De verkiezing van Prins Carnaval in 1954 was de eerste prinsenverkiezing in Aalst. Deze verkiezing werd georganiseerd door de Bond der Politieke Gevangenen, maar de Prins zou achteraf wel erkend worden door het Feestcomité. De winnaar van deze eerste Prinsenverkiezing was Frans De Boitselier, die onder de schuilnaam Mister Dancy aan de verkiezing deelnam.

Comité voor de verkiezing van Prins Carnaval[bewerken | brontekst bewerken]

Bond der Politieke Gevangenen[bewerken | brontekst bewerken]

In december 1953 werd een comité opgericht die de verkiezing van Prins Carnaval zou organiseren. Dit comité ontstond vanuit de Bond der Politieke Gevangenen, waarvan Gustaaf De Stobbeleir en mevrouw Pletsiers de bestuurders waren. In 1953 had het Feestcomité een Prins Carnaval aangesteld, een beslissing die heel wat kritiek kreeg in Aalst. De carnavalisten vonden immers dat Prins Carnaval niet aangesteld mocht worden.

Bekend carnavalist Pierre De Winter stelde hierop voor om een Prinsenverkiezing te organiseren, maar de stad wou niet instaan voor de organisatie hiervan. Hierop besloot Gustaaf De Stobbeleir om een Prinsenverkiezing te organiseren met de Bond der Politieke Gevangenen. De verkiezing zou wel georganiseerd worden onder de bescherming van het Feestcomité, wat wilde zeggen dat de winnaar door het Feestcomité zou erkend worden als officiële Prins Carnaval van Aalst.[1] Het organiserend comité kon hierbij echter niet rekenen op financiële steun van de stad, maar gelukkig kregen ze zaal Madelon gratis ter beschikking, waardoor het comité enkele bekende artiesten kon aantrekken.

Kandidaten moesten zich schriftelijk melden bij het comité, met vermelding van hun naam, adres en schuilnaam. Het was de bedoeling dat de identiteit van de kandidaten geheim zou blijven tot na de verkiezing. Kandidaten zouden immers beoordeeld worden op basis van hun kostuum en mimiek, waarbij hun identiteit niet de doorslag mocht geven. Kandidaten moesten zich voor 1 februari 1954 melden bij de heer Kieckens, van Music Home, in de Lange Zoutstraat nummer 40.[2][3]

Kostuum, mimiek en schmink[bewerken | brontekst bewerken]

De Prinsenverkiezing, die plaats vond op 21 februari 1954, werd vooraf in de kranten aangekondigd als een grote showavond, waarop verschillende Vlaamse artiesten aanwezig zouden zijn. Tussen de verschillende optredens door zou een defilé volgen van de kandidaten Prins Carnaval, waarna het publiek kon stemmen op hun favoriete kandidaat. Tijdens het stemmen zouden opnieuw diverse optredens plaatsvinden, waarna de winnaar aangekondigd zou worden.

Tijdens het defilé werden de kandidaten door een als domino verklede commissaris voorgesteld, waarna het aanwezige publiek punten mocht toekennen. 10 Punten waren te verdienen voor het kostuum, 10 punten voor de mimiek en 10 punten voor de schmink. De kandidaten mochten tijdens het défilé niet praten, zodat ze hun ware identiteit niet zouden verraden. De enigen die punten mochten toekennen waren de toeschouwers, om inmenging van het Feestcomité of het comité voor de verkiezing van Prins Carnaval tegen te gaan. In totaal was er plaats voor 500 toeschouwers in de zaal. De Prins zou een kunstvoorwerp krijgen als beloning en de verliezers een troostprijs. Kaarten kostten 20 en 25 Frank.

Programma[bewerken | brontekst bewerken]

Het comité voor de verkiezing van Prins Carnaval deed heel wat inspanningen om deze eerste verkiezing te laten slagen en trokken enkele bekende artiesten aan. Zo stelde het comité met trots voor dat "de Prins van de lach' uit Antwerpen, 'een bekende komiek' uit Gent en 'een grote artiest' uit Brussel present zouden zijn.

Het programma van de eerste Prinsenverkiezing kan u hieronder bekijken.[4][5]

De Gazet van Aalst - 21/02/1954

De zondag volgend op de Prinsenverkiezing, zou de winnaar worden ontvangen op de Grote Markt, om daar door het Feestcomti plechtig gekroond te worden tot Prins Carnaval.

Kandidaten[bewerken | brontekst bewerken]

De eerste kandidaat die zich in december 1953 kwam aanbieden, gebruikte de schuilnaam Ajuinboer. Later zou blijken dat dit Albert Verbestel was.[6]

De tweede kandidaat had zich ingeschreven onder de naam 'Aalstse indiaan' en de derde gebruikte de naam 'De Huzaar van Victoria'. Er had zich ook een vierde kandidaat officieel gemeld, maar deze had nog geen schuilnaam opgegeven. Later zou deze kandidaat kiezen voor de naam 'Angelique'. De echte identiteiten van deze personen zijn echter nergens nog terug te vinden.

De laatste kandidaat die zich officieel had ingeschreven was Mister Dancy, dit was de schuilnaam van Frans De Boitselier. In totaal waren er dus 5 officiële kandidaten.[7][8]

2 Kandidaten, 'Kommissaris' en 'Burgertype', werden niet aanvaard door het comité, omdat ze hun kandidatuur niet schriftelijk hadden opgestuurd.[9]

Gala-avond van de lach[bewerken | brontekst bewerken]

De verkiezing van Prins Carnaval werd aangekondigd als een gala-avond van de lach. Verschillende artiesten uit Vlaanderen werden naar Aalst gehaald om de avond te laten slagen. Vanuit Antwerpen kwamen de bekende artiesten Charles Janssens en Cow Flower, vanuit Brasschaat kwamen 16 danseressen en ook de jongste en charmantste jodelaarster van het land, Odette Sonck, was present. De avond werd een groot cabaret, dat in het midden onderbroken werd om de kandidaten Prins Carnaval voor te stellen aan het publiek. De avond werd gepresenteerd door Gustaaf De Stobbeleir en orkest PAREGO verzorgde de muziek.

Een als domino geklede commissaris van het organiserend comité kwam op het podium om het verloop van de verkiezing uit te leggen. Hij gaf de instructies aan het publiek over het stemmen, waarna hij van het podium verdween.

Daarna kwamen 4 andere als domino verklede commissarissen op het podium. De eerste domino riep de schuilnaam van de eerste kandidaat af en vertelde aan het publiek wat de kandidaat precies voorstelde, waarna een gong weerklonk. De tweede commissaris zei dat er 10 punten te winnen waren voor de kledij, waarna het publiek de punten kon toekennen op hun stembiljet. Als de gong weerklonk, werd overgegaan naar het volgende gedeelte waar punten mee te verdienen waren; de 10 punten voor grime. Opnieuw mocht het publiek punten toekennen op hun stembiljet, tot een gong klonk. De derde commissaris kondigde aan dat er nog 10 punten toe te kennen waren voor mimiek. De kandidaat mocht hierna doen wat hij wou, zolang hij maar niet sprak. Het publiek zette opnieuw punten op hun stembiljet, waarna de laatste keer een gong te horen was. De vierde commissaris bedankte het publiek, waarna iedereen van het podium verdween.

Frans De Boitselier groet het publiek in het bijzijn van presentator Gustaaf De Stobbeleir. (Foto: Archief Lieven Goubert)

Dit scenario werd 4 keer herhaald, voor elke kandidaat. Nadat alle kandidaten het podium opgekomen waren, moesten de stemmers de punten van elke kandidaat optellen, waarna ze hun rangschikking van kandidaten op hun stembiljet moesten aanbrengen en in een daarvoor voorziene bus moesten steken. 5 Vrijwilligers, die niet tot het comité behoorden, zorgden voor de telling van de punten. Terwijl de stemmen geteld werden, ging het cabaret verder.

Op het einde van de avond werd overgegaan tot de proclamatie. Als eerste werd de kandidaat met het minste aantal punten het podium opgeroepen: De Huzaar van Viktoria met 13 punten, waarna de Indiaan (17 punten) en Angeliksken (18 punten) volgden. Als tweede eindigde de Ajuinboer met 136 punten, wat dus betekende dat Mister Dancy, met 208 punten, de eerste verkozen Prins Carnaval van de stad Aalst was. De nieuwe Prins ontving hierop bloemen en verschillende cadeaus. De verliezers ontvingen hun troostprijs.

Na zijn overwinning bezorgde de nieuwe Prins een open brief aan één van de commissarissen met enkele eisen aan het adres van burgemeester Oscar De Bunne. Deze open brief kan u hieronder terugvinden.

De Gazet van Aalst - 25/02/1954

Huldiging tot Prins Carnaval[bewerken | brontekst bewerken]

Ajuinboer Albert Verbestel begroet Prins Fransky De Boitselier tijdens de stoet op de Grote Markt. (Foto: archief Lieven Goubert)

Frans De Boitselier won dus de verkiezing van Prins Carnaval en werd op zondag 28 februari op de Grote Markt door het Feestcomité officieel aangesteld tot Prins Carnaval.

De Prins werd hierbij eerst thuis plechtig afgehaald en met een open paardenkoets naar de Grote Markt gevoerd, waar de overhandiging van de prinsenscepter en de eretekens plaatsvond. De Prins dronk bier uit een kristallen vaas, die hij als cadeau mocht houden, waarna hij samen met de Ware Gilles de stoet in beweging mocht zetten. De rest van de stoet mocht Prins Carnaval volgen vanop een speciaal voor hem voorziene troon.[10]

Politieke steun?[bewerken | brontekst bewerken]

Niet iedereen was tevreden met de nieuwe Prins Carnaval; verliezer Albert Verbestel sprak achteraf over politieke steun en ook andere kwatongen beweerden dat de verkiezing doorgestoken kaart was.

Hiermee was ook meteen een andere traditie geboren: die van complottheorieën en verdenkingen van bedrog tijdens de prinsenverkiezing.

Bronnen[bewerken | brontekst bewerken]

  1. Geyssens J. & Baert K. (1975), Aalst Karnaval, Tielt: Uitgeverij Veys
  2. De Gazet van Aalst, 7 januari 1954
  3. De Gazet van Aalst, 31 januari 1954
  4. De Gazet van Aalst, 18 februari 1954
  5. De Gazet van Aalst, 21 februari 1954
  6. De Gazet van Aalst, 3 januari 1954
  7. De Gazet van Aalst, 21 januari 1954
  8. De Gazet van Aalst, 24 januari 1954
  9. De Gazet van Aalst, 4 februari 1954
  10. De Gazet van Aalst, 25 februari 1954
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.