Het verbodsteken 'verboeden te zaugen, te kreften en te memmen' werd naar aanleiding van de jaarbeurs 1987 ontworpen door Lieven Goubert en Jean-Paul De Boitselier.

Lieven en Jean-Paul zetelden toen samen in het Feestcomité. Terwijl ze na hun shift aan het napraten waren aan de toog, dreven ze de spot met het feit dat er dat jaar enorm geklaagd werd over de organisatie achter het podium. Lieven en Jean-Paul kwamen daardoor op het idee om een verbodsbord te ontwerpen, waarbij Lieven de tekening voor het bord maakte.

Van het verbodsbord liet Lieven een sticker maken, waarvan er aanvankelijk 1 000 gezeefdrukt werden. De sticker was zo populair, dat Jean-Paul er nog eens 10 000 liet bijmaken. De sticker was voor 20 frank te verkrijgen bij Lieven en Jean-Paul. De sticker werd verspreid in december 1987, waardoor de sticker tijdens carnaval 1988 volop in omloop was.

Volgens Jean-Paul en Lieven is het verbodsteken overal geldig:

Dit verbodsteken is geldig altijd en overal. Waar is dit verbodsteken zeker toepasselijk: thuis, tussen man en vrouw; op politieke debatten; op vergaderingen algemeen en vergaderingen van adviesraden (zeker dit van het Stedelijk Feestcomité); op café; op het werk tussen de werkgever of de werknemers; onder de carnavalisten; op het schepencollege en de gemeenteraad; enz., enz. Kortom, de dag van vandaag praktisch overal. Wie zonder stress en in vrede wil leven, zal zeker dit verbodsteken respecteren.[1]

De sticker werd nadien door de carnavalisten nagemaakt onder de vorm van een pin en buttons en duikt vandaag nog regelmatig op tijdens carnaval.[2][3][4][5]

Bronnen

  1. De Voorpost, 8 januari 1988
  2. Lieven Goubert
  3. Het Nieuwsblad, 31 december 1987
  4. De Streekkrant, 31 december 1987
  5. De Streekkrant, 26 februari 2014
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.