De Vereniging der Aalsterse Komische Groepen was een eerste carnavalsverbond dat opkwam voor de belangen van de Aalsterse carnavalsgroepen. Dit verbond stelde een twaalfpuntenprogramma op, waarbij geijverd werd voor meer inspraak van de groepen bij de organisatie van Aalst Carnaval en een betere samenwerking tussen het Feestcomité en de carnavalsgroepen.

Ontstaan

In 1955 werden op initiatief van o.a. Marcel De Bisschop vergaderingen georganiseerd, waarop vertegenwoordigers van de verschillende Aalsterse komische groepen werden uitgenodigd. Initiatiefnemers Frans De Boitselier, Robert Schoonjans, Emmanuel Beeckman, Marcel De Bisschop en Gaston Van den Hauwe kregen zo 16 vertegenwoordigers van de carnavalsgroepen samen, om het te hebben over ideeën omtrent de organisatie van Aalst Carnaval. Zo wilde men een nauwer contact tussen het Feestcomité en de groepen en wou men de propaganda voor Aalst Carnaval opdrijven. Enkele ideeën waren het aanbrengen van speciale verlichtingen en versieringen in de uitstalramen van winkels, speciale baksels bij de Aalsterse bakkers en het brouwen van een carnavalsbier.

De vereniging kreeg meer en meer een officiële vorm en Marcel De Bisschop werd benoemd tot voorzitter van het carnavalsverbond. De rest van het bestuur bestond uit Gaston Van den Hauwe (penningmeester), Paul Van Hemden (secretaris), Robert Schoonjans, Frans De Boitselier, Herman Goevaerts, Roger Gargam, Jozef Paepe en Louis Van Pottelbergh. Het eerste Aalsterse carnavalsverbond kwam op voor de Aalsterse komische groepen, die enkel in Aalst deelnamen aan de stoet. Zo waren De Jacquetten en De Ware Gilles niet vertegenwoordigd in het verbond, omdat deze groepen ook stoeten buiten Aalst liepen. De Sloebers beslisten dan weer zelf om niet aan te sluiten bij het verbond, omdat ze zichzelf zagen als een dramatische groep in plaats van een komische groep.

De vergaderingen van het verbond vonden plaats in café 't Pompierke op de Grote Markt, dat toen uitgebaat werd door Pol Van Hemden (secretaris van de vereniging der Aalsterse Komische Groepen).[1]

12-eisenpakket

Het Feestcomité ging in op de vraag voor een nauwere samenwerking en op 6 december 1957 werden Marcel De Bisschop, Pol Van Hemden, Gaston Van den Hauwe en Roger Gargam ontvangen door schepen en Feestcomité-voorzitter Cornelis. De vertegenwoordigers van het carnavalsverbond legden hem 12 eisen voor, die één voor één besproken werden.

De volgende punten werden besproken:

 1. De Aalsterse carnaval bevorderen.
 2. Controle op de komische groepen, samen met het Feestcomité.
 3. Weigeren van organisatie van de verkiezing van Prins Carnaval.
 4. De verkiezing van Prins Carnaval steunen door het aanbrengen van kandidaten.
 5. De deelnemers aan de show op dinsdag van carnaval moeten aan de twee optochten deelnemen.
 6. Vraag tot rondgang in de stad om geld op te halen ten voordele van de komische groepen.
 7. Vraag tot organisatie van een carnavalsbal op 31/12/1957.
 8. Alle straten, waarlangs de stoet trekt, moeten worden bevlagd.
 9. Etalages en uitstalramen moeten versierd worden in het teken van carnaval.
 10. Indien de rondgang (zie punt 6) werd goedgekeurd, moest de stadsontvanger de in- en uitgaven hiervan controleren.
 11. Twee leden van het Feestcomité zouden moeten zetelen in de vereniging der komische groepen.
 12. In het reclameboekje zou uitleg over de thema's van de komische groepen moeten staan.

Arthur Cornelis nam de besproken punten en ideeën mee naar de vergadering van het Feestcomité, waar gunstig gereageerd werd op alle punten. Men ging dan ook akkoord met alle voorstellen van de komische groepen, met uitzondering van punt 11; men vond het Feestcomité en de Vereniging der Aalsterse komische groepen verschillende bevoegdheden had, waardoor het niet wenselijk was dat Feestcomité-leden zouden zetelen in het carnavalsverbond.

1-aprilgrappen en verkleed oudejaarsbal

1 april 1959 (©digitaal archief Lieven Goubert)

De Vereniging der Aalsterse komische groepen stond bekend voor hun 1-aprilgrappen, die telkens veel kijklustigen naar de Aalsterse Grote Markt lokten.

In 1957 organiseerden ze een huwelijk tussen Dirk Martens en Miss Liberty. Het standbeeld van Dirk Martens kreeg een trouwkostuum en naast hem werd een kopie van het Amerikaanse vrijheidsbeeld geplaatst, in een trouwjurk. In 1959 was Dirk Martens alweer het onderwerp van hun 1-aprilgrap. Deze keer hadden ze hem een kostuum van een politieagent aangetrokken, gebaseerd op het kostuum van De Loebassen uit de stoet van '59.[2]

Het carnavalsverbond was tevreden met wat ze bij het Feestcomité verkregen hadden, en zoals overeengekomen organiseerden ze jaarlijks een verkleed oudejaarsbal in zaal Madelon. Het laatste bal in 1959 kende nog een groot succes, maar kort daarna zou het carnavalsverbond een stille dood sterven.[3]

Redactie

Tekst en foto's

 • Tekst: Sören Delclef - AjoinPedia
 • Foto's: Collectie Sören Delclef, digitaal archief Lieven Goubert

Bronnen

 1. De Gazet van Aalst, 25 december 1955
 2. De Gazet van Aalst, 7 april 1957
 3. Ghysens J. & Baert K. (1975), aalst Karnaval, Tielt: Uitgeverij Veys
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.