Wikia


De Vereniging der Aalsterse Komische Groepen was een eerste Carnavalsverbond, dat werd opgericht door o.a. Marcel De Bisschop, Gaston Van den Hauwe en Herman Goevaerts in 1957. Marcel De Bisschop fungeerde hierbij als voorzitter. Deze vereniging moest de belangen van de Aalsterse groepen bij het Stadsbestuur en Feestcomité behartigen. Deze vereniging stelde o.a. het twaalfpuntenprogramma op, waarbij geijverd werd voor meer inspraak, een betere samenwerking en een vlottere communicatie tussen het Feestcomité en de carnavalsgroepen. De stoet werd steeds meer Aalsters, waarmee een van de doelen van de vereniging bereikt werd.

Briefhoofd Vereniging AKG Lieven Goubert

Briefhoofd (Bron: Lieven Goubert)

Geschiedenis Edit

De Vereniging kwam op voor de groepen die de Aalsterse spirit hoog in het vaandel droegen. Enkel de groepen die tijdens carnaval buitenkwamen, werden in deze vereniging vertegenwoordigd. Zo werden de Jacquetten en de Aalsterse Gilles geweerd, omdat ze ook stoeten buiten Aalst liepen. De Sloebers stapten dan weer niet in dit verbond, omdat ze zichzelf zagen als een dramatische groep. De vergaderingen van het verbond vonden plaats in café 't Pompierke op de Grote Markt.

Het Verbond trok meteen richting Feestcomité op er hun 12-eisenpakket op tafel te leggen. Het Feestcomité ging akkoord met 11 van de 12 eisen.

Het verbond stond ook bekend op hun 1-aprilgrappen. Zo verkleedden ze het standbeeld van Dirk Martens in Don Juan, regelden ze het huwelijk tussen Dirk Martens en Miss Liberty en hingen ze een beer aan het Belfort.

Op 31 december 1959 organiseerde het Verbond hun oudejaarsbal in de Madelon. Het feest was meteen een laatste wapenfeit van het Verbond, want iets later stierf het Verbond een stille dood.

Leden van het eerste uur Edit

 • Marcel De Bisschop (voorzitter)
 • Gaston Van den Hauwe (penningmeester)
 • Robert Schoonjans
 • Frans De Boitselier
 • Herman Goevaerts
 • Roger Gargam (De Loebassen)
 • Jozef Paepe
 • Louis Van Pottelbergh
 • Pol Van Hemden (secretaris)

12-eisenpakket Edit

In 1957 trokken Marcel De Bisschop, Pol Van Hemden, Gaston Van den Hauwe en Roger Gargam naar het Feestcomité met hun 12-eisenpakket.

Dit eisenpakket bestond uit enkele actiepunten en vragen van het Verbond.

 1. De Aalsterse carnaval bevorderen.
 2. Controle op de komische groep.
 3. Weigeren van de organisatie van de verkiezing van prins carnaval.
 4. De verkiezing steunen door het aanbrengen van kandidaten.
 5. De deelnemers aan de show op dinsdag van carnaval moeten aan de twee optochten deelnemen.
 6. Vraag tot rondgaan in de stad op geld op te halen voor de komische groepen.
 7. Vraag tot organiseren van een carnavalsbal op 31/12/1957.
 8. Alle straten waarlangs de stoet trekt, moeten worden bevlagd.
 9. Etalages moeten in het teken van carnaval staan.
 10. Indien de rondgang (zie punt 6) werd goedgekeurd, moest de stadsontvanger de in- en uitgaven controleren.
 11. Twee leden van het Feestcomité zouden moeten zetelen in de vereniging.
 12. In het reclameboekje zou uitleg over het thema van de komische groepen moeten staan.

Het Feestcomité ging akkoord met alle punten, behalve met punt elf. Het Feestcomité vond dat de Vereniging en het Feestcomité twee aparte organisaties moesten blijven.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.