, waarbij met de Aalstenaars en het Ros Balatum gespot werd.

Thema's in de Aalsterse stoeten[bewerken | brontekst bewerken]

De rivaliteit tussen Aalst en Dendermonde is een populair thema tijdens de Aalsterse stoet. Zowel de officiële als de losse groepen beeldden dit thema meermaals uit.

Een aantal uitbeeldingen:

  • Lotjonslos in 2002

    In 2002 liet Lotjonslos het nageslacht van het Ros Beiaard opdraven tijdens de Aalsterse stoet, waarmee het de eerste plaats haalde. Het Ros Balatum werd ingehuurd om het Ros Beiaard te bevruchten, wat 12 kleine paardjes voortbracht. De groep werd hierbij begeleid door 100 muzikanten en ook een kopie van moeder Beiaard en vader Balatum waren present.
  • De Zwisjelmoizen in 2007

    In 2007 brachten De Zwisjelmoizen het thema 'Eiremonne', over de ontsnapping van gevangenen in Dendermonde. Een thema dat ook Gekloetj dat jaar uitbeeldde.
  • In 2010 had Tisj als thema 'Giël Deiremonne in paniek, eer peerd eed de Mexikonsje griep'.
  • In 2012 bracht Venoin het thema ''t Rose Beiaard'. Hierbij werd het Ros Beiaard uitgebeeld als een homofiel paard.
  • In 2017 beeldden De Zaate Zjieslasjen uit hoe de Ajuinenstad er zou uitzien mocht Trump hier burgemeester zijn. Zo zou hij een muur laten bouwen tussen Aalst en Dendermonde.

Varia[bewerken | brontekst bewerken]

  • Vanaf 10 december 2016 voerde het Aalsters poppentheater Abazjoer het stuk 'D'Histoere van 't Peerd' op. Eddy 'Dwaar' De Laender had het stuk voorbereid op zijn sterfbed en als eerbetoon aan hem werd het opgevoerd. Het stuk werd 20 jaar geleden reeds opgevoerd door het poppentheater en ging over het plan om het Ros Beiaard te stelen uit 1952.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.