Ajoinpedia
Advertisement
Ajoinpedia
455
pagina's
Prinsenverkiezing 1988
22011988 Maurice De SMedt De Voorpost.jpg

Datum:

16/01/1988

Zaal:

Keizershallen

Winnaar:

Maurice De Smedt

Verliezer(s):

Roger Berghman, Jan Troch, De Sjoe (Peter Roelant)

Presentator:

Kamiel Sergant

Orkest:

ADS-Band

 De Verkiezing van Prins Carnaval 1988 vond plaats op 16 januari in de Keizershallen. De show werd gepresenteerd door Keizer Kamiel en werd gewonnen door Maurice De Smedt. De avond werd begeleid door de Arnold De Schepper Band.

Voorwaarden[]

De kandidaten voor de verkiezing van Prins Carnaval moesten geboren zijn voor 31 januari 1967 en ten minste sinds 30 september 1987 in Aalst wonen.

De inschrijvingsformulieren moesten ten laatste op 1 december 1987 aangetekend verstuurd worden naar het College van Burgemeester en Schepenen.[1]

Verlenging van de inschrijvingsperiode[]

De eerste kandidaat die zich aanbood voor de Prinsenverkiezing 1988 was Maurice De Smedt; hij had reeds in februari '87 zijn kandidatuur bekend gemaakt. In de kranten was ook sprake van de kandidatuur van Frank Van Rijmenant, maar die zette zijn kandidatuur niet door.

Bij het verstrijken van de inschrijfdatum (1 december 1987) was Maurice echter de enige kandidaat die zich gemeld had, waardoor het Feestcomité besliste, conform het reglement, om de inschrijfperiode met enkele weken te verlengen. Tijdens deze verlengde inschrijfperiode boden zich nog drie kandidaten aan: Roger Berghman, Jan Troch en Peter Roelandt.

In totaal waren er dus 4 kandidaten Prins Carnaval. Het was reeds jaren geleden dat men nog eens 4 kandidaten had; de strategie van het Feestcomité had dus gewerkt. De kandidaten kregen hun wit-rode lint omgehangen door schepen Juliaan Vinck en secretaris Jan Dooms.

 • Maurice De Smedt (37j.) was lid van de Voortkapoenen en woonachtig in de Binnenstraat. Hij organiseerde een campagnebal op 22 november in 't Kapelleke[2]. Doordat Maurice lange tijd de enige kandidaat was, voerde hij als enige echt campagne met campagnebal.

Maurice tussen zijn supporters op zijn campagnebal (De Voorpost - 27/11/1988)

Roger Berghmans (De Voorpost - 25/12/1987)

 • Roger Berghmans, uit de Gentsestraat, stelde zich als eerste kandidaat tijdens de verlengde inschrijfperiode. Roger Berghmans was voorzitter van de Orde der Ajuinprinsen en ex-Prins van Oost-Vlaanderen. Voor Roger was het de derde keer dat hij zich kandidaat stelde. Hij stelde zich kandidaat onder het motto 'deelnemen is belangrijker dan winnen', omdat hij niet wou dat er maar één kandidaat zou zijn.
 • Jan Troch (29j.), uit de Arbeidsstraat, was beter gekend onder de naam Jantje Brouwer; hij was immers cafébaas van de Breughel. Hij stelde zich midden december kandidaat na een weddenschap met vrienden. Hij zei dat als Club Brugge naar de volgende ronde van de UEFA-cup zou gaan, hij zich kandidaat zou stellen voor Prins Carnaval. Club Brugge ging door, waardoor hij de weddenschap moest nakomen.[3] Jan was lid van de Matotten.

Jan Troch post zijn brief met kandidatuur (De Voorpost - 18/12/1987)

Peter Roelandt, alias de Sjoe (23j.), uit de Lambrechtstraat, stelde zich als laatste kandidaat voor de Prinsenverkiezing.[4] Peter was geen lid van een groep, maar vierde het carnaval individueel. Daarnaast was hij ook een fervent supporter van Eendracht Aalst.

De kandidaten mochten zich een eerste keer aan het grote publiek tonen tijdens het Driekoningenfeest.

Reglement[]

Er stonden in 1988 enkele nieuwigheden in het reglement van de Prinsenverkiezing. De kandidaten moesten dit jaar zelf instaan voor de verkoop van kaarten voor de Prinsenverkiezing en tijdens het brengen van hun shows was playback voortaan verboden. Vorig jaar had Popoll de Prinsenverkiezing nog gewonnen met een playbacknummer, wat het Feestcomité dit jaar wou vermijden.

Tijdens de verkiezing kon gestemd worden via een stembiljet, dat bij het binnenkomen van de zaal op de achterkant van de inkomkaart geplakt werd. De stembiljetten werden verdeeld tussen 19 en 21u aan de ingangen van de Keizershallen. Stemmen kon door het volgnummer van de kandidaat aan te brengen op het biljet. Als iedereen zijn stembiljet ingediend had, zou de jury haar punten zichtbaar maken via stembordjes. Daarna gebeurde de telling van de publieksstemmen.

Het Feestcomité verdeelde de toegangskaarten evenredig over de kandidaten. Bij aankoop van een kaart maakte de kopern ook kans op een tombolaprijs.

Jury Prinsenverkiezing[]

De jury (De Voorpost - 22/01/1988)

De jury van de Prinsenverkiezing bestond uit bestaande leden. Dolf Van Den Bergh was er niet meer bij, hij nam ontslag uit de jury. De jury voor de prinsenverkiezing bestond o.a. uit Ward Bauwens, Jo Beeckman, Johny Cooman, Luc De Mot, Norbert De Winne, Marcel Eeckhaut, Herman Goevaerts en François Schollaert.

Prinsenverkiezing[]

De avond werd geopend door de Aalsterse Gilles. Ze kwamen met een grote hoepel op het podium, die versierd was met het cijfer 60, verwijzend naar zestig jaar carnaval in Aalst. Door de hoepel kwam presentator Kamiel Sergant tevoorschijn.

De Gilles met hun hoepel (De Voorpost - 22/01/1988)

Kamiel Sergant bedwong het met trommels gewapende publieks, door hen gedurende één minuut een hels lawaai te laten maken, zodat ze achteraf de optredens niet zouden storen. Om het publiek op te warmen liet Keizer Kamiel de kandidaten één voor één op het podium komen. Allen beweerden dat ze meededen onder de Olympische gedachte 'deelnemen is belangrijker dan winnen', behalve Peter Roelandt gaf toe dat hij gekomen was om te winnen.[5]

Voorstelling en fysieke proef[]

De kandidaten werden om te beginnen fysiek getest met de proef met de bierbakken. Elke kandidaat kreeg 10 bakken bier, met daarop 10  nummers in willekeurige volgorde, op mekaar gestapeld voor zich. De kandidaten moesten de bakken zo snel mogelijk van hoog naar laag stapelen. Deze proef werd gewonnen door Peter, voor Maurice, Roger en Jan.

Gastronomische en woordenschatproef[]

Na de fysieke proef volgde een gastronomische proef. De kandidaten kregen vier identieke glazen, die gevuld waren met bier. Hieruit moesten de kandidaten het Aalsterse bier halen. Alle vier de kandidaten slaagden verrassend in deze proef. Zelfs Maurice, die eerder te kennen gegeven had dat hij vooral Coca Cola dronk, wist het juiste bier eruit te halen. Bij de woordenschatproef was Maurice de beste met 3 op 5, gevolgd door Jant (2 punten), Roger (2 punten) en Peter (0 punten). De woorden die de kandidaten moesten verklaren waren o.a. achterwares (= een vroedvrouw), toerekartasj (= dikke knikker), scheerlasliep (= een scharen- of messenslijper) en jongens in de voort (= een soort beignets, gekookt in water). 

Na de opwarmende proeven volgden de optredens van de verschillende kandidaten. 

Shows[]

Jan[]

Jan tijdens zijn show (De Voorpost - 22/01/1988)

De eerste die zijn show aan het publiek mocht tonen was Jantje Brouwer. Zijn decor bevatte een aantal carnavalskoppen van politiekers, met daaronder hun verkiezingsslogan bij de laatste parlementsverkiezingen. Tijdens zijn show werden burgemeester De Kerpel, schepen De Maght en ex-Minister Marc Galle, op de korrel genomen. Danny Denaeyere werd niet vermeld, omdat volgens Jan de spreektijd te beperkt was. Het decor van Jan was zeer mooi, maar hijzelf was bij momenten onverstaanbaar voor het publiek.  

Maurice[]

Maurice wordt tijdens zijn show in zijn kleren geholpen door zijn medewerkers (De Voorpost - 22/01/1988)

Maurice mocht als tweede het podium opkomen. Zijn decor was opgebouwd uit allemaal flikkerende lichtjes, die in het groot de naam van Maurice toonden.  

Maurice verscheen als een matroos van een Belgische Golfmijnenveger, die op zijn terugkeer was naar Aalst, waarna hij verderging in een Alibabapak met een sterk zangnummer. Toen hij terug in Aalst was droomde hij van vijf kandidaten prins carnaval.  

Tijdens zijn show kwamen vijf cartoons voorbij van een uit de lucht vallende burgemeester De Kerpel, een petanque spelende Annie De Maght, een voor niets werkende schepen Ghris Willems, Willy Van Mossevelde als ponpon van het Aalsters carnavalsvolk en Marc Galle 'die ons soms ons geld afdoet' als fil rouge.  

Bij de ingang had Maurice 'kliklaks' laten uitdelen, deze kwamen van pas tijdens het slotnummer van zijn show. Het publiek kliklakte steeds op de woorden die eindeigde op -ak, waardoor zijn show ook wel de Klikkerklakkershow genoemd werd. 

Peter, de Sjoe, tijdens zijn show (De Voorpost - 22/01/1988)

Roger[]

De derde kandidaat was Roger. Roger speelde, gekleed in een narrenpak, een telefonist van het stadhuis, waarbij de verwarring met een gekkenhuis werd gemaakt. Zijn optreden was onafgewerkt en zijn liedjes waren deels live gezongen, deels geplaybackt. Roger bracht ook nog een acrobatische kroegendans en rondde af met een meestamper, die qua tekst niet goed over kwam in de zaal.[6]

Peter[]

Als laatste mocht de Sjoe zijn show opvoeren. Zijn introductie als Voil Jeannet, was was een verademing, maar de rest van zijn show vormde geen samenhangend geheel. Hij bracht drie liedjes, zonder bindteksten, maar de show ging bergafwaarts, waarbij op de koop toe de ADS-band ook begon te stuntelen. Toch was Peter de revelatie van de avond.

Stemmen[]

Uittredend Prins Popoll met zijn oorkonde (De Voorpost - 22/01/1988)

Na de vier shows was het tijd om het publiek te laten stemmen. Tijdens het stemmen, waren optredens te zien van ex-prinsen Loeken Tatjen en Enrico Le Clair, afscheidnemende prins Popoll, die een oorkonde overhandigd kreeg, zijn afscheidsliedje zong en een afscheidsbrief voorlas, en de Kamillekes.

Even was er ophef, omdat de achtste stemdoos verdwenen zou zijn, maar deze dook iets later terug op. Het wachten op de uitslag duurde erg lang. Rond middernacht waren enkele Voil Jeannetten het podium opgeklommen, die met veel moeite door de politie en het Feestcomité terug in de zaal gestuurd werden.

De Kamillekes in actie tijdens de Prinsenverkiezing (De Voorpost - 22/01/1988)

Prins Maurice en uittredend Prins Popoll (De Voorpost - 22/01/1988)

De uitslag[]

Rond één uur kwam de jury met de uiteindelijke uitslag op de proppen:

 • Maurice: 1182 punten (jury: 496 + publiek: 686)
 • Jant: 817 punten (jury: 372 + publiek: 445)
 • Peter: 781 punten (jury: 434 + publiek: 347)
 • Roger: 440 punten (jury: 310 + publiek: 130)

Maurice De Smedt werd zo Prins Carnaval 1988 en ontving een cheque van 100 000 Frank.

Maurice dankt zijn supporters (De Voorpost - 22/01/1988)

Maurice was de verdiende winnaar, aangezien zijn show als enige volledig afgewerkt en verzorgd was. Hij had de verkiezing dan ook 6 maanden lang voorbereid, terwijl zijn tegenkandidaten er pas veel later aan begonnen waren en op drie weken hun achterstand op Maurice moesten proberen inhalen. Achteraf bleek ook dat Maurice de meeste kaarten aan de man had gebracht; dit was duidelijk te horen toen Kamiel de vraag stelde "Wie is er voor Maurice?". Maurice kreeg zijn prinsenscepter uit handen van Popoll en kreeg het prinsenlint overhandigd van burgemeester Maurice De Kerpel.

Bronnen[]

 1. De Streekkrant, 12 november 1987
 2. De Voorpost, 20 november 1987
 3. De Voorpost, 18 december 1987
 4. De Voorpost, 25 december 1987
 5. De Voorpost, 22 januari 1988
 6. Aalsters Karnavaboek 1986-1990, DAK
Advertisement